Porno mení mužov z ochrancov na predátorov. Bráňte sa.

2,429
Kultúra života

Odkedy som sa zapojil do práce zameranej proti pornografii, stretol som sa množstvo mužov, ktorí s pornografiou zápasia, bojujú alebo ju porazili. Zdá sa, že každý muž sa dokáže vysporiadať s pocitom viny a hanby, ktorý rôznym spôsobom sprevádza sledovanie pornografie; niektorí popierajú, že to nie je „až také zlé“, iní predstierajú, že môžu prestať kedykoľvek budú chcieť“; mnohí trvajú na tom, že to robí každý“, a najčastejšie pod tlakom priznajú, že trpia hlbokým pocitom odporu k sebe samým.

Často sa v rozhovore vynorí takáto obava: Čo môj minulý alebo súčasný boj s pornografiou hovorí o mne ako o človeku? Môžem sa nad to niekedy povzniesť a mať zmysluplný a plnohodnotný vzťah?

Chcem na túto otázku stručne reagovať, pretože som sa s ňou stretol veľakrát.

No najskôr ešte niečo. Tak ako som už v minulosti napísal, občas sa mi nepáči výraz zápasiť“ s pornografiou či pornografická „závislosť“. No nie preto, že nie sú presné, ale preto, že sa príliš často používajú skôr ako ospravedlnenie než ako vysvetlenie. Je pravda, že mnohí z nich naozaj „zápasia“ s niečím, čo možno legitímne považovať za závislosť, ale ak sa tento výraz používa na opis nekonečného boja, ktorý naozaj nemá konca (poznal som desiatky mužov, ktorých prípad to bol), potom radšej používame termín ako bojovať s pornografickým zlozvykom“. Áno, ide samozrejme o sémantickú debatu, no myslím, že je to dôležité. Musíme prestať s pornografiou zápasiť a musíme s ňou začať bojovať.

Po druhé, pornografia devastuje niečí pocit mužskosti. My to vieme. Pornografia mužov zotročuje v miliónových počtoch, pričom prevracia ich úlohu ochrancov a obhajcov zraniteľnejších a premieňa ich na sexuálnych kanibalov, ktorí konzumujú tých, ktorých vidia na obrazovke – aby tak uspokojili svoje sexuálne chúťky.

To, čo sa často začína ako obyčajná zvedavosť alebo náhodné stretnutie, sa môže premeniť na niečo, čo napáda myseľ a prevracia aj tie najzákladnejšie pocity príťažlivosti. Stretol som sa s užívateľmi porna, ktorí nemôžu uveriť tomu, aké druhy vecí chceli sledovať. Oni jednoducho porno konzumovali. Porno ich aktívne pretvorilo na niečo, čo nespoznávajú a čo sa im nepáči.

Porno je v rámci tejto generácie veľkým útokom na mužskosť a na rolu mužov v spoločnosti. Je dôležité, aby sme v záujme prežitia spoločnosti túto bitku vyhrali. Napriek tomu, čo tvrdia progesívne elity, ktoré zastávajú ohybnosť pohlavia a pretváranie rodiny, dobrí manželia, otcovia a dobrí cirkevní predstavitelia sú pre zdravú spoločnosť nevyhnutní. Pornografia však ničí manželstvo, vytvára vzdialených a odpojených otcov, pričom mužov metaforicky priam kastruje a prekáža ich schopnostiam a prianiu, aby v našej spoločnosti, okolo nás vykonali nejakú pozitívnu zmenu.

Takže sa s týmto súborom faktov vráťme k otázke: Čo boj s pornografiou - minulý či súčasný - hovorí o človeku?

Správny spôsob, akým reagovať, je reagovať všetkým tým, čo je na mužskosti dobré. Musíme bojovať proti pornografii presne tak, ako po celé veky muži bojovali proti mnohým zlám. Musíme bojovať proti pornografii na ochranu žien, manželiek, detí a našej spoločnosti ako celku. Pornografia totiž ohrozuje spoločnosť tým, že kastruje mužov a premieňa ich z ochrancov na predátorov. To, že vo svojom vlastnom živote vykoreníme zlo, nám umožní lepšie plniť poslanie, ku ktorému sme povolaní – povolaní, aby sme ho zohrali v živote druhých. Boj so svojmi vlastnými démonmi nám umožní bojovať s väčšími démonmi v kultúre. Každý deň bez pornografie je ďalším kúskom k vybudovaniu čnosti. Čnosť nie je niečím, s čím sa narodíme. Čnosti sú návyky, ktoré si budujeme. A jeden deň bez pornografie je prvým krokom k čnosti, ktorá umožní fungovať bez pornografie úplne.

Mnoho mužov sa ma pýta, či ľudia, ktorí boli v minulosti závislí na pornografii sa od nej museli odrezať, ak chceli mať vzťah alebo pracovať v pro-life hnutí, alebo v iných oblastiach, v ktorých sme povolaní k ochrane a obrane slabých a zraniteľných. A odpoveď na to je: jednoznačne áno. Naša spoločnosť potrebuje ľudí, ktorí vedia, čo to znamená bojovať bitky a vyhrať ich. Naša spoločnosť potrebuje ľudí, ktorí môžu povedať, že s pornografiou bojovali a pornografiu porazili, pretože ich rodiny a ich priatelia boli príliš dôležití na to, aby ich riskovali. Naša spoločnosť potrebuje mužov, ktorí povstanú a vyzvú na boj zlá, ktorými ich ohrozuje ich generácia, a ktorí sa tak stanú lepšími mužmi. A naša spoločnosť potrebuje mužov, ktorí môžu svojim priateľom, svojim synom a ľuďom okolo nich pomôcť bojovať proti pornografickému moru a oslobodiť sa od neho – veď kto môže lepšie porozumieť a ponúknuť lepšiu podporu ako niekto, kto sám bojoval a oslobodil sa?

Takže odpoveď mužom je: áno. Bojujte proti pornografii. Porazte pornografiu. A vstúpte do radov tých, ktorí podporujú mužov a ženy, ktorí ešte stále bojujú. Podporte ich a povzbuďte ich. Nemôžeme zmeniť skutočnosť, že porno zanechalo obrovskú ničivú brázdu. Môžeme však zmeniť skutočnosť, že príliš veľa ľudí nebojuje. Môžeme zmeniť to, ako sa zapojíme my sami. A môžeme reagovať na túto výzvu a čeliť tejto hrozbe, ktorá hrozí mužnosti – všetkým tým, čo je na mužnosti dobré.