Kardinál Raymond Burke: „Potrebujeme katolíkov bez kompromisov“

2,908
Kultúra života

Kardinál Raymond Leo Burke, prefekt Apoštolskej signatúry, hovorí s neomylnou jasnosťou: Na vzopretie sa zabíjaniu nenarodených detí, umelému oplodneniu a gender ideológii „sú potrební nekompromisní katolíci.“ Vo výnimočnom a veľmi dlhom rozhovore pre mesačník Radici Cristiane, ktorý s ním viedol Roberto de Mattei, sa kardinál katolíckym spôsobom vysporiadal s horúcimi a kontroverznými záležitosťami súčasnej doby, v ktorých si proticirkevné kruhy udržujú stále rastúcu radikálnu kultúrnu nadvládu. Hovoril aj o tom, ako je myseľ Európanov už od materskej školy skutočne vymývaná. Už nie je čas nečinne sa prizerať alebo hovoriť o kompromisoch. Rovnako je nelegitímne rezignovať.[!] Tichá rezignácia tvárou v tvár psychologickej, morálnej a duchovnej deštrukcii predstavuje formu kompromisu so zlom, hovorí kardinál. 

Konzervatívny kardinál zo Spojených štátov vyzýva rodičov a učiteľov, aby sa rozhodli konať proti veciam zahrnutým v školských programoch a kurikulách, ktoré spôsobujú „rany detskej nevinnosti.“ Toto zahŕňa programy, ktoré chcú už štvorročné či päťročné deti učiť o tom, že manželstvo by malo mať „rôzne formy.“

Katolíci by mali povstať proti perverznostiam relativizmu

Koniec tichu, koniec úzkosti, koniec zbabelosti. Je nevyhnutné svedčiť o Kristovej pravde, potvrdiť prirodzené právo, pripomenúť zdravú katolícku doktrínu a postaviť sa proti bujnejúcim pervernostiam relativizmu a sekularizmu voči Cirkvi, voči životu a voči rodine, povedal kardinál. 

Istá laxnosť v minulých dekádach umožnila vznik a posilnenie falošných ideí. Boj proti pravde, kráse a dobru by bol vo svojej dnešnej krutosti nepredstaviteľný, ak by polovičatosť nevstúpila do Cirkvi, povedal kardinál. „Skutočný katolík verí úplne v každú pravdu učenú Cirkvou bez kompromisu. Označenie „čiastočne katolícky“ a „sčasti katolík“ je protirečením,“ povedal kardinál Burke. 

„Sebavedomé Nie“ potratom je potrebné viac ako kedykoľvek predtým

Dnes je viac než kedykoľvek nevyhnutné „povedať sebavedomé nie potratom a antikoncepčnej mentalite.“ V tomto zmysle je ešte potrebnejšie „hlasné nie Prijímaniu pre politikov, ktorí konajú v rozpore s morálnym zákonom, aby sa predišlo svätokrádeži konzistentným konaním, a aby sa veriaci ochránili pred verejnou hanbou.“

Školy a rodiny by mali bez váhania „bojovať proti diktátu dekadentnej gender teórie. Rodičia musia dohliadať na vzdelávanie svojich detí tak, aby boli pravdivo vzdelávané v oblasti ľudskej sexuality a aby boli chránené pred falošnými posolstvami, ktoré majú byť implementované do škôl a médií,“ povedal Burke. „Rodičia by mali zabrániť, aby sa ich deti zúčastňovali hodín a mimoškolských aktivít, ktoré nabúravajú pravdu o prirodzenosti človeka ako muža a ženy.“

Odolajte „dekadentnej teórii gender“

Kardinál sa zaoberal v rozhovore aj problémom genetickej manipulácie: „Je dôležité zdôrazniť, že odpor Cirkvi voči technikám umelého oplodnenia je založený na koncepte prirodzeného práva a nie na špecifickej katolíckej doktríne. Triezve myslenie chráni nedotknuteľnosť ľudskej dôstojnosti a zrodenia ľudského života.“

Proti potratom a „homosexuálnym manželstvám“ kardinál vyzýval na vznesenie „hlasitých protestov“ a na výjdenie do ulíc proti takým vládam, ktoré porušujú prirodzené právo. Pochod za život v rôznych krajinách je na toto veľmi vhodným nástrojom. 

Obama urýchlil šírenie perverzných teórií

Obamova vláda, povedal kardinál Burke „priniesla urýchlenie perverzných teórií.“ Politika „amerických prezidentov sa stáva stále nepriateľskejšou voči kresťanskej civilizácii. Mnohí verní katolíci sa museli vysporiadať so stále rastúcou perzekúciou. Bohužiaľ, je tu stále dojem, že významná časť populácie si poriadne neuvedomuje, čo sa v súčasnosti deje.“

Vo Francúzsku obyvateľstvo odpovedalo najjasnejšie: „Logo Manif pour tous je veľmi silné. Mieri na pravdu. To, čo zaviedli Francúzi, je príkladom pre ostatné krajiny. Občania musia byť pripravení konať,“ povedal kardinál Burke. 

Celý osemstranový rozhovor môžete nájsť v magazíne Radici Cristiane, v taliančine.