Desať mýtov o homosexuálnom „manželstve“

3,299
Kultúra života

18. október 2012(PJSaunders) - Britský premiér David Cameron chce nanovo definovať manželstvo. Dôvod?  Aby aj homosexuáli mohli do ňho vstúpiť. Doteraz viac ako 600 000 ľudí podpísalo petíciu, ktorú zorganizovala organizácia Coalition for Marriage (C4M) proti týmto plánom. Píše sa v nej:

„Podporujem právnu definíciu manželstva, ktoré je dobrovoľným celoživotným zväzkom výlučne jedného muža a jednej ženy. Som proti akejkoľvek snahe túto definíciu meniť.“

O tejto problematike som už napísal a publikoval 24 článkov týkajúcich sa všetkých aspektov tejto diskusie. Jeden z nich , „Desať dôvodov, prečo nezlegalizovať homosexuálne manželstvá v Británii“, prináša prehľad hlavných problémov v tejto otázke.

Coalition for Marriage nedávno zverejnila nový leták s názvom „Desať dôvodov, prečo sa vláda mýli pri novej definícii manželstva“. Je dostupný v pdf formáte na webovej stránke C4M.

Načrtáva desať mýtov o novej právnej definícii manželstva.

Uvádzam spomínaný text:

Desať dôvodov, prečo sa vláda mýli pri novej definícii manželstva

Mýtus č. 1 - Bude to propagácia manželstva

Je dokázané,že nová definícia manželstva vlastne narúša podporu manželstva v spoločnosti ako takého. Takisto to homosexuálnym párom neprinieslo sľubovanú stabilitu. Po zavedení homosexuálneho manželstva v Španielsku poklesol počet manželstiev v rámci celej krajiny. Rovnako aj  v Holandsku došlo k výraznému poklesu počtu uzavretých manželstiev, odkedy bola definícia manželstva zmenená. Homosexuálne manželstvá neslúžia na propagáciu manželstva ako takého.

Mýtus č. 2 - Manželstvo sa vyvíja odjakživa

Manželstvo medzi mužom a ženou nie je novou spoločenskou invenciou. Všetci vedia, že manželstvo tu bolo skôr ako zákon, národ a cirkev. Korene má už na počiatku vekov. Áno, zákon týkajúci sa manželstva sa možno v priebehu rokov menil, ale nikdy zásadne nezmenil základnú črtu manželstva, a síce, že je to celoživotný zväzok medzi jedným mužom a jednou ženou. Homosexuálne manželstvo by prepísalo storočia britskej právnej tradície a tisícročia kultúrneho dedičstva.

Mýtus č. 3 - Všetko je to o rovnosti

Homosexuálne páry už rovnosť dosiahli. Všetky manželské zákonné práva sú už dostupné i pre homosexuálne páry v rámci registrovaného partnerstva. Rovnosť nepredstavuje neurčitú uniformitu a ani jednakosť nanútenú štátom. Ak vláda skutočne chce presadzovať rovnosť, prečo zakazuje heterosexuálnym párom vstúpiť do civilného partnerstva? Homosexuálne páry majú rovnaké práva prostredníctvom registrovaného partnerstva, ale nemajú právo nanovo definovať manželstvo pre všetkých ostatných.

Mýtus č. 4 - Školy to neovplyvní

Súčasný zákon od škôl vyžaduje, aby deti učili o dôležitosti manželstva. Ak sa definícia manželstva zmení, prejaví sa to i na školách. Podľa odbornej právnej rady by mohol byť každý učiteľ, ktorý by v triede neschvaľoval manželstvá ľudí rovnakého pohlavia, prepustený. Rodičia nebudú mať žiaden právny nárok, aby odhlásili svoje deti z hodín, ktoré budú v rámci učiva schvaľovať homosexuálne manželstvo. Zástancovia homosexuálnych manželstiev už školám odporúčajú učebnice, ktoré podkopávajú tradičné manželstvo. Účinkom bude, že školy budú rozdelené na dva tábory.

Mýtus č. 5 - Lavína sa nespustí

Ak zmeníme definíciu manželstva raz, čo je prekážkou, aby sa tak dialo i naďalej? Ak je manželstvo výhradne o láske a dobrovoľnom zväzku medzi dospelými osobami, prečo by sme nemali uznávať vzťahy medzi tromi osobami? To sa už v národoch, ktoré zmenili definíciu manželstva, stalo. V Brazílii pridelil sudca vzťahu medzi troma osobami práva ako u manželstva, a to kvôli zákonu o registrovanom partnerstve. Podobná situácia je v Holandsku už niekoľko rokov. V Kanade, po tom, ako krajina zmenila definíciu manželstva, podnikol muž žijúci v polygamnom vzťahu právne kroky, aby bol jeho vzťah uznaný zákonom. Keď sa politici miešajú do manželstva, všetko sa začína komplikovať.

Mýtus č. 6 - Odporcovia sú len náboženskí fanatici 

Takéto hanlivé označovanie je len snahou zahanbiť ľudí, aby prestali myslieť sami za seba a aby tak ustala debata o probléme. Nick Clegg sa ocitol v nepríjemnej situácii kvôli preslovu, v ktorom nazýva odporcov novej definície manželstva „bigotnými“. Neskôr to vzal späť, ale nie je pochýb o tom, že mnohí, ktorí podporujú túto radikálnu myšlienku, si myslia, že všetci, čo s nimi nesúhlasia, si nezasluhujú rešpekt. Tradičné manželstvo však podporujú mnohí rešpektovaní akademici, právnici, členovia rôznych politických strán a náboženskí vodcovia. Každý z nich vie, že zmena definície manželstva by mala nesmierne následky.

Mýtus č. 7 - Homosexuálne páry sa chcú brať 

Prieskumy verejnej mienky ukazujú, že len menšina homosexuálov (39 %) považuje homosexuálne manželstvo za dôležitú otázku. A podľa britskej vlády by len 3 % homosexuálov vstúpilo do manželstva. Množstvo homosexuálne orientovaných celebrít a novinárov je proti homosexuálnemu manželstvu. Najnovšie oficiálne údaje ukazujú, že v len 0,7 % domácností je základom homosexuálny pár. Nie všetky z nich chcú a aj vstúpia do homosexuálneho manželstva. Tak prečo sa spoločnosti nanucuje taká obrovská zmena?

Mýtus č. 8 - Homosexuálne manželstvo má podporu verejnosti 

Sedem z desiatich ľudí chce zachovať manželstvo tak, ako je. Iný prieskum verejnej mienky, ktorý mal za cieľ ukázať, že verejnosť podporuje homosexuálne manželstvá, respondentom nezdelil, že rovnosť práv už homosexuáli majú vďaka registrovanému partnerstvu. Keď sa ľudia dozvedia o tejto rozhodujúcej skutočnosti, väčšina z nich skonštatuje, že chcú manželstvo zachovať tak, ako je. Poslanci tvrdia, že väčšinu ich pošty tvoria názory verejnosti, ktoré sú proti zmene manželstva. Obyčajní ľudia chcú, aby sa vláda sústredila na oživenie hospodárstva a poskytovanie lepších služieb verejnosti a nie na zasahovanie do manželstva.

Mýtus č. 9 - Je to len drobná zmena

Keďže už máme registrované partnerstvá, nie je ďalším malým logickým krokom homosexuálne manželstvo? Nie. Prepísanie významu manželstva bude mať na spoločnosť ďalekosiahly vplyv. Viac než 3 000 zákonov odkazuje na manželstvo. Vláda už priznala, že sa budú musieť prepísať oficiálne dokumenty, pričom by boli odstránené slová ako „manžel“ a „manželka“. Francúzska vláda zo všetkých svojich oficiálnych dokumentov odstraňuje slová „otec“ a „matka“. Anglikánska cirkev varovala, že by to mohlo viesť k odluke cirkvi od štátu a k ústavnej kríze.

Mýtus č. 10 - Výhrada vo svedomí bude rešpektovaná

Tá sa nerešpektuje ani teraz. Istý nájomca bytov v Manchestri bol suspendovaný a prišiel o 40 % svojho platu preto, že mimo svojho pracovného času tvrdil, že usporadúvať homosexuálne svadby v kostoloch je „až prílišná rovnosť“. Rušia sa konferencie a sympóziá, pretože podporujú tradičné manželstvo. Inzeráty na podporu 600-tisícovej verejnej petície za tradičné manželstvo boli prešetrované kvôli tomu, že sú „urážlivé“. A toto všetko sa deje predtým, než vôbec došlo k akejkoľvek zmene zákona. Čo sa stane, ak sa zákon zmení? Istý popredný právnik z oblasti ľudských práv načrtol ničivý dopad novej definície manželstva na občianske slobody. 

Peter Saunders