Kríž – symbol nenávisti v dnešnej Európe?

1,103
Kultúra života

Európa dokázala na základe kresťanského konceptu dôstojnosti danej každej ľudskej bytosti a morálneho imperatívu Desatora, vytvoriť v priebehu stáročí veľkú civilizáciu.

Civilizáciu obdivovanú, napodobňovanú, ale aj obávanú a závidenú. Európa sa v mnohých častiach sveta stala synonymom kresťanstva.Európa,ktorú emeritný pápež Benedikt XVI nazval domovom. Profesor Piťha definuje Európu vo svojom už legendárnom prejave na Pražskom hrade  ako pojem “civilizačný a kultúrny.“ Profesor Piťha pokračuje: “Je definovaná ako oblasť, kde je uctievaný kresťanský Boh. Európania si to uvedomili keď boli konfrontovaní s inou civilizáciou, ktorá vyznáva iného Boha. Je to zásadným spôsobom iná civilizácia, pretože medzi milosrdným, nesmierne ľudským a odpúšťajúcim Bohom, ochrancom a záchrancom – a Alláhom, neľútostne tvrdým Bohom moslimov, je veľký rozdiel.“

Dnes sa však tvár Európy mení na nepoznanie. Byť kresťanom v dnešnej Európe už nie bezpečné, ani žiadúce. Úrady vo Veľkej Británii vyzvali anglikánske duchovenstvo,aby sa vzdaylo nosenia kňazských golierikov, v UK familiárne nazývaným „psí obojok.“ Dôvodom sú obavy britských úradov z teroristického útoku voči kresťanským spoločenstvám. Podľa smernice britského ministerstva vnútra, by  kresťanské kostoly a modlitebny mali prejsť bezpečnostným auditom a zabezpečiť svoje priestory technickými bezpečnostnými prvkami a zároveň aj inštruovať veriacich, ako sa chovať v prípade teroristického útoku. Riziko je podľa úradov vysoké a cieľom by sa mali stať práve menšie kostoly než notoricky známe chrámy.

Vadia už aj kríže ako symbol kresťanstva.Ako informoval český týždenník Týden v bezpečí už nie sú ani kríže na vrcholoch nemeckých hôr. Alpské vrcholy v Bavorsku sú už tradične posiate týmito kresťanskými symbolmi.Za posledný mesiac padli za obeť neznámym páchateľom tri kríže na rôznych vrcholoch.Prekážkou vandalom nie je ani vysoká nadomorská výška,vyžadujúca si náročný výstup. „Páchateľ musí mať niečo voči kresťanským symbolom.Preto trojmetrový drevenný kríž doslova zrúbal, choval sa ako divoké zviera.“ cituje týdenník Josefa Mayra, šéfa polície v Bad Tölzeru. Podľa polície ide pravedepodobne o dielo militantného ateistu.Podobné ničenie krížov na vrcholoch hôr zažíva aj Rakúsko. Tento vandalizmus vyprovokoval aj reakciu svetoznámeho horolezca Reinholda Messnera. V Bavorsku začínajú kríže vadiť aj na miestach, kde sa vždy tradične nachádzali a to v súdnych sieňach a školách.Kríže musia preč  pretože  niektorí ludia sa  cítia ich prítomnosťou dotknutí a diskriminovaní.

Ešte ďalej v odstraňovaní kresťanstva zašlo Švédsko a to rukou samotnej švédskej  cirkvi.Eva Brunne biskupka zo Štokholmu navrhla odstránenie krížov zo svojho chrámu, aby sa v chráme mohli modliť i moslimovia. Biskupka asi zabudla, že kríž  nie len vizuálne, je ústredným motívom a zmyslom kresťanstva.Kresťanstvo bez kríža už nie je kresťanstvom.Po nástupe novej arcibiskupky švédskej cirkvi Antje Jackelén sa švédska cirkev vybrala smerom k syntéze kresťanstava a islámu, ku chrámom „Chrislamu“, kde sa okrem Biblie cituje aj z Koránu.Výstižné je aj heslo, ktoré si nová arcibiskupka zvolila:“Boh je Veľký.“ t.j. ten istý výrok ,ktorí citujú moslimovia v arabštine „Alláh Akbar.“ Reakciou na dianie vo švédskej cirkvi je hromadný odchod veriacich, medzi nimi aj uznávanej protestantskej teologičky Evy Hamberg, podľa  ktorej protestanská cirkev opúšťa základy kresťanskej viery. Podrobne o situácii vo Švédku informuje Gatestone institute, vo svojom obsiahlom článku v ktorom dal priestor pre vyjadrenie predstaviteľom švédskej cirkvi. Odpovede duchovných boli určite pre mnohých ľudí a kresťanov šokujúce.

Po vražde francúzskeho kňaza Hamela vyzvala Anikka Borg k nenásilnej odpovedi na tento čin a to k symbolickému noseniu krížikov. Reakcia najvyšších duchovných  švédskej cirkvi odsúdila túto kampaň, ako nenávistnú a propagujúcu náboženskú vojnu. Takže ak nosíte na krku krížik, symbol Lásky, ktorá sa obetovala za druhých,  je to  v dnešnej Európe považované za nenávistný akt?

 

DISKUSIA k článku