Kampaň Aliancie nebude vysielať ani RTVS

2,039
Kultúra smrti

Televízia Markíza nie je sama, ktorá zatvorila dvere pred spotmi Aliancie za rodinu.

Referendum o rodine bude 7. februára. RTVS neplánuje zariadiť do vysielania reklamu pred referendom. „RTVS vo svojom vysielaní vyčlení priestor na podrobné informovanie, ako aj diskusie o otázkach, ktorú sú predmetom referenda," povedala pre Omédiách.com manažérka marketingu a komunikácie s verejnosťou RTVS Dominika Šulková.

"Zákon o spôsobe vykonania referenda nijakým spôsobom nerieši volebnú kampaň v elektronických médiách ani ďalšie otázky vysielania v období pred konaním referenda. RTVS sa preto musí riadiť zákonom o vysielaní a retransmisii, ktorý hovorí, že vysielanie politickej reklamy a reklamy propagujúcej náboženstvo alebo ateizmus sa zakazuje, ak osobitný predpis neustanovuje inak."

"V tomto prípade osobitným predpisom je zákon o referende, ktorý žiadnym spôsobom neupravuje vysielanie politickej reklamy počas referendovej kampane. RTVS na základe uvedeného nevyčlení priestor na vysielanie reklamy súvisiacej s referendom," povedala Šulková.