Konferencia EÚ o ľudských právach sa zmenila na vojnu proti kresťanom

5,708
Kultúra smrti

Viedeň, 13. mája (C-FAM) - Dokonca ani skúsený odborník z kultúrnej vojny by nebol pripraveny na ataky, ktorým musela čeliť na oficiálnom stretnutí EÚ o ľudských právach. Taktiež nečakala vzájomné povzbudzovanie sa homosexuálnych aktivistov k násilnému správaniu sa proti kresťanom.

Doktorka Gudrun Kuglerová riadi vo Viedni skupinu ľudských práv s názvom Dohľad nad netoleranciou a diskrimináciou voči kresťanom v Európe (The Observatory on Intolerance and Discrimination against Christians in Europe), ktorá monitoruje a informuje o tom, čo niektorí ľudia nazývajú „kresťanofóbia.“ Profesor Joseph Weiler z New Yorskej Univerzity práva (New York University School of Law) prvý krát použil tento termín po tom, ako nebol Rocco Buttiglione prijatý v roku 2004 na vysokú pozíciu v Európskej komisii pre svoje kresťanské názory na homosexualitu.

Diskriminácia kresťanov pre svoje názory stúpa po celom svete vrátane Európy, ktorú by niektorí považovali za tolerantnú. Pred dvoma mesiacmi bolo jednému kresťanskému páru povedané, že už dlhšie nemôžu byť pestúnmi kvôli svojmu kresťanskému stanovisku na homosexualitu. Nedávno bol štátny elektrikár Spojeného kráľovstva prepustený kvôli krížu, ktorý mal umiestený na prístrojovej doske služobnej dodávky. Dav v Belgicku zase povzbudzoval, keď na arcibiskupa hádzali krémové torty.

Minulý rok sa Kuglerová stala členkou výboru Fundamental Rights Platform, čo je platforma mimovládnych organizáciách zaoberajúcich sa ľudskými právami. Jej prijatie nezostalo bez odozvy. Kuglerová je známou bojovníčkou proti homosexuálnej adopcii. Tri mesiace bola vyšetrovaná zamestnancom agentúry, aby zaručili, že „jej odpor proti adopciám detí homosexuálnymi pármi neporušuje základné práva.“

Táto rakúska aktivistka si je ale istá, že za diskrimináciou kresťanov v Európe stojí lobby za homosexuálov, a tak v mnohých, niekedy aj úradných kruhoch je sloboda vierovyznania prekonaná homosexuálnou agendou.

Minulý mesiac Kuglerová predstavila na konferencii päťročnú správu svojej skupiny O neznášanlivosti voči kresťanom v Európe (Intolerance against Christians in Europe). Neskôr sa o tejto udalosti vyjadrila na MercatorNet.com kde napísala: „bola som si vedomá, že moji poslucháči mi nebudú naklonení, pretože boj s homofóbiou je stále hlavným problémom na týchto stretnutiach.“

Kuglerová predsa len pred skupinou vyjadrila názor, že usporiadanie „kiss-in“ pred katedrálou Notre Dame v Paríži, urážalo kresťanstvo. Ďalej sa vyjadrila, že protikresťanské obrázky na pochodoch homosexuálov, vrátane výsmešných ukrižovaní taktiež neboli úctivé.

Kuglerová na stretnutí na pôde EÚ povedala, že „nikto by nemal ísť do väzenia pre úctivé vyjadrovanie názoru, ktorý neobhajuje násilie.“ Ľudia z organizácií pre ľudské práva súhlasili. Potom prišla reakcia z davu: „Ľudia by mali ísť do väzenia, ak to, čo hovoria, je negatívna reakcia proti bezbrannej menšine...“ Kuglerová povedala, že zamestnanec Fundamental Right Agency prikývol na súhlas.

Taktiež informovala výbor o tom, ako bola jedna z lekární vandalsky poškodená kvôli odmietnutiu predávania postkoitálnej antikoncepcie. Vandali rozbili okná lekárnikov a celú lekáreň rozbili. „Absolútne správne!“ kričal jeden účastník.

Kuglerová pre MercatorNet napísala: „mám rada ľudské práva a som rada, že si držia tak popredné miesto v dnešnej spoločnosti. Avšak ľudské práva sú náchylné k fundamentalizmu a ideológiám. Pokiaľ budú základné práva využívané pre nejakú agendu radikálnych skupín, nikdy nebudú plne rešpektované.“