Nový druh eutanázie - vyhladovanie na smrť

2,418
Kultúra smrti

Spoločnosť je čoraz bližšie k tomu, aby sa do nej implementovali nemorálne bioetické postupy a praktiky, a to jednak prostredníctvom prednášok v odborných časopisoch ako aj v stĺpčekoch elitných a populárnych médii.

Tento proces sa teraz pripravuje vo veci, ktorej hovorím DZJP zo strany splnomocnenca“ (ang. VSED by Proxy).

DZJP je skratka pre „dobrovoľné zastavenie jedla a pitia,“ teda samovražedné sebavyhladovanie, ktoré seniorom aj iným tlačia "milosrdní" fanatici smrti z organizácie Compassion and Choices.

Ale čo ak pôjde o mentálne nekompetentných obyvateľov domovov opatrovateľských služieb, ktorí sú ochotní jesť, no ktorí pred rokmi v smerniciach lekárom uviedli, že chcú byť za týchto okolností vyhladovaní na smrť?

V oblasti advokácie bioetiky čoraz viac sledujeme, že od domovov s opatrovateľskou službou žiadajú, aby takýchto pacientov vyhladovali na smrť a to aj v prípade, že sú v tom čase šťastní, že ochotne jedia a dokonca aj keby sa predpokladalo, že by jedlo žiadali. Inými slovami ide o to, že dementný pacient nie je kompetentný rozhodnúť sa najesť, keď predtým nariadil, aby bol vyhladovaný na smrť!

DZJP zo strany splnomocnenca“ bolo potvrdené rešpektovanou reportážou v New York Times: „Zložitosť rozhodnutia pri ukončení hry demencie“ od Paula Spana:

Jerome Medalie má svoju vopred napísanú smernicu zavesenú v plastovom puzdre v skrini svojej predsiene, ako odporúča jeho dôchodcovské spoločenstvo. To je miesto, kam sa pozrú záchranári, ak niekto zavolá záchrannú službu. Rovnako ako mnoho podobných dokumentov aj tento prehlasuje, že v prípade, že bude nevyliečiteľne chorý, odmieta kardiopulmonálnu resuscitáciu, ventilátor a hadičku na kŕmenie.

Smernica pána Medalieho však špecifikuje i niečo menej zvyčajné: ak by sa u neho rozvinula Alzheimerova choroba alebo iná forma demencie, odmieta „bežné prostriedky výživy a hydratácie“.

Právnik na dôchodku (so sklonom k presnosti) vymenoval 10 spúšťajúcich podmienok ako napríklad: „neviem rozpoznať svojich blízkych“ a „neviem formulovať súvislé myšlienky a vety.“ Ak aspoň niektoré z troch uvedených hendikepov budú trvať po dobu niekoľkých týždňov, žiada, aby jeho splnomocnenec o zdravotnej starostlivosti, teda jeho manželka, Beth Lowdová, zabezpečila, aby sa ho nikto nepokúšal udržať nažive tým, že by ho kŕmil čo i len lyžicou alebo by mu ponúkal tekutiny."

Toto je extrémne nebezpečná kultúra smrti a agresie. Odstraňuje totiž hranice medzi lekárskou starostlivosťou (ktorá môže byť odmietnutá) a základnou ľudskou starostlivosťou, pri ktorej niet etický rozdiel medzi týmto a napríklad otáčaním pacienta, aby sa zabránilo preležaninám či poskytovaniu hygieny (ktoré sú všetci pacienti povinní prijať bez ohľadu na ich [zdravotný] stav).

Tak ako by sa mali ignorovať vopred dané pokyny na to, aby pacient nebol udržiavaný v čistote, ignorovať by sa malo aj usmernenie vyhladovať pacienta, ktorý ochotne je.

Dôležité je toto: DZJP je samovražda. Právne vyžadovať, aby sa domovy s opatrovateľskou službou zaviazali k DZJP zo strany splnomocnenca, znamená nútiť ich zabíjať a to krutým spôsobom. Právny režim, ktorý by nútil zdravotnícky personál k tomu, aby asistoval pri samovražde pacienta vyhladovaním, by vyhnal mnohých doktorov a sestry z medicíny.

Napokon väčšina lekárov a sestier chce liečiť, nie zabíjať. A v akom bezpečí by sme boli i v iných oblastiach medicíny, ak by tieto profesie boli plné ľudí, ktorí sú ochotní vyhladovať pacientov na smrť, hoci tí spokojne jedia?

Prestaňme si však niečo nahovárať. DZJP zo strany splnomocnenca je len zásterkou pre otvorenie dverí smrteľným injekciám pre pacientov s Alzheimerovou chorobou a to pravdepodobne masovým spôsobom. Koniec koncov, prečo niekoho nútiť, aby sa potenciálne podrobil pomalej a bolestivej smrti prostredníctvom DZJP alebo DZJP zo strany splnomocnenca, keď on alebo ona môžu byť zabití rýchlym spôsobom?

V Holandsku a Belgicku sa eutanázia podľa vopred stanovenej smernice už praktizuje. Je možné, že to bol maskovaný cieľ už od čias, keď pred dvadsiatimi rokmi advokáti žiadadli odpojenie prístrojov pri nespôsobilých pacientoch. Teraz vďaka otvorenej obhajobe DZJP a DZJP zo strany splnomocnenca konečne vychádza na povrch skutočný zámer.