OSN plánuje zaviesť homosexualitu medzi základné ľudské práva

6,857
Kultúra smrti

Ženeva, 10. marec, 2011 (C-FAM)- Medzinárodné hnutie, ktoré sa venuje otázkam homosexuálneho správania a identity, prichádza pred Radu OSN pre ľudské práva s novými rozsiahlymi návrhmi zameranými na ochranu práv homosexuálov.

Rada EU plánuje uviesť spoločné vyhlásenie podobné vyhláseniu EU  z roku 2008, ktoré viedlo k výzve na ochranu  "sexuálnej orientácie" a "rodovej identity" ako nediskriminovaných kategórii, ktoré bolo predložené  Valným zhromaždením OSN a schválilo ich  66 krajín. Táto výzva z roku 2008 sa však stretla s protivyhlásením, ktoré bolo uvedené v rovnaký deň a podpísané takmer 60 krajinami,  rovnako ako aj samostatné kritiky k spomínanému vyhláseniu EÚ, ktoré podpísalo  Rusko, Bielorusko a Svätá stolica. 

Aktuálny návrh spoločného vyhlásenia, ktorý získal C-Fam´s Friday Fax, pripomína spoločné vyhlásenie z roku 2008 rovnako ako spoločné vyhlásenie z roku 2006, ktoré Nórsko predložilo  Rade OSN pre ľudské práva a bolo podpísané 54 krajinami.

Vyhlásenie Nórska z roku 2006  sa venuje  problematike násilia na osobách  na  základe ich sexuálnej orientácie alebo rodovej identity. V roku 2008 zaviedla EÚ vyhlásenie, v ktorom šla  omnoho ďalej- volala po odovlaní všetkých zákonov znevýhodňujúcich homosexuálov, a používa rozsiahle a nejednoznačné termíny, keď sa dovolávala toho, aby každý, kto poruší ich práva na základe sexuálnej orientácie a rodovej rovnosti, bol "postavený pred súd".

 V januári prišla aktuálna reakcia aj zo strany  generálneho tajomníka OSN Rady pre ľudské práva Ban Ki-moona, v ktorej vyhlasuje: "Chápem, že sexuálna orientácia a rodová identita vyvoláva nárast citlivých kultúrnych otázok. Ale kultúrna prax nemôže ospravedlniť žiadne porušovanie ľudských práv." V Deň ľudských práv v decembri minulého roku generálny tajomník OSN vyzval k úplnej dekriminalizácii sodomie a tvrdí, že sexuálna orientácia a rodová rovnosť sú chránenou kategóriou podľa Všeobecnej deklarácie ľudských práv schválenej v roku 1948.

Väčšina zástancov nového "práva" pre homosexuálov stále tvrdí, že sa ich snažia najmä chrániť voči násiliu a hrubému porušovaniu práv, ale uplatňovanie právnych predpisov v tejto oblasti ukazuje úplne iný príbeh.

V roku 2007 prija Veľká Británia Usmernenie k problematike sexuálnej orientácie, ktorý veľmi schopne uzavrel všetky katolícke adoptívne agentúry, pretože odmietli povoliť adopciu detí homosexuálnym párom. 

Začiatkom tohto mesiaca vyniesol súd vo Veľkej Británii historické nariadnie, ktoré nepovoľuje kresťanským párom adopciu detí na základe ich odmietavého postoje k homosexualite. Súd rozhodol, že právo na náboženskú slobodu nemôže nahradiť zákon, ktorý vyžaduje zákaz diskriminácie za sexuálnu orientáciu. Sudca v prípade uviedol: "Zákon a prax v tejto oblasti nezahŕňajú kresťanstvo v žiadnej forme. Aforizmus "kresťanstvo je súčasťou všeobecného práva v Anglicku " je viac rétorické."

Federálny úrad v Kolumbii, ktorý minulý rok legalizoval homosexuálne manželstvá, donútil rímsko-katolícku washingtonskú arcidiecézu, aby prestala poskytovať adopčné služby a manželské výhody svojim zamestnancom.

Rovnako ako v roku 2008 budú krajiny, ktoré neschvaľujú prijatie práv homosexuálov predvolané tento mesiac pred Radu OSN pre ľudské práva.

Tento článok bol prevzaný so súhlasom www.c-farm.org