Ruský metropolita Hilarion hlása podporu veľkých rodín

1,177
Kultúra života

MOSKVA, 19. Máj, 2011 (LifeSiteNews.com) - Metropolita Hilarion z Volokolamsku sa vyjadril počas ekumenického stretnutia v Moskve, že zastavenie demografickej krízy v Rusku musí byť prioritou tak pre kresťanov, ako aj pre štát.

Vyjadril sa, že na to, aby bol populačný problém úspešne adresovaný musia cirkev a iné náboženské komunity, štát, masmédiá a umelci spojiť svoje snahy.

Demografi odhadujú, že Ruská populácia klesá rýchlosťou asi pol percenta za rok, čo predstavuje asi 750,000 do 800,000 obyvateľov za rok. Platí to pre obdobie neskorých deväťdesiatych rokov a väčšinu rokov od roku 2000. Pokles je spôsobený starnúcou Ruskou populáciou, pôrodnosťou pod hranicou reprodukcie a ohromujúco vysokou mierou potratov. Správa OSN varuje, že Rusko stratí tretinu svojej populácie do roku 2050, ak budú súčasné trendy pokračovať.

“Všetky zdravé sily spoločnosti by sa mali spojiť k zabráneniu vymierania našej populácie. Toto úsilie je potrebné na zvrat alarmujúcej tendencie poklesu počtu obyvateľov, ktorá v posledných desaťročiach pretrváva,” povedal Hilarion, ktorý je prezidentom oddelenia Moskovského Patriarchátu pre vonkajšie cirkevné vzťahy.

“Potrebujeme legislatívu zameranú na podporu rodiny a tradičných morálnych hodnôt. Mala by byť realizovaná na úrovni vlády cez zdravotnícky systém a tiež vzdelávací systém na všetkých jeho úrovniach. Masmédiá a náboženské komunity by mali napomáhať tejto realizácii.”

Ortodoxný vodca poznamenal, že moderná kultúra sa otvorene stavia proti kresťanským hodnotám a vedie spoločnosť, zvlášť mladých ľudí, k egoizmu a prehnanej slobode a vytvára tak morálne vákuum.

“Musíme sa naučiť pretlmočiť náš pozitívny odkaz do jazyka dnešnej kultúry,” vysvetľuje Hilarion.

“Pozitívne hodnoty by nemali byť naďalej predstavované ako abstraktné kategórie. Mali by byť vsunuté do podstaty jazyka umenia, kina, hudby a maľby. Takéto ohlasovanie pozitívnych hodnôt ich nielen rehabilituje, ale umožní im tiež jednoduchšiu asimiláciu, dodávajúc im tak živú a existenciálnu dimenziu.”

Metropolita Hilarion pripomenul účastníkom konferencie, medzi ktorými bol aj arcibiskup Paolo Pezzi, ordinár Rímskokatolíckej arcidiecézy Matky Božej v Moskve a Vitali Vlasenko, riaditeľ zahraničných vecí Ruskej Únie Evanjelických Kresťanov-Baptistov, že pred dvadsiatym storočím bola väčšina rodín v Rusku a Európe, bez ohľadu na príjem a spoločenské postavenie, veľkých.

“Veľké rodiny sa však postupne stali raritou, pokým dnešná norma sú rodiny s jedným alebo dvoma deťmi. Nastala evidentná zmena samotnej kultúry zakladania rodín a výchovy detí,” tvrdí Hilarion. Z poľutovaním dodal, že niekedy aj členovia kresťanských spoločenstiev zlyhávajú v udávaní príkladu tvorenia veľkých rodín.

“Môžeme veľa rozprávať o obligáciách štátu, kultúrnej inštitúcii alebo masmédiách, ale mali by sme najprv začať od seba. V prvom rade je dôležité pripomenúť ľuďom morálne pravdy, aby sme vytvorili priaznivú atmosféru a sociálne podmienky potrebné pre existenciu veľkých rodín.”

“Poznám Moskovské farnosti,” tvrdí Hilarion, “v ktorých je záležitosť veľkých rodín prioritou pastorálnej práce. Je im venovaná špeciálna pozornosť a vodcovia farností sa dokonca pokúšajú hľadať zdroje a prostriedky na vylepšenie ich obydlia. Vytvárajú podmienky, aby sa deti počas omší a obradov, ale aj mimo liturgiu, cítili pohodlne.

Nalieha, aby bolo viac pozornosti venovanej tomuto aspektu života farností. “Sociálna výpomoc by mala byť jednou z priorít v našej pastorálnej práci,” povedal.

Metropolita Hilarion taktiež pripomenul svojim poslucháčom prácu, vykonanú Synodálnym oddelením pre charitu a sociálne služby na vývoj a rozvoj programov, ktoré vypomáhajú veľkým rodinám a podporujú materstvo a detský vývin. Na záver však dodal, že “pre to, aby začala populácia rásť, musia existovať ekonomické a finančné motívy, ale musí byť taktiež hlásané Slovo Božie.”

DISKUSIA k článku