Maxime-Bernier-e1707307841516-810x500.jpg

Maxime Bernier kritizuje Poilievra za jeho podporu pro-potratovej Parížskej klimatickej dohody OSN

14
Kultúra smrti
  • Poilievre podporuje Parížsku dohodu OSN a zdaňovanie emisií.
  • Bernier kritizuje Poilievreho za globalistické presvedčenia.
  • Poilievre sľubuje znížiť emisie, ale neplánuje odstúpiť od dohody OSN.
  • Bernier a PPC sľubujú odstúpiť od dohody, zrušiť programy a neprijímať dane na emisie.

Líder Ľudovej strany Maxime Bernier vyzval lídra konzervatívcov Pierra Poilievra, aby sa vyhol otázke týkajúcej sa účasti Kanady na Parížskej klimatickej dohode Organizácie Spojených národov - globalistickej agende, ktorú Poilievre potvrdil ešte minulý rok. 

V príspevku zo 7. apríla na sieti X, predtým známej ako Twitter, Bernier poukázal na to, že Poilievre už predtým priznal, že Kanadu neodstráni z Parížskej klimatickej dohody OSN, ktorá okrem toho, že podporuje mnohé morálne zlo vrátane potratov a antikoncepcie, umožňuje Kanade zdaňovať jej emisie a je kritizovaná ako spôsob, akým globalisti podkopávajú národnú suverenitu.   

“Konzervatívna strana vždy absolútne podporovala Parížsku dohodu a zostáva ňou dodnes,” povedal Bernier pre LifeSiteNews.  

Bernier vo svojom príspevku vysvetlil, že Poilievre “vie, že’naštve veľa konzervatívcov, preto to radšej neopakuje.”  

“V skutočnosti je však Poilievre globalista, ktorý verí v klimatický hoax a bude zdaňovať Kanaďanov a regulovať kanadské hospodárstvo, aby dosiahol parížske ciele zníženia emisií,” upozornil. “‘Sekera na daň’ je len slogan na oklamanie jeho základne.” 

Bernierovo’varovanie prišlo po tom, ako Poilievre odpovedalna otázku týkajúcu sa účasti Kanady’na dohode OSN počas tlačovej konferencie 1. apríla.  

“Dali ste’jasne najavo, že ak zostavíte vládu, zrušíte uhlíkovú daň, ale stiahnete nás aj zo základnej dohody OSN o Parížskej dohode, ktorá nám umožňuje nespravodlivo zdaňovať naše emisie, zatiaľ čo Číne dáva priepustku?” sa pýtala reportérka Rebel News Drea Humphrey.   

Miesto priamej odpovede na otázku Poilievre médiám povedal: “Nebudeme nespravodlivo zdaňovať naše emisie a nedám Číne ani žiadnej inej krajine priepustku.” 

“Znížime emisie a náklady,” pokračoval. “Náš prístup je však úplne iný ako Trudeau’”  

“Jeho prístupom sú dane, mojím sú technológie,” dodal Poilievre. “Jeho prístupom je zvyšovanie nákladov na tradičnú energiu, ktorú budeme potrebovať, mojím prístupom je znižovanie nákladov na alternatívy.” 

Ak však neskôr Bernier zdôraznil, Poilievre už prisľúbil, že Kanadu v dohode OSN udrží. V novembri 2023 Poilievre potvrdil, že jeho vláda “nenavrhuje”, aby Kanada z dohody vystúpila.   

Aj keď Poilievre opakovane sľuboval, že “zruší” uhlíkovú daň, jeho odmietnutie zaviazať sa k odstúpeniu od dohody OSN a jeho sľub “znížiť emisie” vyvoláva u niektorých konzervatívcov obavy, že jeho veľkolepý cieľ sa len málo líši od Trudeauovho”cieľa. 

Samozrejme, že Poilievre’ postoj sa zdá byť v súlade s Konzervatívnou stranou, ktorá sa v posledných rokoch zrejme stala len menej radikálnou formou Liberálnej strany.  

Podľa Berniera bolo napríklad prvým významným rozhodnutím bývalého lídra Konzervatívnej strany Andrewa Scheera po jeho zvolení za lídra v máji 2017 “vybičovať hlasovanie v prospech návrhu liberálov podporujúceho parížsku klimatickú dohodu OSN .”  

“Všetci konzervatívci vrátane Poilievra hlasovali za podporu spolu s ostatnými stranami, okrem Cheryl Gallantovej, ktorá hlasovala proti, a mňa, ktorý som sa zdržal hlasovania,” uviedol Bernier, pričom poskytol záznamy o hlasovaní ako dôkaz jeho tvrdenia. “Aby som sa vyhol konfrontácii s mojím novým lídrom, odišiel som z Dolnej snemovne a nehlasoval som.”  

“Poilievre povedal, že namiesto uhlíkovej dane prijme iné opatrenia na dosiahnutie cieľov zníženia emisií podľa Parížskej dohody””, pokračoval Bernier. “Hovorí o podpore alternatívnych ekologických technológií, ako je jadrová a vodná energia, ale tie už máme.”  

“Okrem uhlíkovej dane neexistujú iné spôsoby agresívneho znižovania spotreby ropy a plynu a dosahovania cieľov ako donucovacie nariadenia a dotácie, čo vie každý, kto sleduje túto diskusiu,” upozornil.   

Bernier upozornil, že Poilievre síce odsudzuje uhlíkovú daň, ale nerieši základné problémy. 

“PPC odstúpi od Parížskej dohody, zruší tieto nákladné programy, neprijme žiadnu daň, reguláciu ani dotáciu na zníženie emisií a nechá provincie a podniky, aby túto otázku riešili podľa vlastného uváženia,” sľúbil Bernier. “Zamerali by sme sa na zníženie skutočného znečistenia ovzdušia, vody a pôdy.”   

Ako LifeSiteNews informoval, v rámci Parížskej dohody’s Ciele udržateľného rozvoja sa nachádza cieľ do roku 2030 dosiahnuť “všeobecný prístup k sexuálnemu a reprodukčnému zdraviu a reprodukčným právam,” čo je známy eufemizmus pre potraty, antikoncepciu a sterilizáciu.  

Propaguje tiež zníženie a prípadné odstránenie takzvaných  “fosílnych palív” a prechod na nespoľahlivú “zelenú”energiu, pričom rovnakým programom je prosadzuje Svetové ekonomické fórum, globalistická skupina stojaca za socialistickým plánom “Great Reset” ktorého Trudeau a niektorí členovia jeho kabinetu sú do toho zapojení.