Globálna prevaha: Väčšina národov považuje potraty a homosexualitu za nemorálne

2,027
Neutral

Ani v jednej zo 40 krajín, ktoré boli dopytované organizáciou Pew Research Center, nepovažovali potraty za morálne akceptovateľné.

Väčšina ľudí v desiatkach národov z každého svetadielu okrem Antarktídy pokladala potrat a homosexualitu za morálne neakceptovateľné podľa výsledkov Pew Research Center 2013 Global Attitudes.

Prevažná väčšina občanov v 26 krajinách považovala potrat za morálne diskutabilný, 13 z nich v pomere traja ku jednému. Národy s najnižšou toleranciou potratu boli Filipíny, nasledované Ghanou, Indonéziou, Ugandou a Salvadorom.

Podobne väčšina v 22 krajinách je proti homosexualite z morálnych dôvodov.

Iba v troch krajinách sa prevažná časť vyjadrila, že homosexualita je morálne akceptovateľná: v Česku, Španielsku a Nemecku.

„Výsledky prieskumu nie sú až také prekvapujúce,“ povedal Adam Cassandra, manažér pre komunikáciu v Human Life International (HLI), pre LifeSiteNews. „Pro-life misionári z HLI z celého sveta pozorujú už nejaký čas tento trend. Rozvíjajúce sa národy sa stále držia tradičnejších morálnych hodnôt, zatiaľ čo morálka vo viac westernizovaných spoločnostiach upadá.“ 

V USA 49 % tvrdí, že potrat je morálne neakceptovateľný, zatiaľ čo 17 % uviedlo, že by to mohli vidieť ako etickú voľbu. Ďalších 23 % vôbec nepovažuje potrat za morálnu otázku.

USA sa globálne umiestnilo na 27. mieste v odmietaní potratu, za Brazíliou, Južnou Afrikou a Palestínou, ale je u nich pravdepodobnejšie, že so zákrokom nebudú súhlasiť ako u obyvateľov takých krajín ako sú Čína, Japonsko, Austrália, Izrael alebo Veľká Británia.

V Číne, kde je často potrat povinný a vynucovaný štátnou populačnou políciou, si viac Číňanov myslí, že potrat je nemorálny (37 % ) ako morálny (29 % ), alebo sú indiferentní (20 % ).

Kanaďania boli v tejto otázke presne rozdelení . Rovnaký počet Kanaďanov, 26 %, povedal, že potrat je nemorálny ako že je morálne prijateľný. Viac (37 % ) povedalo, že to nie je morálna otázka.

V Česku sa ukázala najväčšia podpora potratov na požiadanie, keď 49 % populácie uviedlo, že potrat by mohol byť legitímnym morálnym počínaním a iba 18 %  sa proti tomu postavilo.

Francúzsko malo najnižšiu úroveň opozície voči tomuto zákroku, keď iba 14 % povedalo, že je nemorálny a 38 % povedalo, že je morálny.

Aj keď média zveličujú „nevyhnutnú“ akceptáciu „manželstva“ rovnakého pohlavia, podľa prieskumu si Američania skôr myslia, že homosexualita je nemorálna (37 % ), ako že je morálne akceptovateľná (23 % ) alebo že to nie je morálna záležitosť (35 % ).

Na druhej strane dvojnásobne viac Kanaďanov si myslí, že homosexualita je morálna (30 % ) ako že je nemorálna (15 % ).

Globálny prieskum verejnej mienky, v ktorom sa pýtali respondentov na všetko od mimomanželských afér a predmanželského sexu až po hazardovanie a požívanie alkoholu, sa stretol s najmenšími námietkami pri používaní antikoncepcie.

Väčšina (52 %) Američanov si myslí, že používanie antikoncepcie je morálne správne, zatiaľ čo iba 7 % je proti jej používaniu z morálnych dôvodov. Trochu menej Kanaďanov (49 %) považuje antikoncepciu za morálne prijateľnú a 4 % sa postavilo proti jej používaniu z etických dôvodov.

„Niet žiadnych pochybností, že pripísanie väčšej dôležitosti praktizovaniu článkov viery a budovaniu silných rodín, zohralo dôležitú úlohu pri ochrane morálnych hodnôt v Afrike, Ázii a Latinskej Amerike,“ povedal Cassandra pre LifeSiteNews. „Po desaťročia boli ľudia v týchto krajinách cieľom kampaní mimovládnych organizácií a vládnych agentúr, ktoré vynakladajú miliardy dolárov na zničenie rodiny cez antikoncepciu a potraty, aby diktovali zmeny v tradičných hodnotách previazaním nemorálnych podmienok s rozvojovou pomocou. Ale ako sme nedávno videli vo viacerých afrických krajinách, stále existujú niektorí politickí lídri, ktorí sa viac zaujímajú o počúvanie Boha ako o robenie kompromisov vo vlastných hodnotách za finančnú pomoc a mediálnu pochvalu.“

Výsledky prieskumu v USA, ktorý sa konal medzi 4. a 8. marcom 2013 boli publikované minulý rok.

DISKUSIA k článku