Mýtus preľudnenia vyvrátený: polovica ľudí žije len v 1% sveta

4,027
Zuzana Smatanová
Kultúra života

Jeden z aspektov kultúry smrti je teória o hroziacom preľudnení Zeme. Táto ideológia sa volá maltuzianizmus. Jej zástancovia tvrdia, že svetu hrozí globálny kolaps kvôli preľudneniu. Vravia, že je žiadúce aj nemorálnymi prostriedkami zastaviť rast počtu obyvateľov Zeme, prípadne ho aj znížiť. Táto aktuálna štatistika potvrdzuje, že na Zemi je dosť miesta pre každého. Teória preľudnenia je preto klamstvo.

Podľa údajov z NASA / SEDAC ukazuje táto mapa rozdelenie obyvateľstva Talianska– polovica z nich žije v hustoosídlených (fialových) oblastiach (8% územia) a polovica je rozptýlená v šedých oblastiach (92% územia).

 

(Mapa Tal.)

 

Táto mapa je najnovším príspevkom do seriálu populačných máp, vydávaných  Conradom Hackettom, odborníkom na demografiu v Pew Research, ktorý ich veľmi zaujímavým a populárnym spôsobom uverejňuje na Twitteri. Mapy ukazujú, ako a v ktorých regiónoch sveta sa sústreďuje obyvateľstvo, pričom obsahujú údaje z niekoľkých veľkých vizualizačných zariadení, ale aj moje vlastné.

Neprekvapuje nás, že Zem nie je rovnomerne zaľudnená; predsa nás však zarazí pohľad na reálnu vizualizáciu súčasnej celosvetovej koncentrácie obyvateľstva.

 

Svet

Na celosvetovej úrovni žije 50% obyvateľov Zeme iba na 1% jej územia.

 

Mapa pod týmto textom zobrazuje hustotu obyvateľstva Zeme z inej perspektívy. Iba 5% celosvetovej populácie žije v oblastiach, vyznačených modrou farbou. Pre porovnanie – rovnaký počet žije na malom území, vyznačeného červenou farbou (máte body k dobru, ak viete, o aké dve krajiny sa jedná).

 

 

Austrália

Austrália je krajinou s nejextrémnejším rozdielom v koncentrácii obyvateľstva na svete. Rozlohu má zhruba ako USA, no ako nám táto mapa podľa reddit užívateľa jnd-au ukazuje, polovica z 23 miliónovej austrálskej populácie žije iba na niekoľkých hustoosídlených miestach.

 

Spojené štáty

Túto mapu Spojených štátov vytvoril Jishai Evers z dadaviz, čo je stránka, ktorá zverejňovala niektoré vizualizácie údajov ešte predtým, ako ich minulý rok prebrala spoločnosť Vocativ.

V USA je spolu 3.142 distriktov (niečo ako okres), z čoho v 144 najväčších žije 50% obyvateľstva. Zvyšok je roztrúsený v 2.998 menších dištriktoch.

 

 

Španielsko

Na týchto mapách vidíme, že v porovnaní so zvyškom sveta je obyvateľstvo západnej Európy rozložené relatívne rovnomerne. Španielsko je však tak trocha výnimkou. 14% Španielov žije v okolí Madridu, väčšej škvrnke uprostred krajiny.

Francúzsko

Túto mapu Francúzska vytvoril Mathieu Dehlinger z francetvinfo. Neukazuje len rozdelenie obyvateľstva na 50%/50%, ale celý rozsah možného prielomu.

 

 

Severná Afrika

Istotne nás neprekvapí, že Saharská púšť je miestom s najnižšou hustotou obyvateľstva na celej planéte. Takmer polovica severoafrickej populácie žije pozdĺž oboch brehov rieky Níl.

 

Turecko

Táto mapa Arona Strandberga ukazuje koncentráciu obyvateľov Turecka. 50% obyvateľstva žije v oblastiach, vyznačených čiernou farbou. 50% v oblastiach, vyznačených žltou.

 

Kanada

Štyridsiata deviata rovnobežka sa už tradične považuje za hranicu medzi USA a Kanadou. Väčšina Kanaďanov však, na počudovanie, žije pod ňou. 50% obyvateľstva Kanady žije v červeno vyznačenej oblasti, ktorá sa nachádza v rovnakej zemepisnej šírke ako štát Oregon.

 

Tieto, a veľa iných máp hustoty obyvateľstva, sú k dispozícii na Conrad’s Twitter feed.