mom-and-baby-1-810x500.jpg

Výskumníci objavili "výrazný zvrat biologického starnutia" po pôrode

21
Kultúra života
  • Tehotenstvo zvyšuje biologický vek žien.
  • Popôrodné zotavenie naznačuje zvrat biologického starnutia.
  • Biologický vek je spojený so stavom a štádiom tehotenstva.
  • Účinok popôrodného zotavenia môže viesť k výraznému poklesu biologického veku.

Vedci zopakovali výsledky štúdie z roku 2023, ktorá ukázala, že tehotenstvo zvyšuje biologický vek žien, ale objavili aj efekt popôrodného zotavenia, ktorý naznačuje výrazný zvrat biologického starnutia po pôrode.

Národný inštitút pre starnutie uvádza, že biologický vek, na rozdiel od chronologického veku, “znamená skutočný vek, ktorý majú naše bunky, tkanivá a orgánové systémy na základe biochémie.”

V súlade so zisteniami z roku 2023, “Zistili sme významnú pozitívnu súvislosť medzi štádiom tehotenstva a biologickým vekom,” napísali výskumníci, ktorí pochádzajú z Yale School of Medicine, University of California v Irvine a Nemecka. “Pozorovali sme tiež štatisticky významný ‘zvrat’ biologického starnutia vo všetkých epigenetických biomarkeroch od neskorého štádia tehotenstva do približne 3 mesiacov po pôrode.”

Vysvetlili:

Na základe rozšíreného panelu epigenetických biomarkerov naše zistenia opakujú zistenia, ktoré uvádzajú Poganik a kolegovia, a ukazujú, že stav a štádium tehotenstva sú pozitívne spojené s biologickým starnutím. Teraz tiež poskytujeme dôkaz o účinku popôrodného zotavenia. Konštatujeme, že veľkosť poklesu biologického veku matky zo stavu tehotenstva do stavu bez tehotenstva bola približne 2 až 3-krát väčšia ako nárast biologického veku zo začiatku do konca tehotenstva, čo naznačuje výrazný zvrat biologického starnutia. Okrem toho identifikujeme BMI matky pred tehotenstvom a dojčenie ako dva faktory, ktoré môžu zvyšovať, resp. znižovať biologické starnutie matky v popôrodnom období.

Je potrebný ďalší výskum, aby sa “určilo, či sa nami pozorovaný zvrat biologického veku matky v 3 mesiacoch po pôrode udržiava v priebehu času a či sa takéto účinky kumulujú počas nasledujúcich tehotenstiev.”

Kieran J. O’Donnell z Yale povedal MedicalXpress.com, “Po troch mesiacoch”po pôrode sme zaznamenali pozoruhodne veľký pokles biologického veku, u niektorých jedincov až o osem rokov, takže zatiaľ čo tehotenstvo zvyšuje biologický vek, po pôrode dochádza k jasnému (a výraznému) zotaveniu.”

Skutočnosť, že po pôrode sa môže “účinok starnutia”tehotenstva na bunky žien”výrazne obrátiť, je jednou z mnohých výsostných skutočností o vzťahu matka - dieťa. DNA nenarodených detí zostáva v tele ich matiek dlho po pôrode a môže matkám poskytnúť zvýšenú odolnosť voči niektorým chorobám. A telo matky zvyšuje alebo znižuje teplotu, aby pomohlo novorodencovi, ktorý je na nej položený, koža na kožu, udržať zdravú telesnú teplotu.