Liberálna inkvizícia: Vedenie strednej školy útočí na pro-life študentov

942
Kultúra smrti

Pro-life študenti strednej školy v štáte Indiana sa stali terčom útokov samotného školského vedenia, kedy im odstránilo pro-life nástenku, ktorá podporovala adopcie pred potratmi.

Študenti zo školy Carmel High School v meste Carmel, v Indiane, strávili viac ako 25 hodín maľovania nástenky, ktorá symbolizovala počet bábätiek zabitých potratmi každý deň. Nástenka obsahovala 300 sŕdc (každý reprezentoval 10 životov) a odkaz: „Každý deň je ukončených 3000 životov“ nasledovaný slovom „Potrat“ (angl. abortion) s preškrtnutými a nahradenými písmenami, aby dávalo slovo „Adopcia“(angl. adoption).

Po tom, čo bola nástenka vystavená, sa na ňu niekto zo študentov sťažoval a školskému vedeniu povedal, že je „urážlivá“. Následne bola nástenka školským vedením odstránená.

Nástenky ostatných študentských klubov, hoc môžu urážať kohokoľvek, odstránené neboli.

„To, čo spravila škola je nehanebné. Škola nemôže cenzurovať pro-life názory ,“ povedal Mat Staver, zakladateľ a predseda pro-life organizácie Liberty Counsel, na ktorého pomoc sa študenti obrátili. „Oni nielenže cenzurovali niekoho názory, ale sa študentom aj vyhrážali, že ak vyhľadajú právneho poradcu, čaká ich odplata. Škola sa bude za toto zodpovedať.“

Hoci sa škola bránila tým, že nástenka predstavovala určitú ideológiu, nástenky s LGBT tematikou a nástenky mladých demokratov boli povolené.

 

Školské vedenie si taktiež od týchto študentov z pro-life klubu Carmel Teens for Life, vyžiadalo podpísať dohodu, ktorou sa zaväzujú, že nebudú používať slovo „potrat“, či už v oficiálnej komunikácii klubu, písomnej alebo hovorovej, na sociálnej sieti Facebook, na školských plagátoch a v inej oficiálnej korešpondencii. Dohoda zároveň študentom zakazuje kontaktovať právneho poradcu a o dohode sa nesmú nikde zmieniť. Študentom sa vedenie nakoniec i vyhrážalo, že ak dohodu nepodpíšu, zruší im klub.“