shutterstock_1261992364-810x500.jpg

Európsky parlament v novom radikálnom uznesení požaduje, aby sa interrupcia vyhlásila za "základné právo

15
Kultúra smrti
  • Európsky parlament prijal rezolúciu na zahrnutie potratov do Charty základných práv EÚ.
  • Rezolúcia sa snaží zmeniť článok 3 Charty práv EÚ na podporu interrupcií.
  • Resolúcia vyzýva na dekriminalizáciu interrupcií a útok na právo na slobodu svedomia.
  • Tradiční katolíci a právni experti odsudzujú rezolúciu a podporujú ochranu života a rodiny.

Európsky parlament prijal radikálnu rezolúciu, ktorá požaduje zahrnutie prakticky neobmedzených potratov do Charty základných práv EÚ.

Vo štvrtok za text hlasovalo 336 poslancov, 163 bolo proti a 39 sa zdržalo hlasovania. Takmer 167 poslancov sa však hlasovania nezúčastnilo, čo znamená, že za nezáväznú rezolúciu, ktorej cieľom je vyhlásiť “prístup” k interrupciám za “základné právo”, hlasovala menej ako polovica z celkového počtu 705 poslancov.”

Uznesenie sa snaží zmeniť článok 3 Charty práv EÚ tak, aby sa v ňom uvádzalo, že “každý má právo na telesnú autonómiu, slobodný, informovaný, úplný a všeobecný prístup k SRHR [tzv. práva na sexuálne a reprodukčné zdravie’] a ku všetkým súvisiacim službám zdravotnej starostlivosti bez diskriminácie,” vrátane interrupcie, ktorá ako ničenie nevinných detí nie je zdravotnou starostlivosťou.

Podľa tlačová správa Európskeho parlamentu, zástancovia pro-potratového textu odsúdili údajné “ústup od práv žien”s odkazom na interrupcie, “a všetky pokusy obmedziť alebo odstrániť existujúcu ochranu” interrupcií a iných údajných “práv na sexuálne a reprodukčné zdravie” v členských štátoch EÚ aj vo svete.

Resolúcia vyzýva na úplnú dekriminalizáciu interrupcií, pričom sa odvoláva na usmernenia WHO”2022 o interrupciách, a na to, aby krajiny ako Poľsko a Malta zrušili zákony, ktoré obmedzujú alebo zakazujú zabíjanie nenarodených detí.

Text tiež útočí na lekárov a zdravotné sestry, ktorí sa odmietajú zúčastniť na interrupcii z dôvodu výhrady svedomia, pričom nepravdivo tvrdí, že odkladanie interrupcií by ohrozovalo ženy. Priamy potrat je vždy vážne nemorálny a nikdy nie je potrebný ani eticky odôvodnený na záchranu života matky 

Dokument požaduje, aby “potratové metódy a postupy boli povinnou súčasťou učebných osnov pre lekárov a študentov medicíny” a aby členské štáty zabezpečili “komplexnú a veku primeranú sexuálnu výchovu a výchovu k vzťahom.”

Podľa tlačovej správy sú poslanci Európskeho parlamentu, ktorí podporili uznesenie, znepokojení tým, že pro-life skupiny dostávajú zvýšené finančné prostriedky a vyzvali Európsku komisiu, aby zabezpečila, že pro-life organizácie “nedostanú finančné prostriedky EÚ.”

Na zmenu Charty základných práv EÚ tak, aby obsahovala “právo” na interrupciu, by bol potrebný jednomyseľný súhlas všetkých 27 členských štátov.

Dva dni pred hlasovaním biskupi Európskej únie odsúdili plán zahrnúť “právo na interrupciu” do Charty EÚ a zopakovali, že “interrupcia nikdy nemôže byť základným právom.”

“Právo na život je základným pilierom všetkých ostatných ľudských práv, najmä práva na život tých najzraniteľnejších, najkrehkejších a najbezbrannejších, ako je nenarodené dieťa v lone matky, migrant, starý človek, človek s postihnutím a chorý,” dodali biskupi.

Čítajte: Katolícki biskupi odsúdili rezolúciu EÚ, ktorá má vyhlásiť potrat za ‘základné právo’

Adina Portaru, hlavná právna poradkyňa ADF International v Bruseli, zdôraznila, že vlády “by mali chrániť najzraniteľnejších vo svojich krajinách – vrátane detí v maternici.”

“Európa, ktorá je skutočne oddaná ľudským právam, je tá, ktorá rešpektuje a chráni oba životy v tehotenstve – podporuje matku aj dieťa,” povedala.

Portaru’s poznamenala, že každý má právo na život a že tlačenie lekárov do účasti na interrupciách porušuje ich právo na slobodu svedomia:

336 z celkového počtu 705 poslancov Európskeho parlamentu dnes hlasovalo o spornom, nezáväznom uznesení týkajúcom sa interrupcií, ale medzinárodné právo zostáva jasné a konzistentné – každý má právo na život bez ohľadu na vek, pohlavie, schopnosti, pôvod alebo štádium vývoja. Rezolúcia zachádza až tak ďaleko, že odsudzuje lekárov v Taliansku, na Slovensku a v Rumunsku, ktorí majú námietky voči vykonávaniu interrupcií – v jasnom rozpore s ich právom na slobodu svedomia a v úmyselnej ignorancii ich preskúmaného lekárskeho posudku. Európska únia nie je povolaná meniť politiku interrupcií na medzinárodnej úrovni, ani vo vnútri členských štátov, a v skutočnosti takáto nezáväzná rezolúcia nemá žiadnu moc meniť Chartu základných práv EÚ.

Proti rečiam zástancov interrupcií, že obmedzenia interrupcií ohrozujú tehotné ženy, právny expert povedal:

Polsko, kde sú matky a deti široko právne chránené, má jednu z najnižších mier úmrtnosti matiek na svete. Podobne aj Malta zaznamenala za posledných desať rokov nulovú úmrtnosť matiek zo všetkých príčin. Maďarsko zaviedlo rozsiahle politiky na lepšiu podporu a posilnenie postavenia rodičov pri výchove detí. Namiesto presadzovania postupu, ktorý ukončuje životy detí a môže ženám ublížiť, by Európa mala posilniť postavenie matiek, chrániť deti a podporovať rodiny, aby prosperovali.

V júli 2022, krátko po prelomovom rozhodnutí Najvyššieho súdu USA’o zrušení rozsudku Roe v. Wade v prípade Dobbs v. Jackson, parlament EÚ prijal podobnú rezolúciu, ktorá okrem iného požadovala, aby sa do Charty EÚ zahrnul “prístup” k interrupcii ako “právo”.

Tlak EÚ na vyfabrikovanie “práva” na zabíjanie nenarodených detí možno považovať za reakciu na zrušenie Roe  a prichádza v nadväznosti na to, že Francúzsko sa stalo prvou krajinou na svete, ktorá dodala potraty ako zaručenú “slobodu” do svojej ústavy.

ČÍTAŤ: Macron prisľúbil presadiť potraty do charty práv EÚ po tom, čo ich Francúzsko zakotvilo v ústave