Screenshot-2023-01-20-114833-e1674215340552-810x500.jpg

CELÝ TEXT: Pastiersky list biskupa Stricklanda veriacim pred synodou o synodalite

237
Kultúra smrti

Biskup Joseph Strickland včera zverejnil nasledujúci list:

22. augusta 2023

Moji drahí synovia a dcéry v Kristovi:

A nech vás vždy sprevádza láska a milosť nášho Pána Ježiša Krista!

V tomto čase veľkých nepokojov v Cirkvi a vo svete sa vám musím prihovoriť z otcovského’srdca, aby som vás varoval pred zlom, ktoré nám hrozí, a uistil vás o radosti a nádeji, ktorú máme vždy v našom Pánovi Ježišovi Kristovi. Zlé a falošné posolstvo, ktoré napadlo Cirkev, Kristovu’nevestu, spočíva v tom, že Ježiš je len jeden z mnohých a že nie je potrebné, aby sa jeho posolstvo zdieľalo s celým ľudstvom. Tejto myšlienke sa treba vyhýbať a vyvracať ju na každom kroku. Musíme sa deliť o radostnú dobrú správu, že Ježiš je náš jediný Pán a že si želá, aby celé ľudstvo naveky mohlo v Ňom prijať večný život.

Akonáhle pochopíme, že Ježiš Kristus, Boží Syn, je plnosťou zjavenia a naplnením Otcovho plánu spásy pre celé ľudstvo na všetky časy, a prijmeme to celým srdcom, potom sa môžeme zaoberať ďalšími omylmi, ktoré sužujú našu Cirkev a náš svet a ktoré vznikli odklonom od Pravdy.

Svätý Pavol’v liste Galaťanom píše: “Divím sa, že tak rýchlo opúšťate toho, ktorý vás povolal {v}milosti {kristovej}, pre iné evanjelium {nie že by bolo iné}. Sú však niektorí, ktorí vás vyrušujú a chcú prekrútiť Kristovo evanjelium. Ale aj keby sme my alebo anjel z neba hlásali {vám} iné evanjelium ako to, ktoré sme vám zvestovali, nech je to prekliate! Ako sme už povedali a teraz opakujem: Ak vám niekto hlása iné evanjelium ako to, ktoré ste prijali, nech je prekliaty!” (Gal 1, 6-9)

Ako váš duchovný otec považujem za dôležité zopakovať nasledujúce základné pravdy, ktoré Cirkev od nepamäti vždy chápala, a zdôrazniť, že Cirkev neexistuje preto, aby nanovo definovala otázky viery, ale aby chránila depozit viery, ako nám bol odovzdaný od samotného nášho Pána prostredníctvom apoštolov, svätých a mučeníkov. Znovu pripomíname varovanie svätého Pavla Galaťanom, že akékoľvek pokusy o prekrútenie pravého evanjeliového posolstva treba kategoricky odmietnuť ako škodlivé pre Kristovu nevestu a jej jednotlivých členov.

V nasledujúcich týždňoch a mesiacoch sa mnohé z týchto právd budú skúmať v rámci synody o synodalite. Musíme sa pevne držať týchto právd a mať sa na pozore pred akýmikoľvek pokusmi predstaviť alternatívu k evanjeliu Ježiša Krista alebo presadzovať vieru, ktorá hovorí o dialógu a bratstve, pričom sa snaží odstrániť Božie otcovstvo. Keď sa snažíme inovovať to, čo nám Boh vo svojej veľkej milosti dal, ocitáme sa na zradnej pôde. Najistejšou oporou, ktorú môžeme nájsť, je zostať pevne stáť na večnom učení viery.

Žiaľ, môže sa stať, že niektorí označia za schizmatikov tých, ktorí nesúhlasia s navrhovanými zmenami. Buďte si však istí, že nikto, kto zostáva pevne stáť na olovnici našej katolíckej viery, nie je schizmatik. Musíme zostať neochvejne a skutočne katolíckymi bez ohľadu na to, čo sa môže predložiť. Musíme si byť vedomí aj toho, že pevne sa postaviť proti týmto navrhovaným zmenám neznamená opustiť Cirkev. Ako povedal svätý Peter: “Pane, ku komu pôjdeme?"  Ty máš slová večného života." ” (Jn 6, 68) Preto stáť pevne neznamená, že sa snažíme opustiť Cirkev. Naopak, tí, ktorí by chceli navrhnúť zmeny v tom, čo sa nedá zmeniť, sa snažia zmocniť sa Kristovej’Cirkvi, a to sú naozaj praví schizmatici.

Vyzývam vás, moji synovia a dcéry v Kristovi, že teraz je čas uistiť sa, že pevne stojíte na katolíckej viere vekov. Všetci sme boli stvorení na to, aby sme hľadali Cestu, Pravdu a Život, a v tejto modernej dobe zmätku je pravou cestou tá, ktorá je osvetlená svetlom Ježiša Krista, pretože Pravda má svoju tvár a skutočne je to Jeho tvár. Buďte si istí, že On svoju nevestu neopustí.

Zostávam vaším pokorným otcom a služobníkom,

Najvyšší predstavený Joseph E. Strickland

Biskup Tyler

Prisľúbte svoje modlitby za pátra Stricklanda ZDE