František a diabol

3,313
Kultúra života


Hovorí o ňom neustále. Neúnavne proti nemu bojuje. Neverí, že je len mýtom. Verí, že je skutočnou osobou, najzákernejším nepriateľom Cirkvi.

RÍM - V príhovoroch pápeža Františka sa prekvapivo často objavuje jedna téma: diabol.

To, ako často sa k nej vyjadruje, je v zhode s tým, ako často na danú tému narážame v Novom zákone. Napriek tomu nás to stále prekvapuje. Ak zo žiadneho iného dôvodu, tak preto, že kvôli neustálym zmienkam o diablovi sa pápež Jorge Mario Bergoglio odkláňa od súčasného trendu v kázňach Cirkvi. Tie o diablovi mlčia, alebo ho redukujú na metaforu.

V skutočnosti je umenšovanie diabla také rozšírené, že zatieňuje samotné slová pápeža. Jeho naliehanie ohľadom diabla sa v očiach verejnej mienky, katolíckej ako aj sekulárnej, zatiaľ stretlo s ľahostajnosťou, alebo nanajvýš so zhovievavou zvedavosťou.

Jedna vec je však istá. Pre pápeža Bergoglia diabol nie je mýtom ale skutočnou osobou. V jednej z jeho ranných kázní v kaplnke Domu sv. Marty povedal, že nielen že sú Ježiš a Cirkev vo svete nenávidení, ale za týmto duchom sveta je „knieža tohto sveta“:

„Svojou smrťou a zmŕtvychvstaním nás Ježiš vykúpil z moci sveta, z moci diabla, z moci kniežaťa tohto sveta. Nenávisť pochádza z tohto: sme spasení a knieža tohto sveta, ktoré nechce, aby sme boli spasení, nás nenávidí a dáva podnet na prenasledovanie, ktoré od najstarších Ježišových čias pokračuje až dodnes.“

Človek musí na diabla reagovať - hovorí pápež - rovnako ako Ježiš, ktorý „odpovedal Božím slovom. S kniežaťom tohto sveta nemôže človek viesť dialóg. Dialóg je potrebný medzi nami, je nevyhnutný pre mier. Je to postoj, ktorý musíme medzi sebou mať, aby sme sa navzájom počúvali a chápali. A vždy musí byť zachovaný. Dialóg sa zrodil z dobroty, z lásky. Ale s týmto kniežaťom človek nemôže viesť dialóg; môže len odpovedať Božím slovom, ktoré nás chráni“.

Keď hovorí o diablovi, František dokazuje, že má veľmi jasne na pamäti svoje biblické a teologické základy.

A presne kvôli novému pochopeniu týchto základov zverejnil L'Osservatore Romano 4. mája článok, ktorý napísal teológ Inos Biffi. Ten v Starom a Novom zákone skúma prítomnosť a úlohu diabla, ktorá je odhalená a prejavuje sa a ktorá stále patrí k „skrytej panoráme“ a v konečnom dôsledku k „nevyspytateľnej Božej ceste“.