A_person_with_folded_hands___Unsplash.jpg

Náboženstvo je pre väčšinu ľudí v súčasnosti menej dôležité, než bolo pred 20 rokmi

131
Zuzana Smatanová
Štúdia

Účastníci štúdie, zahŕňajúcej 27 krajín, uvádzajú, že náboženstvo zohráva vo verejnom živote menej dôležitú rolu než kedysi a to aj napriek tomu, že v niektorých krajinách je podľa respondentov náboženstvo na vzostupe, alebo by aspoň boli radi, keby sa jeho rola v spoločnosti upevňovala a vzrastala. V štúdii, ktorú vedie Pew Research Center, 37% respondentov tvrdí, že náboženstvo v ich krajinách zohráva v súčasnosti "menej dôležitú úlohu" ako pred 20 rokmi, zatiaľ čo pre 27% účastníkov ide práve o "dôležitejšiu" úlohu. Takmer 40% respondentov uprednostňuje vzostup úlohy náboženstva v spoločnosti. 

Pew studies na dôvažok upozorňujú, že zatiaľ čo v USA a v Kanade menej ľudí verí, že náboženstvo  zohráva "dôležitú úlohu", v niektorých ázijských a afrických krajinách hovorí väčšina respondentov, že v ich živote nadobudlo v posledných rokoch náboženstvo dôležitejšiu úlohu. 58% dotazovaných Američanov a 64% Kanaďanov uviedlo, že náboženstvo má u nich "menej dôležitú úlohu" než pred 20 rokmi. Zhruba polovica Európanov uviedla to isté; 1 z 5 Európanov povedal, že podľa neho sa za 20 rokov úloha a postavenie náboženstva nezmenilo. Indonézia (83%), Filipíny (58%) a India (54%) sú na rozdiel od toho presvedčené, že náboženstvo má na ich krajinu v súčasnej dobe väčší vplyv ako pred 20 rokmi. Napríklad na Filipínach je za posilnenie úlohy náboženstva v spoločnosti o 15% viac mladších, než starších ľudí.

65% obyvateľov Nigérie a Kene by privítalo prehĺbenie dôležitosti úlohy náboženstva v spoločnosti a 95% z nich tvrdí, že náboženstvo je pre ich život "mimoriadne dôležité". Obyvatelia Južnej Kórei, Japonska a Austrálie na rozdiel od nich považujú úlohu náboženstva v spoločnosti za menej dôležitú, alebo bezo zmeny. V Nigérii, kde v posledných rokoch dochádzalo ku konfliktom medzi kresťanmi a moslimami hovorí o dôležitejšej úlohe náboženstva v spoločnosti väčšina nigérijských moslimov (88%) a 61% kresťanov. Aj napriek tomu má viac kresťanov než moslimov sklon tvrdiť, že v Nigérii sa postoj k dôležitosti náboženstva nezmenil.

Autori prieskumu poznamenávajú, že spoľahlivosť ich analýzy sťažuje skutočnosť, že niektoré krajiny majú veľkú prevahu respondentov, "koncentrovaných len na jednu odpoveď na otázku o dôležitosti náboženstva pre nich". Napríklad, v Indonézii, Keni, Tunisku a Nigérii tak veľa respondentov hovorí, že náboženstvo je pre nich dôležité, že im chýbajú respondenti, ktorí hovoria, že náboženstvo je len "trocha" alebo neveľmi dôležité. Opak je však pravdou v krajinách s menším náboženským povedomím. Prevažná väčšina Švédov a Japoncov tvrdí, že náboženstvo je pre nich menej dôležité.

 

DISKUSIA k článku