Fórum života: "Právo na život patrí každému!"

1,599
Kultúra života

Pripomenúť celej spoločnosti, že právo na život patrí každému, aj počatým deťom... veď každý deň zomrie na Slovensku pri umelom potrate priemerne 35 detí a to je priveľa!

To je cieľom dnešnej kampane "25. marec - Deň počatého dieťaťa"! Je to pravidelná celoslovenská kampaň občianskeho združenia Fórum života, ktoré združuje 43 mimovládnych organizácií.
 
Každý deň zomrie na Slovensku pri umelom potrate priemerne 35 detí. Je to veľká tragédia nielen pre deti, ale tiež pre ich rodičov a celú spoločnosť," pripomenul výkonný riaditeľ Fóra života Marek Michalčík.
 
"Nechať žiť je správna voľba!" - toto je odkaz kampane na ochranu práv počatých detí, ktorú občianske združenie Fórum života realizuje v týždni od 19. marca do 25. marca, kedy je Deň počatého dieťaťa. Tento rok sa realizuje 12. ročník kampane. Cieľom kampane je šíriť úctu k životu, ku každému dieťaťu od počatia, zdvihnúť verejne hlas na obranu ich základného ľudského práva na život, šíriť argumenty v prospech ochrany detí a mobilizovať spoločnosť k pomoci pre ich rodičov a rodiny.
 
Dobrovoľníci približne v 20 zapojených mestách budú počas tohto týždňa rozdávať letáky a biele stužky a uskutočnia sa viaceré diskusie, prednášky a aktivity po celom Slovensku. Rôzne aktivity, diskusie dobrovoľníkov s občanmi sa uskutočnia napríklad v Bratislave, Trnave, Žiline, Leviciach, Banskej Bystrici, Žiari nad Hronom a ďalších mestách. Kampaň je možné podporiť nosením bielej stužky na odeve. Biela stužka je symbol detskej nevinnosti a bezbrannosti a jej nositeľ sa hlási k rešpektovaniu práva na život od počatia. 
 
Centrálnym dňom kampane je 25. marec, ktorý bol na Slovensku vyhlásený za pamätný Deň zápasu za ľudské práva, ktoré sú dnes odopierané počatým deťom. Na tento deň pripadá aj smutné výročie odchodu prvého židovského transportu zo Slovenska do koncentračného tábora Osvienčim. Kresťania na celom svete zasa oslavujú v tento deň Zvestovanie Pána, teda spomienku na počatie Ježiša Krista.
 
Z týchto dôvodov Fórum života v roku 2005 vyhlásilo 25. marec za Deň počatého dieťaťa a pripomína si ho každoročne verejnoprospešnou kampaňou. Kampaň v tomto roku vyvrcholí dvoma pochodmi za život, ktoré sa uskutočnia 25. marca v Bratislave a v Košiciach. V Bratislave je program spojený aj so spomienkou na sviečkovú manifestáciu z roku 1988 a Fórum života ho organizuje v spolupráci s Fórom kresťanských inštitúcií.  Fórum života tento týždeň odovzdá novým poslancom NR SR list s výzvou, aby využili svoj mandát na ochranu základného ľudského práva na život všetkých počatých detí, informoval Michalčík.
 

DISKUSIA k článku