GettyImages-1258650220-e1693058834465-810x500.jpg

Honduraský prezident po obrovských protestoch vetoval zákon o transrodovom vzdelávaní v školách

34
Kultúra života

Dňa 29. júla sa pre rodičov v Hondurase a vlastne v celom španielsky hovoriacom svete zapíše ako deň červených písmen.

V tento deň honduraská prezidentka Xiomara Castrová vetovala zákon o integrálnom vzdelávaní, ktorý by zmenil školy na tábory pre rodovú prevýchovu malých detí a povedal by im, že na ich biologickom pohlaví nezáleží. Dôležité je, ako sa cítia.

Veto znamenalo ohromujúce víťazstvo rodičov nad koordinovanými, dobre financovanými útokmi medzinárodného potratového syndikátu, Bidenovej administratívy a ich sexuálne zvrátených spojencov.

Ako sa podarilo zvíťaziť?

V prvom rade sa rodičia s pomocou a podporou PRI zorganizovali. Založili organizáciu s názvom “Za naše deti” a vyšli do ulíc protestovať. V polovici júla zorganizovalo 50 000 rodičov pochody v siedmich najvýznamnejších mestách tejto pro-life stredoamerickej krajiny.

Rodičia si na pomoc prizvali aj katolíckych biskupov, kňazov a rehoľníkov a evanjelických pastorov. Títo hlasno podporili masový verejný protest, na rozdiel od mlčania náboženských predstaviteľov v iných krajinách, keď ich prorodinné hnutia požiadali o pomoc.

Nebolo ľahké presvedčiť prezidentku Xiomaru Castrovú. Ona nie je za život.Jej manžel, bývalý prezident Manuel Zelaya, bol totiž v roku 2009 zosadený uprostred politickej krízy, ktorá vyvolala nespočetné množstvo vyšetrovaní korupcie.

Obe Zamory sa navyše tešili podpore ľavicových a komunistických prezidentov od čínskeho’Xi Jinpinga cez brazílskeho’Luiza Inácia Lulu da Silvu až po argentínsky’klan Kirchnerovcov.

Ale Xiomara Castrová vie spočítať hlasy. Mohutné davy ľudí ju presvedčili, že v záujme jej politického prežitia bude lepšie, ak sa postaví na stranu rodičov.

Bidenova administratíva z nej momentálne asi nie je veľmi nadšená. Zahraničná pomoc USA Hondurasu a ďalším krajinám sa využíva na podporu sexuálnej licencie, potratov a rodovej teórie. Samotnú Xiomaru Castrovú administratíva romantizovala od chvíle, keď zložila prísahu. Kakakajúca Kamala Harrisová, známa svojou podporou potratov a “Genderovej agendy”, sa skutočne zúčastnila na jej inaugurácii v januári 2022.

Prezidentka Castro’veto bola o to prekvapujúcejšia, že jeho vyslovením išla proti vlastnej vládnucej strane, ktorej väčšina členov hlasovala za zákon, keď 8. marca prešiel legislatívou.

Odo dňa, keď bol prvýkrát navrhnutý v Kongrese, čelil “Zákon o integrálnom vzdelávaní na prevenciu tehotenstva mladistvých”, ako sa nazýva, vážnemu odporu v celej krajine.

Zákon je učebnicovým príkladom pokusov o presadzovanie “integrálnej sexuálnej výchovy;” neškodne znejúceho označenia pre program násilnej indoktrinácie rodovej ideológie.

Zákon by nariadil, aby sa deti od prvého dňa v škole učili, že ich biologické pohlavie už nie je dôležité. Povedali by im, že môžu byť čímkoľvek chcú – mužom, ženou, bisexuálom – zoznam je nekonečný. Učili by ich, že sex je dôležitý len ako zdroj rozkoše.

Detiam by sa hovorili tie isté staré lži – že môžu mať sex, kedykoľvek chcú a s kým chcú, pokiaľ sú v bezpečí pred tehotenstvom alebo pohlavne prenosnými chorobami.

Tento program – ako všetky podobné programy – bol zámerne navrhnutý tak, aby odcudzil deti ich rodičom a trval na tom, že základnou zložkou “ich sexuálnych a reprodukčných práv” je prístup k antikoncepčným prostriedkom, a dokonca aj k interrupcii, bez vedomia alebo súhlasu ich rodičov.

Populačný fond OSN sa v Hondurase roky snažil presadiť tému “sexuálnej výchovy na prevenciu tehotenstva mladistvých” tým, že, akokoľvek to znie paradoxne, podporoval sexuálnu aktivitu v ranom veku. Ostatné agentúry OSN, provládni poslanci a miestne mimovládne organizácie spievali tú istú pieseň.

Zákon sa nazýval “naliehavé opatrenie na ochranu honduraských dievčat”, ale vôbec nebol honduraský. Do krajiny ho priniesol medzinárodný potratový syndikát, využil svoje milióny a svoj vplyv na sponzorovanie podujatí a propagandu, aby vytvoril zdanie spoločenského konsenzu. Dokonca naverbovali “náboženských” aktivistov, aby dodali svojmu úsiliu morálnu dôveryhodnosť.

A klamali. Zákon bol propagovaný ako riešenie problému tehotenstva tínedžerov, ale jeho skutočným cieľom bolo vtlačiť “deštruktívnu rodovú ideológiu propagovanú medzinárodnými organizáciami” do škôl – a do vnímavých myslí maloletých detí.

Propagátori kultúry smrti tvrdo pracujú, ale aj zástancovia života

Z mojej kancelárie PRI v peruánskej Lime pozorne sledujem udalosti v Hondurase. Našimi najbližšími spojencami v krajine sú Leonardo a Martha Lorena Casco, zakladatelia Comité Provida. Od roku 1989 bojujeme bok po boku v kultúrnych vojnách, posilňujeme organizácie a odborníkov, pričom sa osobitne zameriavame na zapojenie mladých ľudí do boja. V priebehu rokov sme vychovali a vyškolili mnoho nových lídrov.

Naše nedávne víťazstvo v Hondurase bolo výsledkom tohto desaťročia trvajúceho úsilia.

Náš “Pochod v prospech detí a rodiny” bol najmasovejšou verejnou demonštráciou v histórii Hondurasu. Dňa 23. júla rodiny zaplnili ulice hlavného mesta Tegucigalpa a ďalších šiestich miest farbami, hudbou a mladíckou radosťou v rámci oslavy života, na ktorú sa bude spomínať dlhé roky. Miestne a medzinárodné médiá priniesli nespočetné množstvo správ o tomto historickom pochode.

Posolstvo Castrovi bolo jasné a hlasné: rodičia nebudú tolerovať indoktrináciu svojich detí cudzou ideológiou, ktorá porušuje ich presvedčenie a hodnoty.

S pomocou Inštitútu pre výskum populácie dosiahli honduraskí zástancovia života veľké víťazstvo nad medzinárodnou mašinériou rodovej indoktrinácie.

V nasledujúcich mesiacoch a rokoch budeme tvrdo pracovať na tom, aby sme “Honduraský model” exportovali do ďalších krajín v rámci regiónu a do krajín po celom svete.

Pretlačené so súhlasom Inštitútu pre výskum populácie.