Nové anglické smernice môžu zbaviť farmaceutov o právo na svedomie ohľadom „tabletky po“

4,526
Kultúra smrti

LONDÝN, Veľká Británia, 15. augusta 2011 (LifeSiteNews.com) – Profesionálny medicínsky regulátor tento mesiac vydal nové smernice, ktoré môžu obmedziť právo farmaceutov Veľkej Británie odmietnuť podporu distribúcie „tabletky po“ s abortívnym účinkom. Podľa nových pravidiel, ktoré ešte nie sú povinné, farmaceuti, ktorí si neželajú sami tieto lieky vydávať, budú mať povinnosť oznámiť zákazníkom konkrétneho farmaceuta, ktorý súhlasí s distribúciou liekov s abortatívnym účinkom a farmaceuti musia dopredu zistiť, či je tento produkt na sklade.  

„Toto je už ďalší útok na náboženské práva na svedomie farmaceutov a všetkých zdravotníckych profesionálov čoraz viac nepružného a rigidného sekulárneho štátu ako je Veľká Británia,” povedal výkonný riaditeľ Bogomir Kuhar Pharmacists for Life International(Medzinárodní farmaceuti za život) v interview pre LifeSiteNews (LSN).

Nové „Poučenie o poskytovaní farmaceutických služieb ovplyvnené náboženským a morálnym presvedčením“ od Všeobecnej farmaceutickej rady (General Pharmaceutical Council) vysvetľuje, ako majú byť chápané práva farmaceutov na výhradu vo svedomí. Podľa  Boston Pilot Newspaperprehodnocuje existujúcu ochranu svedomia farmaceutov, ktorá existuje od roku 1967.

Ako dodatok k pokynom vzťahujúci sa na „tabletku po“, smernice budú požadovať od farmaceutov, aby bol k dispozícii liek pre oplodnenie in- vitro (v skúmavke),  proti ktorému tiež niektorí farmaceuti protestujú. Smernice tiež robia farmaceutov zodpovednými za informovanie potencionálneho zamestnávateľa o akýchkoľvek morálnych námietkach, ktoré môžu mať voči „tabletke po“, keď sa hlásia do zamestnania.

Avšak Telegraph Newspaper informoval, že Všeobecná farmaceutická rada povedala, že pravidlá „nie sú povinné“ a po dobu jedného roka sú otvorené voči pripomienkam.

Kuhar z Farmaceutov pre život má názor, že vláda si želá, „aby farmaceuti konali ako virtuálni otroci rozdeľujúci také hazardné chemikálie bez vzhľadu na zdravie a životy matiek a ich detí.” Vysvetlil, že smernice “sa správajú k normálnym zdravotným situáciám ako je tehotenstvo ako keby to boli smrteľné choroby.”

„Napokon toto môže viesť všetkých starostlivých, premýšľavých farmaceutov konajúcich podľa svojho svedomia a iných zdravotníckych profesionálov k odchodu z tejto profesie a zanechať len tých, ktorí nebudú mať žiadne zábrany voči rozdeľovaniu chemikálií, ktoré môžu zapríčiniť ťažké poškodenia alebo smrť pacientom od  potratu nenarodených detí alebo eutanázie invalidov, starých ľudí a všetkých „nehodných života”, povedal Kuhar.

John Smeaton, výkonný riaditeľ Society for the Protection of Unborn Children(Spoločnosti pre ochranu nenarodených detí), vo svojom komentári k správam povedal: „Všeobecná farmaceutická rada bude onedlho čeliť legálnej výzve, aby zmluvné požiadavky zamestnávateľov nijako netromfli legálne právo na ochranu svedomia, ktoré je chránené nástrojmi medzinárodných ľudských práv.“

„Kým sú tieto smernice obrátené, bude čoraz viacej nemožné pre zástancov prolife, aby pracovali v lekárňach,” povedal Smeaton. „Vo Veľkej Británii sú morálne konflikty často zredukované na technické otázky a tieto morálne princípy sú včlenené do kompromisov. Ľudia, pre ktorých má morálka prím pred inými úvahami, končia ako odsúdení svojim nemorálnym prostredím.”