shutterstock_1675731655-810x500.jpg

Fiducia Supplicans je "vrcholným úspechom" "LGBT lobby" v Cirkvi

31
Kultúra smrti
  • Vymenovanie kardinála Fernándeza do Vatikánu je úspechom pre LGBT hnutie.
  • Kniha Pretrhnutá hrádza kritizuje text Fiducia Supplicans za podporu homosexuálnych zväzkov.
  • LGBT lobby v Cirkvi presadzuje schválenie homosexuálnych zväzkov už desaťročia.
  • Odpor voči Fiducia Supplicans naznačuje možný rozkol v Cirkvi kvôli homosexuálnym požehnaniám.

V novo vydanej knihe dvaja teológovia uvádzajú, že vymenovanie kardinála Fernándeza’do Vatikánu a jeho text Fiducia Supplicans sú “vrcholným úspechom” pro-homosexuálneho hnutia a “mocnej LGBT lobby” v Katolíckej cirkvi.

Kniha s názvom “Pretrhnutá hrádza: Fiducia Supplicans kapituluje pred homosexuálnym hnutím”, ktorá vyšla 27. mája, približuje prácu dvoch teológov a výskumníkov po vydaní Fiducia Supplicans v decembri 2023. Kontroverzný decembrový text vydal nový prefekt Kongregácie pre náuku viery kardinál Victor Manuel Fernández a umožňuje “požehnanie párom v neregulárnych situáciách a párom rovnakého pohlavia.”

Čítajte: Pápež František zverejnil normy pre duchovných, aby mohli ‘požehnávať’ homosexuálne páry

Pretrhnutá hrádza Autori JoséA. Ureta a Julio Loredo poznamenávajú, že už mnoho desaťročí sa zo strany LGBT aktivistov presadzuje, aby Katolícka cirkev schvaľovala homosexuálne zväzky. Kardinál Fernández’Fiducia Suplikáni, píšu autori, predstavovali “veľmi symbolický polkrok na tejto dlhej ceste k úplnému uznaniu.”

Vzdor zdôrazňovaniu zo strany Vatikánu a pápeža Františka, že text neschvaľuje zväzky osôb rovnakého pohlavia, rozšírená recepcia textu v Cirkvi aj v sekulárnej spoločnosti bola taká, že Cirkev je otvorená zväzkom osôb rovnakého pohlavia.

“Teda ‘nerituálne’ požehnanie schválené Fiduciou Suplikánmi otvorilo veľkú trhlinu v hrádzi katolíckej morálky a predstavovalo víťazstvo homosexuálneho hnutia do tej miery, že sa tento dojem uchytil v mysliach verejnosti, najmä katolíkov,” píšu Ureta a Loredo. 

Čerstvo po vydaní svojho diela 2023 o synode o synodalite s predslovom kardinála Raymonda Burka, Ureta a Loredo predstavujú svoj najnovší text ako prostriedok na načrtnutie a uvedenie do kontextu “homosexuálneho hnutia” a jeho prepojenia s Fiduciou Suplikánmi.

“Táto kniha má pomôcť všetkým, ktorým chýba táto historická perspektíva, pochopiť v stručnom a panoramatickom pohľade, nakoľko kardinál víctor Manuel Fernández’s Fiducia Suplikáni predstavuje nezvyčajnú kapituláciu Vatikánu pred tlakom homosexuálneho hnutia vnútri i mimo Cirkvi,” uvádza dvojica.

‘LGBT loby’ v Cirkvi

V úvode k Pretrhnutej hrádzi pomocný biskup z Hertogenboschu Robert Mutsaerts uviedol, že Fiducia Supplicans “odmieta pomenovať zlo,” a tým “je v súlade so súčasným duchom doby: Je to popieranie hriechu, ktoré je dôsledkom dnes prevládajúceho subjektivizmu a relativizmu, a popieranie pravdy, ktorá sa podľa definície vzťahuje na všetkých a vždy.”

Dalej si Mutsaerts zobral na mušku výzvy pápeža Františka’ k “všetkým” (všetkým), pričom poznamenal, že “Boh kladie požiadavky” a že “[n]ičo nepôsobí tak katastrofálne ako popieranie zla.”

Čítajte: Arcibiskup Aguer: Pápež František’ Vatikán ‘prijal ideológiu Francúzskej revolúcie’

Mutsaerts, ktorý pochválil Ureta a Loreda za ich knihu, zhrnul, že text “plne ukazuje, ako Fiducia Supplicans je výsledkom procesu pripraveného veľmi dobre organizovanou nátlakovou skupinou v Katolíckej cirkvi.”

Takýto odkaz na vnútornú skupinu v rámci Cirkvi uviedli aj autori. V tlačovej správe, ktorá sprevádza Pretrhnutú hrádzu, sa Ureta a Loredo vyjadrili, že medzinárodná “polemika” okolo Fiducia Supplicans poukázala na to, že “chýba hĺbková štúdia o tom, ako sa v Katolíckej cirkvi už niekoľko desaťročí vytvára silná LGBT lobby.”

Táto loby, píše dvojica, “dokázala obratne pôsobiť v oblasti sociálneho aktivizmu, ako aj v akademickej a teologickej sfére s cieľom odstrániť z katolíckej doktríny ťažko hriešny charakter, ktorý Cirkev pripisuje homosexuálnym skutkom, a dokonca dosiahnuť, aby boli schválené ako autentické znaky kresťanskej lásky.”

Pretrhnutá hrádza, píše sa v tlačovej správe, má za cieľ poskytnúť takúto historickú štúdiu. Prostredníctvom jej stránok Ureta a Loredo “spoľahlivo dokazujú, že príchod argentínskeho preláta’[kardinála Fernándeza’na čelo DDF a jeho rezolútne vyhlásenie Fiducia Supplicans, nepredstavuje nič iné ako zavŕšenie spomínaného projektu otvorenia sa homosexualite, starostlivo realizovaného vo významných sektoroch Cirkvi.” 

Odpor voči homosexuálnemu požehnaniu aj v prípade cirkevného ‘rozkolu’

Medzinárodný odpor voči Fiducia Supplicans je dobre známy, pričom jeho rozsiahlosť zatieňuje len okamžitý spôsob takéhoto hnutia. 

Celý zoznam: Kde stoja biskupi v otázke požehnania homosexuálnych párov?

Napokon, po tom, čo viedol takmer úplne celokontinentálne odmietnutie textu, kardinál Fridolin Ambongo – predseda Konferencie afrických biskupov’ a blízky pápežov poradca – prednedávnom vyhlásil, že text “bol v Afrike pochovaný”.

Sumarizujúc Pretrhnutú hrádzu’s stránky, Ureta a Loredo potvrdzujú, že kniha dokazuje, “že ak existuje malá ideologická skupina so schizmatickými sklonmi, nenájdeme ju medzi prelátmi, učencami a veriacimi, ktorí bránia pravdu, dobro a krásu tradičného učenia Cirkvi’.” 

“Skôr,” píšu, že takúto “schizmatickú” a “malú” skupinu tvoria progresívni disidenti, ktorých Kongregácia pre náuku viery odsúdila v 90. rokoch”: 

Povzbudená otvorením pápeža Františka’zdvihla hlavu a dobývala priestor počas jedenástich rokov jeho pontifikátu. Tento homoheretický prúd však nemá podporu verejnosti ani v Nemecku, kde ovláda orgány, ktoré riadia synodálnu cestu s podporou masívnej väčšiny hierarchov.

Autori upozornili, že takíto aktivisti sa neuspokoja s ustanoveniami Fiducia Supplicans, ale uspokojí ich len homosexuálne “liturgické požehnanie s rituálmi podobnými tým, ktoré sa týkajú sviatostného manželstva.”

Voči tomuto nátlaku sa Ureta a Loredo odhodlali k pozoruhodnému kroku a využili katolíkov na odpor až k “rozkolu v Cirkvi”:

Teda katolíci musia stáť pevne v nepružnom non possumus pretože “skôr máme poslúchať Boha než ľudí” (Sk 5, 29). Ak tento úctivý, ale neochvejný odpor voči autorite vyústi do rozkolu v Cirkvi, nebudú za to môcť tí, ktorí bránia depozit viery a usilujú sa ho zachovať neporušený, ale skôr tí, ktorí sa ho snažia reinterpretovať na základe údajného vývoja modernej vedy a údajnej evolúcie ľudstva.

Čitatelia môžu nájsť verziu knihy na stiahnutie tu, alebo si ju môžu prečítať v plnom znení online tu.