Arcibiskupova otvorená odpoveď politikom, ktorí útočili na katolícku identitu jeho škôl

2,782
Kultúra života

SAN FRANCISCO, California - Katolícky arcibiskup San Francisca odpovedal ôsmim kalifornským poslancom rýchlo, pastoračne a rozvážne. Tí sa ho totiž snažili dotlačiť k tomu, aby prestal obraňovať katolícke učenie stredných škôl v San Franciscu.

Zamestnali by ste manažéra kampane, ktorý by obhajoval politiku, ktorá by bola v rozpore s tou, za ktorou stojíte vy a ktorý by vám a Demokratickej strane vo všeobecneosti preukazoval neúctu?“ opýtal sa arcibiskup Salvatore Cordileone štátnych zákonodarcov v liste z 19. februára.

Ide mi o to, že ja rešpektujem vaše právo na to, aby ste si zamestnávali alebo nezamestnávali, koho chcete – toho, o ktom si myslíte, že vám pomôže urobiť pokrok vo vašom poslaní,“ povedal. „Ja jednoducho žiadam rovnakú úctu od vás.“

Demokrati napísali arcibiskupovi 17.februára [list], v ktorom ho nútili k tomu, aby odvolal navrhované výrazy v [pracovných] zmluvách a v príručkách pre fakulty a zamestancov. Týkajú sa katolíckeho učenia – upresňujú totiž už dlho zavedené očakávania, že katolícki učitelia sa majú pridŕžať učenia Cirkvi.

Politici arcibiskupovi Cordileoneovi povedali, že jeho úsilie o ochranu katolíckej identity na arcidiecéznych školách je v rozpore s ustálenými oblasťami práva,“ podporuje diskriminačné prostredie,“ vysiela mladým alarmujúce posolstvo intolerancie,“ a vyvoláva rozdelenie,“ keďže porušuje osobnú slobodu zamestnancov a aj ich občianske práva.

Jadrom odporu voči arcibiskupovým opatreniam bolo katolícke učenie o manželstve, potratoch a antikoncepcii.

Arcibiskup Cordileone povedal, že bolo treba katolícku vieru objasniť, keďže arcidiecéza začiatkom februára oznámila nové dodatky k zmluvám a metodické vyhlásenia ohľadom sexuálnej morálky ako aj príručky náboženskej praxe, ktoré sú určené fakultám a zamestnancom. Materiál na vyhlásenie pochádza priamo z Katechizmu Katolíckej cirkvi.

Arcibiskup sa jasne vyjadril k tomu, že pasáže ohľadom morálky nemali v úmysle na niekoho sa zameriavať. Ani to však neuspokojilo tých, ktorých to rozladilo.

Pri tomto poslednom incidente so zákonodarcami ich arcibiskup povzbudil, aby si informácie o týchto otázkach pozreli na internetových stránkach arcidiecézy, aby sa tak vyhli akýmkoľvek nesprávnym informáciám, ktoré sa šíria, pričom ako príklad uviedol „nepravdivé tvrdenie, že morálne ustanovenia sa vzťahujú na súkromný život učiteľov“.

Arcibiskup Cordileone potom ilustroval, prečo neočakáva, že arcidiecézne školy budú zamestnávať len katolíkov.

Na druhej strane, ak poznáte skvelého manažéra kampaní, ktorý, aj keď je republikán, bol by pre vás ochotný pracovať a nehovoriť ani nekonať verejne nič, čo by bolo v rozpore s vami alebo vašou stranouzamestnali by ste takú osobu?“ pýtal sa arcibiskup, „Ak je vaša odpoveď na prvú otázku „nie“ a na druhú otázku „áno“, potom sa v hlavnom bode debaty zhodujeme.“

Potom – idúc k jadru problému – pokračoval v liste.

Povedzme, že tento manažér kampaní, ktorého ste zamestnali, napriek prísľubom o opaku, začína hovoriť kriticky o vašej strane a priaznivo o vašom súperovi, a tak sa rozhodnete túto osobu vyhodiť,“ uviedol arcibiskup Cordileone. Urobili by ste to preto, že nenávidíte všetkých republikánov alebo preto, že tento jedinec, ktorý je republikánom, narušil vašu dôveru a konal v rozpore s vašou misiou?“

Ak to druhé, potom sa na tomto princípe zase zhodneme,“ napísal.

Demokratov a členov zhromaždenia Phila Tinga, ktorý vytvoril list adresovaný arcibiskupovi Cordileonemu, a Kevina Mullina, ktorý povedal, že úsilie arcibiskupa je nespravodlivé a musí byť pozastavené, sa reakcia arcibiskupa ani nedotkla.

Arcibiskupov list potvrdzuje, že chce použiť náboženstvo na to, aby ospravedlnil diskrimináciu v zamestnaní,“ povedal Ting 20. februára pre San Francisco Chronicle. „Diskriminácia v mene Cirkvi alebo vzdelanie je stále diskrimináciou. Pre akéhokoľvek iného zamestnávateľa by to bolo nezákonné.“

Arcibiskup Cordileone, predseda Subkomisie amerických biskupov pre podporu a ochranu manželstva, je známy tým, že stojí za učením Cirkvi – patrí sem aj reakcia na nátlak poslancov San Francisca a federálnych zákonodarcov, ktorý naňho tlačili, aby odriekol účasť na Pochode za manželstvo. Povedal, že jeho prácou, teda prácou biskupa, je hlásať pravdu.