Nechcú viac ako "nedotknuteľné". 5 miliónov podpisov nestačí.

4,849
Kultúra smrti

Bogota, 13. októbra, 2011 (LifeSiteNews.com) - Komisia národného kongresu Kolumbie sa rozhodla zamietnuť úvahy o navrhovanom dodatku k ústave podporujúcom právo na život. Rozhodla sa tak aj napriek masívnej petícii v prospech tohto dodatku. Odhaduje sa, že petícia bola podpísaná 10% obyvateľov.

„Prvá komisia senátu, ktorá dozerá na záležitosti týkajúce sa ústavy, včera v hlasovaní 9 ku 7 odložila tento návrh na neurčito“, povedal člen komisie pre Associated Press.

Jeden senátor, ktorý je členom pro-interrupčnej politickej strany Alternative Democratic Pole, to nazval „víťazstvom ústavného súdu a aj ústavy z roku 1991.“

Hoci ústava už teraz chráni právo na život, nazývajúc ho „nedotknuteľné“, dodatok by k tomu ešte pridal aj „od počatia až po prirodzenú smrť.“

Generálny inšpektor, Alejandro Ordoñez, zbožný katolík, nazval podľa Colombiareports.com rozhodnutie odložiť tento dodatok na neurčito „silnou ranou životu,“ hovoriac, „že ak ešte nenarodený život nie je uznávaný, môžeme v budúcnosti od každého v spoločnosti očakávať, že sa bude stále viac a viac domáhať individualistických a hedonistických aktivít.“

Dodatok bol navrhnutý ako odpoveď na nedávne uznesenie ústavného súdu Kolumbie, rušiace zákazy na interrupcie v prípadoch znásilnenia a plodovej deformácie.

Uznesenie bolo vtedy využité na správoplatnenie nariadení, vyžadujúcich od inštitúcií, aby vykonávali túto smrtiacu procedúru. Ústavný súd okrem toho urobil v štátnych školách povinnou pro-interrupčnú hodinu sexuálnej výchovy.

Najmenej jedna katolícka nemocnica bola pokutovaná za odmietnutie zabiť nenarodené dieťa v prípade znásilnenia.

Úsilie doplniť ústavu bolo podporené petíciou vedenou rôznymi náboženskými skupinami v Kolumbii, zahŕňajúc katolíkov, evanjelikov, moslimov a židov.

Petícia zozbierala približne päť miliónov podpisov, čo predstavuje desať percent z celkového počtu obyvateľov Kolumbie.