Ženský výbor Organizácie spojených národov otvorene podporuje právo na potrat

4,489
Kultúra smrti

New York, 14. októbra 2011 (C-FAM)  – Nazvime to „prekvapením na deň Krištofa Kolumba”: v deň, keď väčšina Američanov slávila národný sviatok, vyššia predstavená Organizácie spojených národov pre práva žien  vysvetlila víziu pre nový svet, ktorá zahŕňa snahu o celosvetové „právo“ na interrupciu.

Toto inštitucionálne potvrdenie práva na potrat  Organizáciou spojených národov - hoci také právo nikdy nebolo odsúhlasené členskými štátmi Organizácie spojených národov a neexistuje v žiadnom väčšom medzinárodnom dokumente o ľudských právach – vyjadrila počas svojej prezentácie na Valnom zhromaždení Tretej komisie v pondelok ráno na začiatku trojdňovej diskusie o podpore práv žien.

Lakshmi Puri, zástupkyňa výkonného riaditeľa UN Women, bola prvá funkcionárka, ktorá na zasadnutí prehovorila. Organizácia UN Women bola vytvorená minulý rok zlúčením štyroch odlišných organizácií pracujúcich v oblasti ženských  práv.

Puri predložila záverečný súhrn prvej správy publikovanej organizáciou  UN Women o prístupe k spravodlivosti. Prítomní prolife aktivisti povedali, že najviac zarážajúci aspekt záverečného súhrnu bola jeho jednoznačná podpora práva na interrupciu.

Záverečný súhrn uvádza prísne zákonníky proti interrupcii v 61 krajinách ako nápadný príklad „diskriminačného zákona, medzier v právnom systéme a zlyhaní realizácie práva, kvôli čomu sú ženám „naďalej upierané ich práva.”

O interrupcii sa tiež nápadne zmieňuje v sekcii nazvanej „Vyvažovanie misiek na váhach: prelomové prípady, ktoré zmenili ženám život.” Jeden taký „prelomový prípad” je rozhodnutie Ústavného súdu Kolumbie v roku 2006, ktoré sa vyjadrilo, že národný protiinterupčný zákon poškodzuje základné práva žien.

Aj v súhrne aj v Puri komentároch, UN Women nepriamo signalizovali, že budú agresívne presadzovať svoju žiadosť, aby potrat bol ustanovený za „právo” v systéme medzinárodného práva.

„Venovali sme značnú snahu postaveniu UN Women ako katalyzátora zmeny,” povedala Puri pre Tretiu komisiu. „Našu prvú vlajkovú loď – našu prvú správu sme sa rozhodli zamerať na dôležitú tému: prístup žien k spravodlivosti, pretože sme spoznali, že efektívne justičné systémy sú základom pre rodovú rovnosť, a aby mohli ženy plne požívať svoje ľudské práva.

Kľúčovým krokom je, aby reformy nastolili harmóniu v legislatíve s Dohodou o odstránení všetkých foriem diskriminácie proti ženám.”

Prolife UN znalci poukázali na to, že poukázanie na Dohodu o odstránení všetkých foriem diskriminácie proti ženám je veľmi mnohoznačné. Hoci Dohoda o odstránení všetkých foriem diskriminácie proti ženám interrupciu nespomína, komisia Organizácie spojených národov tým, že kontroluje dodržanie Dohody o odstránení všetkých foriem diskriminácie proti ženám, obvykle využíva dohodu na kritizovanie národných vlád kvôli obmedzeniu interrupcií.

Silvia Pimentel, predsedníčka monitorovacej komisie Dohody o odstránení všetkých foriem diskriminácie proti ženám v pondelok tiež oslovila Tretiu komisiu. Vo svojej poznámke vyzvala Spojené štáty a šesť ďalších krajín, ktoré neratifikovali Dohodu o odstránení všetkých foriem diskriminácie proti ženám, aby to urýchlene urobili, aby sa pridali k „všeobecnej zhode, že práva žien sú ľudskými právami.”

Podľa americkými prolife advokátov diskusia na deň Krištofa Kolumba Tretej komisie dáva dodatočné dôvody, prečo má Kongres naďalej odmietať ratifikáciu Dohody o odstránení všetkých foriem diskriminácie proti ženám. Varujú, že Puri komentáre a záverečný súhrn dokumentu UN Women poskytujú jasný dôkaz lehoty americkej formálnej spolupráce s kampaňou využívajúcej dohodu ako hlavný nástroj na natláčanie svojich požiadaviek pre všeobecné právo na interrupciu.