Nová španielska vláda odstráni predmet vštepujúci homosexualitu

1,950
Kultúra života

1. februára 2012 (LifeSiteNews.com) - Nová španielska vláda, ktorá sa v novembri dostala k moci po siedmych rokoch socialistickej vlády, oznámila odstránenie kontroverzného programu na vnútenie homosexuálnej a socialistickej ideológie študentom.

Jose Ignacio Wert, nový minister pre vzdelávanie, kultúru a šport, úprimne hovorí, že predmet občianska výchova, ktorý bol nanútený každej verejnej a súkromnej škole „sa stal predmetom, ktorý bol nabitý indoktrináciou.“

„Výchova k občianstvu bola od svojho počiatku sprevádzaná kontroverziou a vytvorila vážny spor v spoločnosti a vo vzdelávaní. Stalo sa tak kvôli tomu, že išla aj za to, čo malo patriť k ,občianskej formácii‘ podľa registrov a príručiek sformulovanými Radou Európy,“ oznámil okrem iného Wert.

„Výchova k občianstvu a ľudským právam,“ v Španielsku taktiež známa ako EpC, vyvolala masívny protest španielskych občanov, podľa ktorých bolo ich právo na výchovu detí k ich vlastným hodnotám porušené vládou.

Materiály k predmetu odporúčali učiteľom, aby urobili študentom „kritické zhodnotenie sociálnej a sexuálnej časti pracovných, rasistických, xenofóbnych, sexistických a homofóbnych sociálnych predsudkov“ a hovorili, že učitelia by sa mali usilovať o „pozmenenie postoja študentov k homosexualite.“

Počas jednej manifestácie tohto predmetu bolo študentom povedané, že „sex slúži pre potešenie oveľa viac, ako smieme alebo potrebujeme,“ a „tak nechajme druhých nech si robia hocičo, po čom túžia,“ informuje Forum Libertas, španielsky katolícky spravodajský zdroj.

Napriek odporu mnohých rodín, Španielska socialistická robotnícka strana odmietla ustúpiť a dokonca sa pokúsila vnútiť tento program Španielom žijúcim v zahraničí.

Wert, člen vládnucej Ľudovej strany, hovorí, že EpC bude nahradený programom, ktorý je obmedzený iba na výučbu textu španielskej ústavy, práv, zodpovedností a „pluralizmu, slobody, demokracie a znalostí o európskych inštitúciách,“ informuje Europa Press.

Potlačenie EpC uvítalo množstvo pro-rodinných organizácií, vrátane Foro de la Familia (Fórum za rodinu), HazteOir, Instituto de Politica Familiar (Inštitút rodinnej politiky) a Profesionales por la Etica (Odborníci za etiku).

Jaime Urcelay, prezident organizácie Odborníci za etiku, nazval správu „radosťou, ktorá kompenzuje mnohé roky úsilia a zápasu za slobodu proti výchovnej indoktrinácii vnucovanej vládou.“

„Bolo tu mnoho rokov námietok (dodnes až 55 tisíc námietok), utrpenia a súdnych procesov (okolo 3000 v Španielsku a 400 žalôb na súd v Štrasburgu),“ dodal.

Odborníci na etiku informovali, že Jose Ignacio Wert dostával každý deň 1000 správ vyzývajúcich ho, aby splnil sľub z volebnej kampane Ľudovej strany odstrániť EpC pred jeho ohlásením.

Nový program občianskej výchovy komentoval Urcelay slovami, že bude „vítaný“ ak „sa nebude chcieť pretlačiť do hodnôt študentov a formovať ich svedomie a myslenie proti hodnotám ich rodičov.“