Posvätný ruženec je mocná zbraň: 15 citátov, ktoré to potvrdzujú

31,951
Zuzana Smatanová
Kultúra života

Žijeme v zlých časoch. Nedokážem vymenovať to ohromujúce množstvo kríz, ktoré napĺňajú svet. Mnohé z nich, bohužiaľ, zmetie záplava zla a ľudia v nich podliehajú narastajúcej úzkosti, zastrašovaniu a odrádzaniu. V žiadnom prípade však nesmieme podľahnúť pokušeniu ustúpiť tomuto zlu, nech by bolo toto pokušenie akokoľvek lákavé. Musíme sa modliť a postiť so živou vierou a pevnou dôverou – a na to niet lepšieho prostriedku, ako je modlitba posvätného ruženca.

Prostredníctvom tejto nesmierne mocnej modlitby sa už udialo množstvo zázrakov, a dosiahlo veľa víťazstiev. Aj dnes slávime veľký ružencový sviatok, pretože prostredníctvom modlitby ruženca presvedčivo zvíťazilo kresťanské vojsko nad Turkami v bitke pri Lepante.

Ani v dnešnej temnej dobe sa nemusíme báť. Rovnako ako naši predchodcovia vo viere, aj my sa musíme opäť vrátiť k ružencu a prosiť Nepoškvrnenú Pannu, aby nám prišla na pomoc a zahnala nášho nepriateľa na útek.

Nech nás týchto 15 citátov pápežov a svätých povzbudí modliť sa túto mocnú modlitbu:

1. „Ruženec je ´zbraňou´ pre súčasnú dobu.“ – sv. Páter Pio

2. „Dajte mi armádu, modliacu sa ruženec, a ja dobyjem svet.“ – blahoslavený pápež Pius IX

3. „Najmocnejšou modlitbou je modlitba ruženca.“ – sv. František Saleský

4. „Niektorí ľudia sú tak hlúpi, že si myslia, že prežijú život bez pomoci Matky Božej. Milujte Pannu Máriu a modlite sa ruženec, pretože jej ruženec je zbraňou proti zlu v dnešnom svete. Všetky milosti, ktoré nám dáva Boh, k nám prúdia skrze Svätú Matku Božiu.“ – sv. Páter Pio

5. „Prichádzajte k Panne Márii. Milujte ju! Neustále sa modlite ruženec. Modlite sa ho dobre. Modlite sa ho tak často, ako len môžete! Buďte ľuďmi modlitby. Nech vás nikdy neunaví modliť sa, to je absolútne nevyhnutné. Modlitba rozochvieva Srdce nášho Boha a získava všetky potrebné milosti!“ – sv. Páter Pio

6. „Posvätný ruženec je mocná zbraň. Modlite sa ho s úprimnou dôverou a budete žasnúť nad výsledkami.“ – sv. Josemaria Escrivá

7. „Modlite sa posvätný ruženec. Nech je požehnané vytrvalé opakovanie ´Zdravasov´, ktoré očisťuje neustále opakovanie vašich hriechov!“ – sv. Josemaria Escrivá

8. „Tým, ktorí používajú svoju inteligenciu a vzdelanosť ako svoju zbraň, prináša modlitba ruženca najväčší úžitok. Tento jasne monotónny spôsob úpenlivej prosby k Panne Márii, ako prosby detí k svojej Matke, zničí každé semienko domýšľavosti a pýchy v človeku.“ – sv. Josemaria Escrivá

9. „Stále odkladáte ruženec na neskôr, no napokon sa ho nepomodlíte vôbec, pretože zaspávate. Ak to inak nejde, modlite sa ho aj na ulici bez toho, že by si to niekto všimol. Navyše vám to pomôže byť v Božej blízkosti.“ – sv. Josemaria Escrivá

10. „Ruženec je mocná zbraň, ktorá zaháňa zlých duchov na útek a chráni človeka pred hriechom ... Ak túžite mať pokoj v srdci, vo svojich domovoch a vo svojej krajine, modlite sa spoločne každý večer ruženec. Nevynechajte jediný deň a modlite sa ho bez ohľadu na to, koľko máte starostí alebo práce.“ – pápež Pius XI     

11. „Ruženec je knihou pre slepých, prostredníctvom ktorej vidia a rozohrávajú najveľkolepejšiu drámu lásky, akú kedy svet poznal; je to kniha pre jednoduchých, ktorá ich vovádza do tajomstiev a poznania oveľa presvedčivejšieho, než je vzdelanosť druhých ľudí; je to kniha pre starších ľudí, ktorých oči sa už zatvárajú pred tieňmi tohto sveta a otvárajú sa pre podstatu toho budúceho. Sila a moc ruženca sa nedá opísať.“ – arcibiskup Fulton Sheen

12. „Ruženec je najúžasnejšou formou modlitby a najúčinnejším prostriedkom dosiahnutia večného života. Je liekom na všetky naše hriechy, je zdrojom každého nášho požehnania. Niet dokonalejšej modlitby.“ – pápež Lev XIII

13. „Človek nedokáže žiť neustále v hriechu a zároveň sa stále modliť ruženec; buď sa vzdá hriechu alebo ruženca.“ – biskup Hugh Doyle

14. „Najsvätejšia Panna dáva modlitbe ruženca v týchto posledných časoch, ktoré žijeme, takú účinnosť, že nejestvuje problém tak ťažký, či už svetský alebo duchovný, osobný alebo rodinný ..., ktorý by sa nedal vyriešiť pomocou ruženca. Hovorím vám, že neexistuje taký náročný problém, ktorý by sme nevyriešili modlitbou posvätného ruženca.“ – sestra Lucia dos Santos z Fatimy

15. „Tento príklad nám pomôže pochopiť účinnosť ruženca. Pamätáte sa na príbeh Dávida, ktorý premohol Goliáša. Aké kroky tento mladý Izraelita podnikol, aby prekonal obra? Trafil ho doprostred čela kamienkom zo svojho praku. Keď si predstavíme, že Filištínec reprezentuje zlo, so všetkými jeho prostriedkami – bludárstvom, nečistotou, pýchou..., potom každý ´Zdravas´ Mária´ ruženca predstavuje kamienok, ktorým premáhame tohto nepriateľa.

Božie cesty sú od tých našich úplne odlišné. Nám sa zdá, že na dosiahnutie veľkého účinku nevyhnutne potrebujeme použiť silu. Boh však takto nekoná, práve naopak. Rád používa tie najslabšie prostriedky, aby zmiatol mocných: „Čo je svetu slabé, vyvolil si Boh, aby zahanbil silných – Infirma mundi elegit ut confundat fortia“ (1 Kor 1, 27).

Často vídavate slabé starenky, ako sa s veľkou vierou a nábožne modlia ruženec, však? Aj vy sa ho modlite s tou najväčšou horlivosťou. Padnite Ježišovi k nohám – to je najistejší spôsob, ako sa stať maličkým v blízkosti majestátneho Boha.“ – Dom Columba Marmion, Christ – the Ideal of the Priest

Ak nepraktizujete vo svojom duchovnom živote žiadne iné pobožnosti, modlite sa ruženec. Jeho prostredníctvom získate všetko čo potrebujete a porazíte nepriateľa svojej duše; nájdete pokoj a radosť aj v ťažkých životných skúškach. Premáhaj diabla – modli sa ruženec!  

 

Nájdi nás na FB: ZA KRESTANSKE SLOVENSKO. čo si myslíte o téme? Napíšte nám do FB komentov.