abortion-810x500.jpg

Nikdy nezastavíme zneužívanie detí, ak nezastavíme potraty

0
Kultúra života
  • Potraty sú formou násilia na nenarodených deťoch.
  • Potraty ničia rodiny a spoločnosť.
  • Prevencia potratov je možná cez vzdelávanie a akcie.
  • Je potrebné vzdelávať deti o dôstojnosti života od počatia.

Predstavte si toto: Muž tak silno ťahá za ruku alebo nohu dieťaťa, že sa mu oddeľuje. Ale nezastaví sa pri tom. Chytí ďalšiu končatinu a odtrhne ju. A ďalšiu. A ďalšie, až kým neodtrhne všetky štyri končatiny. Ešte stále však neskončil. Aby dokončil toto násilie, rozdrví dieťaťu hlavu, čím mu zabezpečí smrť. 

Aká príšera takto týra dieťa? Nazýva sa potratár. A práve takíto muži a ženy to robia tisíckrát denne po celom svete. 

Výššie opísaný typ zneužívania dieťaťa sa nazýva dilatačný a evakuačný potrat a po roztrhaní dieťaťa musí lekár zostaviť časti jeho tela, aby sa uistil, že ich všetky odstránil z matky.

Ale toto je len jeden druh potratu. Predčasne narodené deti sa zabíjajú aj prípravou na potrat, v IVF laboratóriách a prostredníctvom rôznych chirurgických potratových zákrokov v závislosti od veku dieťaťa.

Mnohí pred potratmi zatvárajú oči. Niektorí ho nazývajú “právom”, ale bez ohľadu na to, ako prekrúcajú fakty, potrat zakaždým pripraví o život živú ľudskú bytosť.

Ak vstupujeme do mesiaca apríl, ktorý je Národným mesiacom prevencie týrania detí, nemôžem’si pomôcť a musím myslieť na všetky deti, ktoré zomierajú pri potratoch – na najväčšie týranie detí. Tento mesiac nám má pripomínať “dôležitosť spolupráce komunít pri podpore a posilňovaní rodín a pri prevencii zlého zaobchádzania s deťmi.” Tento cieľ však nikdy nedosiahneme, ak budeme naďalej zabíjať milióny detí ročne. 

V našej spoločnosti namiesto toho, aby komunity spolupracovali na podpore a posilňovaní rodín, vidíme politikov a voličov, ktorí čoraz viac hovoria o “právach na potrat,” rozbíjaní rodín, redefinovaní a znevažovaní žien a popieraní existencie nenarodených detí. Takže keď sa tento mesiac zameriavame na prevenciu zneužívania detí a posilňovanie rodín, je len ’prirodzené, že by sme mali zahrnúť aj prevenciu potratov. 

Niekto by sa mohol spýtať: “Dá sa potratom naozaj predchádzať?”Je, ale len vtedy, ak ako pro-life komunita budeme pracovať na zmene myslenia prostredníctvom vzdelávania a prostredníctvom akciou.

Ak nebudeme vzdelávať ľudí o realite potratov a o tom, čo spôsobujú rodinám a spoločnosti, budú počuť len stranu, ktorá je za potraty a tvrdí, že ide’len o inú formu “zdravotnej starostlivosti.”Uveria klamstvám, že dieťa v skutočnosti nie je’dieťa, ale “zhluk buniek.”Prijmú mantru, že žena by mala mať možnosť robiť si s dieťaťom, ktoré rastie v jej tele, čo chce.

Takto sa spoločnosť neposilní a deti neochránia. 

Za Informačná brána starostlivosti o deti vysvetľuje, že v tomto mesiaci a “počas celého roka sú komunity vyzývané, aby zvýšili povedomie o blahu detí a rodín a spolupracovali pri zavádzaní účinných stratégií, ktoré podporujú rodiny a zabraňujú zneužívaniu a zanedbávaniu detí.”

Podpora slobodných matiek a rodín a prevencia zneužívania detí sa začína u každého z nás. O potratoch nemôžeme mlčať. Nemôžeme ani hovoriť, že je to’problém niekoho iného’

Najjednoduchší spôsob, ako zmeniť túto kultúru smrti, je prebudovať ju od základov vzdelávaním detí, keď sú malé. Už odmalička ich musíme učiť vedu o vyvíjajúcom sa dieťati. Musíme im pomôcť udržať úžas, ktorý pociťujú, keď vidia tehotnú matku alebo cítia kopanie dieťaťa. Musíme im pomôcť rozvinúť nesebecké sklony, aby sa starostlivosť o druhých stala ich druhou prirodzenosťou a myšlienka ublížiť druhému bola anatémou. 

Výchova detí je však len jednou časťou našej úlohy. Máme tiež povinnosť vzdelávať svojich priateľov, rodinu, spolupracovníkov a známych a darovať svoj čas, talent alebo poklady organizáciám, ktoré pomáhajú tehotným mamičkám. 

Ako sv. Ján Pavol II kedysi povzbudzoval, “nikdy sa neunavujte pevne vystupovať na obranu života od jeho počatia a nenechajte sa odradiť od záväzku odvážne brániť dôstojnosť každej ľudskej osoby. Kristus je s vami. Nebojte sa!" ”

Vyjadrovanie pravdy v láske a s odhodlaním sa možno nedostane k tým hluchým ušiam na prvý, druhý ani stodvadsiaty druhý raz, ale Kristus nám hovorí, aby sme vytrvali vo viere, a tak máme dôveru, že naše slová niečo zmenia a že naše učenie zachráni život. 

Susan Ciancio je absolventkou Univerzity Notre Dame a už viac ako 20 rokov pracuje ako spisovateľka a redaktorka; z toho 14 rokov v oblasti ochrany života. V súčasnosti je redaktorkou American Life League’s Celebrate Life Magazine—predného katolíckeho pro-life časopisu v krajine’. Je tiež výkonnou editorkou ALL’s Culture of Life Studies Program—- katolíckej pro-life vzdelávacej organizácie pre deti od 12 rokov.