Pápež František útočí na "fundamentalistických" katolíkov, odmieta zákaz používania kondómov a označuje ho sa nedôležitý

97
Matej Trančo
Kultúra smrti

Na palube lietadla vracajúc za z cesty do Afriky pápež František vyslovil úplne jasne poznámky ohľadom odsúdenia "fundamentalistických" katolíkov.

"Fundamentalizmus je choroba, ktorá sa nachádza vo všetkých náboženstvách," povedal František ako uvádza Joshua McElwee, vatikánsky korešpondent National Catholic Reporter, ako aj iní žurnalisti, ktorí sa nachádzali na palube tohto lietadla. "Medzi nami, katolíkmi sa nachádza zopár, hm, nie zopár ba mnoho tých, ktorí veria v absolútnu pravdu a poškvrňujú tak ostatných svojim bláznovstvom, dezinformáciami a konaním zla."

"Konajú zlo," povedal pápež. "Hovorím to preto, lebo toto je moja Cirkev."

"Musíme s tým bojovať," dodal. "Náboženský fundamentalizmus nie je náboženským a to preto lebo mu chýba Boh. Je to modlárstvo, tak ako modlárstvo peňazí."

Obracajúc sa na Islam sa pápež zmienil o svojom priateľstve s moslimom dodávajúc: "Nemôžete zrušiť náboženstvo len preto, že v ňom existujú určité skupiny alebo mnohé skupiny fundamentalistov v určitom historickom bode."

"Rovnako ako v prípade iných vecí tak aj v prípade nábožných ľudí sú tu tí, ktorí hodnoty majú a tí, ktorí ich postrádajú," povedal. "Koľko vojen začali kresťania? Vyplienenie Ríma nebolo dielom Moslimov, že?"

Počas tohto letu sa pápeža jeden zo žurnalistov opýtal na problematiku používania kondómov v boji proti AIDS a či je čas aby Cirkev zmenila svoj postoj.

Pápež priznal, že kondómy sú jednou z metód prevencie hovoriac, že Cirkev čelila pochybnostiam či nasledovať piate prikázanie (Nezabiješ) "alebo či ponechať sexuálne vzťahy otvorenosti života."  

Pápež však o tom nehovoril "ako o probléme" a povedal, že mu to pripomína otázku, ktorá bola položená Ježišovi: "Povedz mi, učiteľ, je dovolené liečiť počas sabatu? Je povinné liečiť?"

Katolícka spravodajská agentúra prináša čo najširšiu verziu pápežových vyjadrení o tejto záležitosti a toto sú jeho slová:

“Nehovorme o tom, či človek môže použiť tento alebo tamten typ náplasti na malú ranu keď tou vážnou ranou je sociálna a environmentálna nespravodlivosť," pokračoval pápež František. "Nerád sa zaoberám úvahami o takýchto prípadových štúdiách keď ľudia zomierajú na nedostatok vody, hlad či z environmentálnych príčin... keď budú všetci vyliečení, keď nebudú ďalej existovať tieto choroby a tragédie, ktoré sú dielom človeka a to už či z dôsledku sociálnej nespravodlivosti alebo vidiny zisku - mám na mysli obchodovanie so zbraňami - keď títo ľudia nebudú existovať, tak potom sa môžeme opýtať otázku: 'Je dovolené liečiť počas sabatu?'"

"Pretože ak bude obchod so zbraňami pokračovať, vojny sú najväčšou príčinou úmrtnosti...Myslím, že by sme sa nemali zamýšľať nad tým, či je dovolené liečiť počas sabatu a ľudstvu by som povedal: "buď spravodlivé," a keď budú všetci vyliečení, keď nebude existovať nespravodlivosť, potom sa môžeme rozprávať o sabate." 

Počas svojho pobytu v Afrike použil pápež veľmi silné slová za účelom podpory dohody o klimatických zmenách z parížskeho summitu o klimatických zmenách, ktorý sa dnes začal. Povedal, že by šlo o "katastrofu" ak by nedošlo k prijatiu dohody v Paríži v nasledujúcich dňoch a dodal, že toto rozhodnutie dospelo k bodu "zlepšenia alebo zničenia životného prostredia."

Počas svojho predhovoru v Centre OSN v Nairobi dňa 26. novembra pápež František povedal: "O pár dní sa v Paríži uskutoční dôležité stretnutie ohľadom klimatických zmien kde sa medzinárodné spoločenstvo ako také opäť bude zaoberať týmito problémami. Bolo by smutné a dovolím si tvrdiť priam katastrofické ak by určité záujmy zvíťazili nad spoločným dobrom a viedli tak k manipulácii informácií za účelom ochrany svojich vlastných plánov a projektov."