mendez-committee-810x500.jpg

Arizonský demokrat chváli satanistov po tom, čo senátor GOP inicioval návrh zákona zakazujúceho verejné zobrazovanie diabla

13
Kultúra smrti
  • Senátor Mendez privítal satanistov v Senáte a podporil ich satanistickú službu.
  • Satanistický chrám propaguje ateistický satanizmus a bojuje za náboženskú slobodu.
  • Senátor Hoffman obhajuje zákon RESPECT zakazujúci satanistické prejavy na verejnom majetku.
  • Satanisti praktizujú rituálne potraty a obhajujú slobodu prejavu a LGBT práva.

Arizonský demokratický senátor Juan Mendez privítal 7. februára v zákonodarnom zbore satanistov a prostredníctvom veľkej bielej masky COVID vyhlásil, že on a jeho kolegovia boli “poctení” prítomnosťou “duchovných a členov” Satanského chrámu.

Satanisti tam prišli svedčiť pred vládnym výborom Senátu proti návrhu zákona, ktorý predložil senátor Jake Hoffman, Reject Escalating Satanism by Preserving Essential Core Traditions, alebo RESPECT Act. Ten by zakázal “satanistické pamätníky, sochy, oltáre alebo displeje či akýkoľvek iný spôsob reprezentácie alebo uctievania satana” na verejnom majetku. Všetci prítomní členovia výboru v ten deň okrem Mendeza hlasovali za návrh zákona, ale ten nakoniec neprešiel, keď proti nemu hlasovali dvaja republikáni spolu s demokratmi.

“Chrám praktizuje neteistický satanizmus oddelený od povier bez akejkoľvek viery v bohov alebo diablov,” rozplýval sa Mendez. “Praktizujú náboženské hodnoty súcitu, spravodlivosti, telesnej autonómie, slobody prejavu, vedy, pokory a ušľachtilého konania.”

Čítajte: Satanický chrám žaluje Texas pre nariadenia, ktoré ‘zasahujú’ do ich potratového rituálu ‘ničiacim rituálom’

Ako LifeSiteNews informoval, Satanský chrám (TST) sa prezentuje ako ateistická, nenáboženská organizácia, ktorá v skutočnosti neuctieva’diabla. TST sa angažuje v rôznych kúskoch, ako je napríklad vztyčovanie sôch Bafometa na verejných pozemkoch, organizovanie “mimoškolských klubov Satan” na základných školách, obhajovanie “náboženskej slobody” práva na potrat a agitovanie za LGBT. TST tvrdí, že prijíma meno Satan’ako “symbol večného rebela v opozícii voči svojvoľnej autorite.”

Skupina na svojej webovej stránke uvádza:

Nepropagujeme vieru v osobného Satana. Prijať meno Satan znamená prijať racionálne skúmanie, ktoré je vzdialené od nadprirodzena a archaických povier založených na tradícii. Satanisti by mali aktívne pracovať na zdokonaľovaní kritického myslenia a uplatňovať rozumný agnosticizmus vo všetkých veciach. Naše presvedčenie musí byť poddajné najlepším súčasným vedeckým poznatkom o hmotnom svete — nikdy nie naopak.

Skupina súbežne propaguje “rituálne potraty” a “obrady bez krstu.” Na svojej webovú stránku, “Satanský chrám nemá žiadne povinné rituály, ale niektorí členovia si vyberajú účasť na rituáloch, ktoré považujú za osobne významné” a pripúšťa, že jedným z takýchto rituálov je “čierna omša,” o ktorej TST hovorí, že je “oslavou rúhania, ktorá môže byť vyjadrením osobnej slobody a voľnosti.”

“Ako organizované náboženstvo sa aktívne venujú osvetovej a spoločenskej práci a zúčastňujú sa na verejných záležitostiach, kde sa riešia ich problémy – kde by problémy mohli mať prospech z ich racionálneho, satanistického pohľadu,” pokračoval Mendez. “Poslaním satanistického chrámu je podporovať (dobročinnosť) a empatiu medzi všetkými ľuďmi. Prijímajú praktický zdravý rozum a spravodlivosť. Riadia sa svojím svedomím, aby podnikali ušľachtilé kroky, ktoré napĺňajú ich náboženské hodnoty – opäť najmä súcit a slobodu slova. Vítam ich na dnešnom rokovaní a neskôr si ich vypočujeme vo vládnom výbore. Ďakujem vám.

Sen. Hoffman: ‘Odporné a nechutné’, že Američania môžu ísť do väzenia za prevrátenie satanistického pamätníka, ale žiadne následky za natáčanie homosexuálneho sexu v miestnosti amerického Kapitolu

Počas sluchania vo výbore Hoffman obhajoval ústavnosť zákona RESPECT a tvrdil, že samotný satan nie je “náboženstvo” a že návrh zákona by jednoducho zakázal prejavy uctievajúce diabla na verejnom majetku.

“Je to znesvätenie nášho verejného majetku v Spojených štátoch amerických a v štáte Arizona, aby sa na verejnom majetku nachádzal satanistický displej, pamätník, socha, oltár,” povedal.

ČÍTAJTE: Trump tvrdí, že Arizona zašla ‘príliš ďaleko’ pri obnovení takmer úplného zákazu potratov, bude ‘narovnaná’

“Je právne a ústavne podozrivé tvrdiť, že Satan, niekto, kto je všeobecne známy ako výslovný nepriateľ Boha, je nejakým spôsobom náboženstvo,” povedal Hoffman. “To je absolútne absurdné tvrdenie.”

“Protikladom náboženstva je Satan,” povedal Hoffman Mendezovi na začiatku vypočúvania. Návrhom zákona sa oznamuje, že zákonodarcovia rešpektujú obyvateľov tohto štátu a odmietajú stupňujúci sa satanizmus, zdôraznil Hoffman. Mendez tvrdil, že je nespravodlivo zameraný proti satanizmu.

Viacero členov a priaznivcov TST viditeľných na zázname zo zasadnutia výboru malo stále na sebe masky COVID a Mendez si svoju masku ponechal aj počas vypočúvania.

“Robíme a už sme robili satanistické rituály na verejnom priestranstve. Napríklad moja svadba sa konala v Catalina National Forest,”vypovedal Oliver Spires, ktorý sa označil za “satanistu” a duchovného TST. “Zúčastňovali sme sa v Tuscone na procesii všetkých duší a počas tejto procesie sme používali a používame oltár.”

Na konci vypočúvania Hoffman povedal, že skutočnou hrozbou pre prvý dodatok sú agresívni ateisti v organizáciách ako Freedom From Religion Foundation.

“Posielajú listy o zastavení a zákaze pastierom, ktorí by mohli byť požiadaní, aby prišli otvoriť stretnutie modlitbou – modlitbou, či už v mene Alaha – alebo Ježiša Krista – ale posielajú listy o zastavení a zákaze, aby sa pokúsili (zakázať) slobodu prejavu,” povedal. “Ľudia, ktorým toto publikum fandí, sú tí, ktorí sa snažia porušovať slobodu prejavu. Toto sa stalo mne. Chcel som sa modliť na modlitebných raňajkách vo východnom údolí. A hádajte čo, určite som sa na East Valley Prayer Breakfast pomodlil, pretože vy moje právo na slobodu prejavu nepošliapete. Ale vaše právo na prejav sa veľmi líši od vašej možnosti postaviť na verejnom priestranstve oltár Satanovi."

Hoffman na záver povedal: "Viete, považujem za ironické, že v Iowe môžete prevrátiť satanistický displej a pôjdete za to do väzenia, ale v Kapitole USA môžete mať homosexuálne sexuálne orgie vo vládnej budove a nemá to žiadne následky. Je to odporné a nechutné. V Arizone budem bojovať za to, aby sme na verejnom majetku nemali satanistické pamätníky, oltáre a displeje na počesť Satana. S týmto hlasujem za."”

V decembri 2023 Satanský chrám v Iowe postavil sochu Bafometa v hlavnom meste štátu po tom, čo na to dostal povolenie. Veterán námorníctva, ktorý predtým kandidoval do Kongresu v Mississippi, zničil ju a bol za to obvinený zo zločinu z nenávisti.