gumbleton-810x500.jpg

Heterodoxný pro-LGBT biskup Thomas Gumbleton zomrel vo veku 94 rokov

20
Kultúra smrti
  • Arcibiskup Thomas Gumbleton zomrel vo veku 94 rokov.
  • Bol symbolom smerovania Katolíckej cirkvi po Druhom vatikánskom koncile.
  • Gumbleton obhajoval ľavicové ciele a odmietal tradičné katolícke učenie.
  • Bol spojený s LGBT aktivistami a bol zakázaný v niekoľkých diecézach v USA.

Jeden z najznámejších disidentských prelátov Katolíckej cirkvi, arcibiskup Thomas Gumbleton, zomrel 4. apríla vo veku 94 rokov.

Život Gumbletona bol v mnohých ohľadoch symbolom smerovania Katolíckej cirkvi po Druhom vatikánskom koncile. Narodil sa v roku 1930 a bol jedným z deviatich detí, čo je veľkosť katolíckej rodiny, ktorá je dnes mimo kruhov tradičnej latinskej omše zriedkavá. Gumbleton a niekoľko jeho súrodencov sa venovali rehoľnému povolaniu. Za kňaza bol vysvätený v roku 1956, krátko pred Druhým vatikánskym koncilom a jeho využitím ako zdôvodnenia na radikálnu zmenu katolíckej bohoslužby. V roku 1968 pápež Pavol VI. vymenoval Gumbletona za pomocného biskupa detroitskej arcidiecézy. Gumbleton strávil väčšinu svojej biskupskej kariéry obhajovaním ľavicových cieľov, najmä podkopávaním a zmenou katolíckeho morálneho učenia.

“Prevažnú väčšinu svojho verejného života strávil pohoršovaním duší a útočením na nemenné učenie katolíckej viery,” povedal pre LifeSiteNews Michael Hichborn, prezident Lepanto Institute. Gumbleton “otvorene obhajoval homosexualitu, dokonca až do takej miery, že zástancom manželstiev ‘rovnakého pohlavia” povedal, aby naďalej prijímali sväté prijímanie, čo je svätokrádež. Povzbudzoval katolíkov, aby sa ‘sami rozhodovali‘ o používaní antikoncepcie, a to napriek pevnému učeniu Cirkvi, že zámerné používanie antikoncepcie (je) vo svojej podstate zlé. Tvrdil, že existujú platné argumenty pre svätenie žien za kňažky. Argumentoval za&nbspsvätenie aktívne homosexuálnych mužov. A bol pravidelným účastníkom výročných zhromaždení heretického Združenia katolíckych kňazov USA.”

“Svätý Pavol varoval pred takými ľuďmi, ako je biskup Gumbleton, ‘že sú nepriateľmi Kristovho kríža; ktorých cieľom je záhuba; ktorých Bohom je ich brucho; a ktorých sláva je v ich hanbe; ktorí sa starajú o pozemské veci.’Takíto vlci v ovčom rúchu’sú príčinou záhuby nespočetných duší a pri správe o jeho smrti môžem povedať len to najlepšie: ‘Nech sa nad ním Boh zmiluje,"” povedal Hichborn.

Gumbleton odmietol postupovať podľa kánonického práva a predložiť svoju rezignáciu pápežovi Benediktovi XVI. keď v roku 2005 dosiahol vek 75 rokov, teda rok po tom, ako sa zapojil do “bezšvového odevu” snáh o konfrontáciu katolíckeho učenia o vnútornom zle so sociálnymi neduhmi. Benedikt XVI. prijal Gumbletonovu’rezignáciu v roku 2006.

Gumbleton podporoval pro-LGBT snahy oveľa skôr, než sa táto záležitosť stala v Cirkvi alebo spoločnosti módnou.

LifeSiteNews v novembri 1997 informoval, že biskup Gumbleton podpísal petíciu na podporu katolícky ladenej relácie “Nič sväté.”Katolícka liga opísala túto reláciu ako reláciu, ktorej cieľom bolo “pozitívne vystupovať proti katolíckym kňazom, ktorí uprednostňujú hollywoodske”libertinské videnie sexuality pred morálnym učením Cirkvi. Táto propaganda je potravou pre nesúhlasiacich katolíkov i protikatolíckych fanatikov.”

Bol spojený s mnohými homosexuálnymi aktivistickými organizáciami, ako sú Triangle Foundation, Rainbow Sash Movement, New Ways Ministry, SHARE a Call to Action. V roku 1995 získal ocenenie Call to Action za vedúce postavenie.

v roku 2000 podporil mestské “nediskriminačné” nariadenie, ktoré by podľa kritikov nútilo Katolícku cirkev zamestnávať osoby žijúce životným štýlom, ktorý je v otvorenom rozpore s katolíckym učením. (Za posledné dve desaťročia sa opakovane ukázalo, že kritici takýchto opatrení majú pravdu.)

Čítajte: Viac amerických biskupov sa verejne hlási k LGBT

V roku 2006 Gumbleton odhalil, že ho’ako tínedžera zneužil katolícky kňaz.

V roku 2009 vtedajší biskup Marquette v Michigane Alexander Sample zakázal Gumbletonovi vstup alebo vystúpenie vo svojej diecéze, odvolávajúc sa na svoju pastoračnú povinnosť brániť “vieru a morálku” Katolíckej cirkvi.

“Ako biskup diecézy Marquette som hlavným pastierom a učiteľom katolíckych veriacich Horného polostrova, ktorí sú zverení do mojej pastoračnej starostlivosti,” vysvetlil vtedy Sample. “Ako taký som poverený veľkou zodpovednosťou, aby som pred svojím ľudom jasne udržiaval učenie Katolíckej cirkvi vo veciach viery a morálky.”

“Vzhľadom na veľmi verejný postoj biskupa Gumbletona’k niektorým dôležitým otázkam katolíckeho učenia, najmä pokiaľ ide o homosexualitu a svätenie žien za kňazky, som usúdil, že jeho prítomnosť v Marquette mi nebude nápomocná pri plnení mojej zodpovednosti.”

Gumbleton bol tiež zakázané hovoriť v diecéze Tuscon v Arizone v roku 2007.

V roku 2013 bol Gumbleton jedným z desiatich biskupov, ktorí sa spojili so skupinou za plánované rodičovstvo a vydali správu vyzývajúcu katolícke organizácie, aby financovali skupiny spojené s propagáciou potratov a iných činov, proti ktorým Cirkev vystupuje.

Arcibiskup Vigneron: Gumbleton bol ‘verným synom arcidiecézy Detroit’

Súčasný detroitský arcibiskup Allen H. Vigneron, ktorý vedie arcidiecézu od roku 2009, vyzval katolíkov, aby hlasovali za život a v roku 2014 zakázal New Ways Ministry vystúpiť v detroitskej farnosti. V roku 2013 povedal, že katolíci, ktorí podporujú manželstvá “osôb rovnakého pohlavia”, by nemali prijímať sväté prijímanie. Gumbleton verejne pokarhal Vignerona – svojho vlastného arcibiskupa a jedného z jeho nástupcov – a katolíkom, ktorí nesúhlasia s učením Cirkvi, vtedy povedal: “Neprestávajte ’chodiť na prijímanie. Ste’v poriadku.”

Vigneron napriek tomu tento týždeň vydal vyhlásenie, v ktorom chváli Gumbletona ako “verného syna arcidiecézy Detroit.”

“Biskup Gumbleton bol verným synom detroitskej arcidiecézy, milovaný a rešpektovaný svojimi bratmi kňazmi a laikmi pre svoju bezúhonnosť a oddanosť ľuďom, ktorým slúžil,” povedal Vigneron. “My v arcidiecéze sa pripájame k jeho rodine a priateľom v modlitbách za pokoj jeho duše a prosíme Boha, aby mu udelil odmenu za jeho prácu.”

Nekrológ uverejnený v Detroit Catholic, spravodajskom servise detroitskej arcidiecézy, ponúkol nasledujúcu glosu: “Známy rovnako pre svoje časté cesty do krajín trpiacich ekonomickým prepadom a vojnami, pre svoje postoje proti cirkevnému učeniu v témach ako homosexualita a svätenie žien’a pre svoju obhajobu mieru a protirasistických snáh, bol biskup Gumbleton v katolíckych kruhoch občas kontroverznou postavou.”

Ak by niekedy nastal čas, aby sa cirkevná hierarchia ospravedlnila za duchovný teror, ktorý spôsobila toľkým katolíkom za posledných 50 rokov, a zamyslela sa nad tým, čo novoty, herézy a disent, ktoré Gumbleton a jeho spolubratia presadzovali, urobili pre Cirkev ” to by bolo masové odpadnutie od viery, zatváranie farností, koniec kresťanskej kultúry, všeobecné zúfalstvo, mizerné umenie, rúhavé liturgie ” to by bolo práve teraz. Ale katolíci, ktorí dávajú pozor, pravdepodobne nezadržiavajú dych.