Vigano: Pripravujú nás na príchod Antikrista

29.12.2020VAT
0 0

(0:00:04)  Práve na Božie narodenie zverejnil arcibiskup Vigano tri krátke listy a rozhovory,
(0:00:10)  áno, rovno tri.
(0:00:12)  Jeden z nich som už na Štedrý deň zverejnil,
(0:00:15)  a teraz mám pre vás úryvky z jeho najnovšieho rozhovoru
(0:00:18)  s Maike Hicksonovou, v ktorom hovorí to,
(0:00:20)  čo ja tu tvrdím už od samého začiatku tohto kanálu,
(0:00:22)  a to, že nás František pripravuje na príchod kráľovstva človeka neprávosti - Antikrista.
(0:00:27)  Vigano to povedal oveľa uhladenejším spôsobom,
(0:00:29)  než by som to ja niekedy dokázal, čo sa dalo čakať,
(0:00:31)  pretože ja som len nadmerne kvalifikovaný jutúber,
(0:00:35)  a Vigano je nástupca apoštolov.
(0:00:37)  To, čo tu Vigano hovorí, dokonale vystihuje Betlehem vo Vatikáne,
(0:00:41)  o ktorom som tu už nespočetne veľa krát hovoril,
(0:00:45)  ale došlo k odhaleniu nových skutočností.
(0:00:47)  Hoci sám František povedal, že sa mu Betlehem vo Vatikáne nepáči,
(0:00:52)  a návštevníkom odporúčal, aby sa mu radšej vyhli,
(0:00:56)  zatiaľ ho odtiaľ nikto neodstránil, a teraz si ktosi všimol,
(0:00:59)  že na Božie narodenie chýbal v Betleheme malý Ježiško.
(0:01:05)  Dúfam, že sa to po tomto videu zmení.
(0:01:09)  Lenže to znamená, že Ježiš v tom vatikánskom Betleheme ako z nočnej mory
(0:01:14)  nie je ničím zastúpený.
(0:01:16)  A rozhodne mi to do toho zapadá,
(0:01:18)  a rozhodne mi do toho zapadá to, čo povedal František,
(0:01:21)  že sa mu nepáči, a je toho názoru, aby si ľudia vo Vatikáne
(0:01:24)  radšej prehliadli čosi iné, ale stále schvaľuje,
(0:01:26)  aby bol vystavený na očiach, keď ho môže veľmi ľahko
(0:01:29)  a bez námahy odstrániť vydaním jediného rozkazu,
(0:01:32)  nič viac k tomu nie je potreba.
(0:01:34)  Viganove slová sú v tomto poučné a spájajú jednotlivé súvislosti dokopy,
(0:01:37)  ale ako budeme pokračovať ďalej, tak majte stále na zreteli
(0:01:40)  poučné slová kardinála Roberta Saraha o tom,
(0:01:42)  že úlohou Cirkvi nie je vyriešiť všetky sociálne problémy sveta,
(0:01:46)  ale musí sa neúnavne opakovane kajať a veriť v evanjelium.
(0:01:50)  Nebudem čítať celý rozhovor s arcibiskupom Viganom,
(0:01:55)  pretože ako pre mňa, tak aj pre vás by to bolo únavné,
(0:01:58)  a rozhovory sa na takéto čítanie nehodia,
(0:02:00)  takže sa namiesto toho radšej zameriam len na časť rozhovoru.
(0:02:04)  Odkaz na celý rozhovor nájdete v poznámkach na return to tradition.org
(0:02:07)  Ako vždy vám odporúčam si ho prečítať.
(0:02:10)  Pasáž na ktorú sa zameriam vám pomôže pochopiť
(0:02:11)  spojitosť medzi pačamamou, amazonskou synodou,
(0:02:15)  stavom, v akom sa svet dnes nachádza,
(0:02:17)  a Betlehemom ako z hororu vo Vatikáne.
(0:02:20)  Citujem Vigana: „Znesvätenie vatikánskej baziliky
(0:02:24)  počas záverečného ceremoniálu Amazonskej synody
(0:02:28)  zamorilo hlavný pápežský oltár, keďže naň bola umiestnená
(0:02:32)  misa zasvätená diabolskému kultu pačamamy.
(0:02:36)  Zastávam názor, že toto, ako aj ďalšie podobné znesvätenia kostolov a oltárov
(0:02:40)  v určitom ohľade znova a znova vyzývajú k ďalším podobným činom,
(0:02:44)  ktoré sa v minulosti udiali, a umožňujú nám pochopiť ich pravú podstatu.
(0:02:48)  Mám na mysli všetky obdobia, keď bol satan odpútaný z reťaze,
(0:02:51)  a útočil na Kristovu Cirkev, počnúc prenasledovaním prvých kresťanov,
(0:02:55)  až po vojnu perzského Husrava s Byzanciou,
(0:02:57)  cez obrazoboreckú zúrivosť mohamedánov,
(0:03:01)  po vyplienenie Ríma nemeckými Landsknechtami,
(0:03:05)  a neskôr pri francúzskej revolúcii v roku 1789,
(0:03:08)  antiklerikalizmus 19. storočia, vzostup bolševizmu,
(0:03:12)  Cristeros v Mexiku a španielska občianska vojna,
(0:03:16)  až po ohavné zločiny komunistických partizánov počas a po 2. svetovej vojne,
(0:03:20)  a rôzne formy kresťanofóbie, ktoré dnes vidíme na celom svete.
(0:03:24)  Revolúcia zakaždým, vo všetkých svojich podobách,
(0:03:26)  potvrdzuje svoju luciferiánsku podstatu,
(0:03:31)  a umožňuje prejaviť sa biblickému nepriateľstvu
(0:03:33)  medzi hadovým potomstvom a potomstvom ženy,
(0:03:36)  medzi deťmi satana a deťmi Najsvätejšej Panny Márie.
(0:03:40)  Pre túto zúrivosť voči Božej Matke a jej deťom neexistuje
(0:03:44)  žiadne iné vysvetlenie.
(0:03:46)  Na mysli mám obzvlášť intronizáciu „Bohyne Rozum",
(0:03:50)  ktorá sa uskutočnila 10. novembra 1793,
(0:03:53)  v parížskej katedrále Notre Dame, na vrchole Robespierra.
(0:03:57)  Aj pri tejto príležitosti chcela pekelná nenávisť revolucionárov
(0:04:01)  nahradiť kult Matky Božej uctievaním Neviestky,
(0:04:06)  vztýčiť ju ako symbol slobodomurárskeho náboženstva,
(0:04:09)  ktorú na svojich ramenách niesli na nosidlách, a položili ju do sanktuária.
(0:04:14)  Nachádzame v tom veľa podobností s pačamamou,
(0:04:16)  ktoré odhaľujú diabolské zmýšľanie, ktoré ich k tomu inšpirovalo.
(0:04:19)  Nezabúdajme na to, že niekoľko mesiacov pred znesvätením Notre Dame,
(0:04:22)  bola 10. augusta 1793 na námestí Place de la Bastille,
(0:04:27)  postavená socha „Bohyne Rozum“ v podobe egyptskej bohyne Isis.
(0:04:33)  Je príznačné, že odkaz na kulty starovekého Egypta
(0:04:36)  nachádzame aj v príšernom „betleheme“,
(0:04:40)  ktorý momentálne stojí na Námestí sv. Petra.
(0:04:42)  Ale podobnosti, ktoré očividne na týchto udalostiach nachádzame,
(0:04:45)  sú sprevádzane aj čímsi dosiaľ nevídaným.
(0:04:49)  Mám na mysli skutočnosť, že pokým až do koncilu,
(0:04:52)  alebo ak budem zhovievavejší, až do tohto „pontifikátu“,
(0:04:56)  sa hanobenia a svätokrádeží dopúšťali vonkajší nepriatelia Cirkvi;
(0:05:01)  tak od neho sa na škandáloch aktívne podieľali
(0:05:05)  najvyšší cirkevní hodnostári, popri trestuhodnom mlčaní biskupov,
(0:05:09)  a pohoršovaniu zbožných veriacich.
(0:05:11)  Bergoglianska cirkev čím ďalej, tým viac vytvára o sebe desivý obraz,
(0:05:15)  v ktorom je popieranie katolíckych právd sprevádzané výslovným potvrdením
(0:05:20)  apriórne protikatolíckej a antikristovskej ideológie,
(0:05:24)  v ktorej sa už naďalej neskrývane uctievajú pohanské božstvá (rozumej démoni),
(0:05:29)  ktorí sú uzmierovaní svätokrádežnými úkonmi,
(0:05:33)  a zneúcťovaním posvätných vecí.
(0:05:35)  Položenie tejto nečistej misy na hlavný oltár sv. Petra
(0:05:38)  je liturgické gesto s presnou hodnotou a účelom,
(0:05:42)  ktorý nie je len symbolický.
(0:05:44)  Prítomnosť modly „matky Zeme“ je priamou urážkou Boha
(0:05:48)  a Najsvätejšej Panny Márie, ako aj hmatateľným dôkazom,
(0:05:51)  ktorý v istom zmysle vysvetľuje Bergogliove početné hanebné výroky o Božej Matke.
(0:05:57)  A preto nie je prekvapením, že tí, ktorým ide o zbúranie Kristovej Cirkvi
(0:06:01)  a zničenie rímskeho pápežstva, tak robia z jej najvyšších pozícií,
(0:06:04)  ako hovorí posolstvo Panny Márie v La Salette:
(0:06:07)  „Rím stratí vieru a stane sa sídlom antikrista.“
(0:06:10)  Zdá sa mi, že dnes už nemožno hovoriť o obyčajnej „strate viery“,
(0:06:15)  ale mali by sme vziať na vedomie, že sme pokročili ešte ďalej,
(0:06:17)  čo sa prejavilo v pravej a nefalšovanej apostáze,
(0:06:19)  rovnako ako sa katolícka bohoslužba po počiatočnom rozvrate
(0:06:23)  liturgickou reformou podobá stále viac na pohanské uctievanie božstiev,
(0:06:27)  ktoré zahŕňa systematické znesväcovanie Najsvätejšej sviatosti oltárnej,
(0:06:30)  obzvlášť s nariadením prijímania na ruku pod zámienkou zabránenia šírenia covidu,
(0:06:35)  a do čoraz evidentnejšej averzii voči starej liturgii.
(0:06:39)  V podstate sa vytráca veľa foriem počiatočnej „obozretnosti“
(0:06:42)  pri utajovaní skutočných zámerov inovátorov,
(0:06:44)  čím sa odhaľuje pravá podstata diela vykonaného nepriateľmi Boha.
(0:06:49)  Zámienka spoločnej modlitby za mier,
(0:06:50)  ktorá odobrila zabíjanie kurčiat a iné škandalózne ohavnosti v Assisi,
(0:06:56)  je už nepotrebná, a počíta sa s tým,
(0:06:58)  že bratstvo medzi ľuďmi môže aj Boha odsunúť bokom,
(0:07:01)  a rovnako tak aj spásne poslanie Cirkvi.
(0:07:05)  Vigano v tom vidí budovanie duchovných základov infraštruktúry šelmy.
(0:07:09)  Tieto základy využije Antikrist, nech už sa zjaví kedykoľvek,
(0:07:14)  k tomu, aby si podmanil celé ľudstvo.
(0:07:17)  Mnohí, ak nie väčšina ľudí, sa mu s radosťou podvolí.
(0:07:21)  Muža neprávosti privítajú ako Mesiáša,
(0:07:23)  a bude konať falošné znamenia a zázraky,
(0:07:26)  ale samotná jeho práca bude materiálnej povahy.
(0:07:28)  On, rovnako ako jeho pekelný otec, bude podvodník,
(0:07:31)  ktorému záleží len na uctievaní jeho samého,
(0:07:32)  a zničení omše, Eucharistie, a katolicizmu.
(0:07:36)  Všetko dianie vo svete, ktorého sme v tejto chvíli svedkami, k tomu speje.
(0:07:40)  Vidíme budovať základy pre infraštruktúru,
(0:07:43)  ktorá umožní osobe, ako je človek neprávosti zjaviť sa a vládnuť,
(0:07:46)  ako nám o tom hovoria katolícke proroctvá a Biblia.
(0:07:48)  Bez jeho znaku nebudete môcť v spoločnosti fungovať,
(0:07:51)  a to až do tej miery, že nebudete schopní uživiť svoju rodinu alebo pracovať.
(0:07:56)  Ako vám to vyznieva?
(0:07:57)  Mne to znie ako niektoré z navrhovaných riešení súčasnej situácie.
(0:08:01)  Zastávam názor, že to, čo tu vidíme, je len nácvik predtým,
(0:08:04)  ako sa rozbehne skutočná šou.
(0:08:06)  Človek neprávosti skutočne príde,
(0:08:07)  otázkou teraz len zostáva, koľko ľudí ho prijme,
(0:08:09)  a koľkých ľudí prinútia, ktorí by normálne povedali nie.
(0:08:13)  Tým všetkým nechcem povedať,
(0:08:14)  že väčšina z týchto účinkujúcich si uvedomuje, čo v skutočnosti robia,
(0:08:17)  komu naozaj pomáhajú.
(0:08:19)  Väčšina z nich si myslí, že to všetko je nevyhnutné k tomu,
(0:08:21)  aby dosiahli svoje ciele, o ktorých sú naozaj presvedčení,
(0:08:23)  že sú správne a spravodlivé.
(0:08:25)  Žiaden zlosyn v dejinách si o sebe nikdy nemyslel, že je zlosynom,
(0:08:28)  buď im to bolo jedno, alebo si mysleli, že sú na strane anjelov.
(0:08:31)  A to isté platí aj teraz.
(0:08:33)  Ľudia žasli nad tým, koľko sa toho akceptuje, ale to sa dalo čakať.
(0:08:38)  Chcem tým povedať, že pravá múdrosť a pravá sloboda
(0:08:40)  prichádzajú v Kristovi, a vo svete, ktorý vytlačil Krista na okraj,
(0:08:43)  by sme nemali očakávať, že uvidíme veľa cnosti a odvahy.
(0:08:47)  Čo nám prinesie budúcnosť?
(0:08:48)  Viac toho istého, položia sa ďalšie základy pre šelmu,
(0:08:51)  aspoň teda do fyzického trestu, ktorý Biblia spomína,
(0:08:56)  nech už k nemu dôjde kedykoľvek.
(0:08:58)  Môže sa tak stať v blízkej budúcnosti,
(0:09:00)  alebo až po veľmi dlhej dobe, a možno jeho naplnenia sa nikto z nás nedožije.
(0:09:04)  S istotou to povedať nevieme, ale netreba zabúdať na to,
(0:09:07)  že satan je revúci lev, ktorý hľadá duše, ktoré by zožral.
(0:09:10)  Má vplyv všade, dokonca aj medzi cirkevnými prelátmi,
(0:09:13)  čo možno vyznieva neuveriteľne a neúctivo,
(0:09:15)  ale koniec koncov, súčasné duchovenstvo,
(0:09:17)  ako aj v každom historickom období, muselo čeliť pokušeniam,
(0:09:20)  a malo na výber, či sa spoľahne na Krista a vieru, a obstojí,
(0:09:24)  alebo padne do hriechu.
(0:09:26)  Životy svätých vypovedajú o tejto skutočnosti.
(0:09:28)  A životy hriešnikov sú tiež smutnou výpoveďou o tom.
(0:09:32)  Na každom satanovom diele nájdeme jeho odtlačky prstov,
(0:09:35)  a možno, len možno, ich vidíme na betleheme v Ríme, ktorý tam stále je,
(0:09:39)  teraz už bez malého Ježiška, a to napriek tomu,
(0:09:42)  že údajný pápež tvrdí, že sa mu nepáči,
(0:09:45)  čo hovorí za neho smutným a zvláštnym spôsobom.
(0:09:48)  Tak či onak, prosím vás, aby ste mi v komentári napísali váš názor,
(0:09:51)  nezabudnite označiť, že sa vám video páčilo, a prihlásiť sa na odber,
(0:09:53)  ak ste tak ešte neurobili, a tiež nezabudnite na to,
(0:09:54)  že tento piatok je prikázaný sviatok, takže ak môžete, choďte na omšu.
(0:09:59)  Ako vždy, modlite sa za Cirkev. Som Anthony Stine, Ave Maria.
(0:10:02)  Pre www.lifenews.sk preložil Miroslav Čonka