Nemecká brožúrka učí 3-ročné deti, že homosexualita je normálna

2,072
Kultúra smrti

Regionálna vláda spolkovej republiky Sasko-Anhaltsko oznámila rozšírenie brožúr o sexualite pre deti vo veku od 3 do 8 rokov.

Podľa portálu Jungefreihait zvrátené brožúry distribuuje ministerstvo spravodlivosti a rovnosti. Takto porozdávali už vyše 2000 brožúr po základných skolách a predškolských zariadeniach. Cieľom tejto homo-propagandy je “konfrontácia detí s homosexualitou a transsexualitou “.

Základom je akčný program pre prijatie “lesbičiek, gayov, bisexuálov, transgenderových , transsexuálnych a intersexuálnych ľudí v Sasku-Anhaltsku”. V nasledujúcom roku budú k dispozícii taktiež tzv. “Kitta kufríky”, ktoré budú obsahovať knihy a učebné materiály k týmto témam. Informuje o tom Mitteldeutsche Zeitung.

Ministerka spravodlivosti za stranu CDU tento projekt vychvaľuje.

Odporúčané sú okrem iného aj detské knihy o homosexualite “Kráľ a kráľ”, o rodových rolách “Paul a bábiky” a o transsexualite “I Am Jazz”.  Okrem toho sa odporúča deťom takiež kniha, v ktorej je popísaná homosexualita a partnerstvá osôb rovnakého pohlavia ako niečo pre spoločnosť normálne.

Ministerka spravodlivosti Anne-Marie Kedingová z CDU (Kresťansko-demokratická únia), kontroverznú brožúrku chváli a dodáva:  “Chceme, aby brožúrky pôsobili proti násiliu a diskriminácii a rozptýlili obavy z týchto skupin”.