Nemecko: Brutálne odobratie detí rodičom praktizujúcim homeschooling

3,958
Kultúra smrti

DARMSTADT – Je štvrtok ráno, osem hodín. Skupina dvadsiatich sociálnych pracovníkov, policajtov a špeciálnych agentov neďaleko nemeckého mesta Darmstadt spôsobila rozruch v dome rodiny praktizujúcej domáce vzdelávanie svojich detí. Násilne im zobrali všetky štyri deti vo veku 7 až 14 rokov.

Jediným dôvodom odobratia detí bolo, že rodičia – Dirk a Petra Wunderlichovci – vyučovali svoje deti doma, čo je v rozpore so zákazom domáceho vzdelávania v Nemecku.

Keď rodina v tichu začala svoj vyučovací deň, vyrušil ich zvonček na dverách. Desivý zvrat udalostí opísal Dirk Wunderlich:

Pozrel som sa von z okna a videl som veľa ľudí, políciu a špeciálnych agentov. Všetci boli ozbrojení,“ začal.„Povedali mi, že by radi šli dnu, aby sme si mohli pohovoriť. Snažil som sa klásť otázky, ale za niekoľko sekúnd priniesli traja policajti baranidlo a chceli vyraziť dvere. Tak som im radšej otvoril.

Polícia ma posadila do kresla a ani mi nedovolili najprv si zavolať. Keď mi povedali, že majú príkaz na odobratie detí, zavládol chaos. Pri najmenšom pokuse o pohyb ma agenti zastavili, akoby som bol terorista. Nikdy by ste nečakali, že sa také niečo stane v našej tichej, pokojnej dedine. Bolo to ako scéna z nejakého sci-fi filmu. Tento zásah bol traumatizujúci pre našich susedov aj deti.

Wunderlich ešte dodal, že jeho štrnásťročnú dcéru Machsejah museli z domu odvliecť nasilu.

Keď som vyšiel von, naša susedka, ktorá sa na to celé pozerala, plakala. Otočil som sa, aby som videl, ako dvaja zdatní policajti eskortujú moju dcéru ako nejakého kriminálnika. Neboli ani trochu milí. Keď sa moja manželka pokúsila pobozkať a objať našu dcéru na rozlúčku, jeden z agentov ju hrubo lakťom odstrčil z cesty a vyhlásil: ,Na to je už príliš neskoro.ʻ Čo je to za vládu, ktorá má takéto praktiky?

Po odobratí detí požiadali rodinu, aby prišla na stretnutie s nadradeným sociálnym úradom zodpovedným za postup. Wunderlichovci súhlasili so stretnutím a sprevádzal ich právnik, Andreas Vogt. Hodiny cestoval vlakom, aby sa mohol zúčastniť a prišiel, len čo sa o tom dozvedel.

Na otázku rodičov, kedy môžu požiadať o prejednanie pochybenia pri odobratí ich detí im odpovedali, že budú musieť počkať na návrat príslušného sudcu z dovolenky. Asociácii pre právnu ochranu domáceho vzdelávania (HSLDA) Vogt povedal, že úrady nemali pre rodičov veľa pochopenia.

HSLDA dostala a predložila súdne dokumenty, na základe ktorých bolo povolené použitie sily pri odobratí detí rodičom. Jediným právnym dôvodom tohto kroku bolo pokračovanie rodiny vo vzdelávaní detí v domácom prostredí. Listiny neobsahovali žiadne iné obvinenia z týrania alebo zanedbávania. Navyše, Nemecko ani nepovažuje zanedbanie vzdelávania za neposkytnutie adekvátneho vzdelania.

Koenig, sudca pre rodinné záležitosti v Darmstadte, podpísal 28. augusta príkaz na okamžité odobratie detí Dirka a Petry Wunderlichovcov. Zároveň povolil, v prípade potreby, použitie násilia „proti deťom,“ citujúc „zlyhanie rodičov spolupracovať s úradmi a poslať deti do školy“. Odôvodnil to tým, že keďže deti „prijali názory rodičov“ ohľadom domáceho vzdelávania, môže to byť nevyhnutné, a ani od rodičov, ani od detí „sa nedá očakávať žiadna spolupráca“.

Predseda HSLDA Michael Farris uviedol, že Nemecko pokračuje v demonštrovaní svojej ľahostajnosti k ľudskému právu na domáce vzdelávanie. „Nemecko hrubo porušilo práva tejto rodiny,“ uviedol. „Tento posledný zákrok odobratia štyroch krásnych, nevinných detí je hanebným činom štátu, ktorý nerešpektuje nikoho.

Právo rodičov rozhodnúť o tom, ako sa budú vzdelávať ich deti, je ľudským právom najvyššej kategórie, uviedol Farris.

Ústava USA nie je jediná, ktorá potvrdzuje právo rodičov rozhodnúť o spôsobe vzdelávania svojich detí,“ hovorí Farris. „Nemecko podpísalo viacero zmlúv o ľudských právach, ktoré uznávajú právo rodičov zabezpečiť vzdelanie detí inak ako prostredníctvom verejných škôl, aby sa mohli vzdelávať podľa náboženských presvedčení svojich rodičov. Nemecko jednoducho neplní svoje povinnosti, ku ktorým ho zaväzujú tieto zmluvy alebo ktoré by ako liberálna demokracia plniť malo.

Asociácia pre právnu ochranu domáceho vzdelávania a ja urobíme všetko, čo je v našich silách, aby sme tejto rodine pomohli získať svoje deti späť a zabezpečiť, aby sa viac nemuseli báť prenasledovania,“ vyhlásil. „Tento prípad jasne dokazuje, prečo je azyl pre rodinu Romeikeovcov taký dôležitý. Nemecké rodiny potrebujú bezpečné miesto, kde môžu v pokoji vzdelávať svoje deti.

Rodina Wunderlichovcov už dlhšie čelí problémom pri snahe vzdelávať svoje deti doma. V októbri 2012 boli ich deti právne pridelené do formálnej starostlivosti štátnych úradníkov pre mládež. Nemecký súd tak rozhodol len preto, že rodina praktizovala homeschooling. Vogt však zabránil, aby sa toto rozhodnutie stalo vykonateľným.

Za posledné štyri roky sa rodina Wunderlichovcov, ako to eviduje HSLDA, v rámci Európskej únie sťahovala z krajiny do krajiny, hľadajúc miesto, ktoré by pre nich bolo domovom a kde by mohli slobodne učiť svoje deti doma.

Hoci našli útočisko pred prenasledovaním kvôli homeschoolingu, pán Wunderlich si nemohol nájsť prácu a minulý rok boli nútení vrátiť sa do Nemecka. Pri ich návrate im zobrali pasy detí, aby sa zaistilo, že opäť neopustia krajinu.

Po odobratí detí sa Dirk Wunderlich zdôveril Mikeovi Donellymu, riaditeľovi HSLDA pre medzinárodné záležitosti, že spolu s manželkou sú zničení.

Sú to zlomení ľudia,“ uviedol Donelly. „Cítia sa, akoby ich udupali na prach. Boli hlboko otrasení a šokovaní z celej udalosti. Tiež mi však povedali, že konali podľa svojho svedomia a toho, čo im káže ich viera. Hoci veľmi nedôverujú nemeckému štátu, majú silnú vieru v Boha. Je to inšpirujúca a odvážna rodina.

Roky bojujem za slobodu domáceho vzdelávania v Nemecku,“ pokračoval. „Dúfal som, že veci sa menia, keďže už nejaký čas nedošlo k brutalite takéhoto rozsahu. Ale mýlil som sa.

Petra Wunderlich skonštatovala, že jej srdce je rozbité. „Sme nevinní,“ dodala. „Potrebujeme pomoc. Bojujeme, ale potrebujeme pomoc.

HSLDA už spustila celonárodnú kampaň povzbudzujúcu amerických rodičov praktizujúcich domáce vzdelávanie, aby vyzývali nemeckú ambasádu a jej konzulárne úrady v USA na protest proti tomuto do neba volajúcemu porušeniu ľudských práv v Nemecku.

DISKUSIA k článku