Kedysi prirodzené dnes musíme chrániť. V Taliansku vznikol výbor na vyvracanie genderových klamstiev.

1,089
Kultúra života

Ešte pred tridsiatimi rokmi by nikoho nenapadlo, že si niekto bude môcť vyberať svoju pohlavnú totožnosť navzdory biologickej podmienenosti, alebo že by dieťa pre svoj správny rozvoj nepotrebovalo otca a matku.

V Taliansku vznikol nový vedecký výbor na ochranu rodiny. Jeho cieľom je odhaľovať pseudovedecké klamstvá a slogany, ktoré propaguje genderová ideológia. Medzi členov výboru patria renomovaní pediatri, gynekológovia, psychiatri, psychológovia, pedagógovia a filozofi. Informáciu zverejnil portál RádioVaticana.

Hovorcom skupiny je profesor Massimo Gandolfini, neurochirurg a neuropsychiater z univerzity v Brescii. Uviedol, že genderová ideológia sa často odvoláva na tzv. vedecké fakty, ktoré nie sú poriadne odôvodnené alebo sú priamo sfalšované. Podľa neho je teda novo zriadený výbor nevyhnutný. Dôvodom sú kultúrne premeny, ku ktorým došlo v poslednom desaťročí.

Príkladom rapídnych zmien je Slovinsko, kde musel Ústavný súd rozhodnúť o opodstatnenosti konania referenda o zákone, ktorý v Slovinsku zavádza manželstvo osôb rovnakého pohlavia s možnosťou adopcie deti pre osoby rovnakého pohlavia.

Portál Kresťanskodemokratického hnutia (KDH) uvádza, že občania v Slovinsku začali zbierať podpisy na vyhlásenie referenda o tomto zákone. Slovinský parlament však zakázal zbierať podpisy na vyhlásenie takéhoto referenda. Následne skupina mimovládnych organizácií v marci t. r. podala podnet, aby Ústavný súd zrušil rozhodnutie slovinského  parlamentu a ľudové hlasovanie dovolil. Koncom októbra Ústavný súd Slovinska zrušil predmetné rozhodnutie slovinského parlamentu o zákaze referenda.

Predseda KDH Ján Figeľ oceňuje jeden z hlavných argumentov Ústavného súdu Slovinska. Podľa neho, konečným rozhodcom v demokracii je ľud. Sporný zákon zatiaľ v Slovinsku nenadobudol účinnosť. Pokiaľ bude v decembri 2015 referendum úspešné, čiže zúčastní sa ho viac ako 20 percent oprávnených voličov a väčšina bude za, zákon nevstúpi v platnosť.

Aj na Slovensku vznikla v roku 2014 podobná odborná iniciatíva ako v Taliansku. Cez 300 renomovaných psychiatrov, neurológov, lekárov a filozofov dalo zamietavé stanovisko k rodovej ideológii a jej zavádzaniu na školách. Výzva Slovákov spolu so zoznamom signatárov je zverejnená na portály Rodové scitlivovanie.

Portál RádioVaticana pripomína, že ešte pred tridsiatimi rokmi by nikoho nenapadlo, že si niekto bude môcť vyberať svoju pohlavnú totožnosť navzdory biologickej podmienenosti, alebo že by dieťa pre svoj správny rozvoj nepotrebovalo otca a matku. Dnes sa takéto veci hlásajú otvorene aj napriek tomu, že k nich chýbajú akékoľvek vedecké podklady. Profesor Gandolfiny preto zdôrazňuje, že prišiel čas vrátiť sa k našim vedeckým a kultúrnym koreňom.