zaffaroni-francis-810x500.jpg

Pápež František vymenoval za zakladajúceho člena nového vatikánskeho inštitútu svojho pro-potratového a pro-LGBT priateľa

66
Kultúra smrti

Pápež František vymenoval svojho dlhoročného priateľa a argentínskeho rodáka Eugenia Raúl Zaffaroniho do funkcie vo Vatikáne, a to aj napriek Zaffaroniho kontroverznej minulosti a jeho podpore homosexuality a potratov.

Pápež František 18. augusta oznámil Tlačovej kancelárii Svätej stolice, že formálne uznal skupinu, ktorá bola prvýkrát vytvorená v roku 2019, a urobil zvláštny krok, keď ju označil za súkromné združenie veriacich.

Panamerický výbor sudcov a sudkýň pre sociálne práva a františkánsku náuku [COPAJU] si nechal pápež formálne schváliť svoje stanovy a logo spolu s prvými menovaniami a personálnym obsadením. 

Výbor, ktorý je dieťaťom a dcérskou spoločnosťou Pápežskej akadémie sociálnych vied vo Vatikáne bol prvýkrát založený v roku 2019 na stretnutí 120 sudcov a sudkýň z celej Ameriky vo Vatikáne. Podľa pápežovej chirografie’je skupina orientovaná na “ochranu a podporu sociálnych práv zo strany magistrátu, pričom osobitný dôraz kladie na odvrhnuté sociálne sektory, postihnuté rôznymi procesmi neokolonializmu.”

Pápež František ako dcérsku spoločnosť COPAJU zriadil novú výskumnú skupinu a vymenoval do nej svojho priateľa z rodnej Argentíny, ktorého výsledky v otázkach života a rodiny sú v rozpore s katolíckym morálnym učením. Raúl Eugenio Zaffaroni bol vymenovaný za jedného z troch zakladajúcich členov novej rady “Inštitútu Fray Bartolomé de las Casas” pre výskum a podporu sociálnych práv.

Nový inštitút sa bude zaoberať “akademickými, vyučovacími a formačnými cieľmi v oblasti sociálnych práv, migrácie a kolonializmu.”Ako taký bude finančne “podporovaný, riadený a spravovaný COPAJU a bude pôsobiť pod záštitou Pápežskej akadémie sociálnych vied.”

Zaffaroni však napriek svojmu vymenovaniu do vatikánskeho orgánu dlhodobo propaguje potraty a homosexualitu. Bývalý člen argentínskeho’Najvyššieho súdu v rokoch 2003 až 2015, Zaffaroni tiež pôsobil ako sudca Medziamerického súdu pre ľudské práva (IACHR) v rokoch 2016 až 2022. 

Ako LifeSite’Dr. Maike Hickson reportoval v roku 2019, Zaffaroni bol zodpovedný najmä za organizáciu podujatia vo Vatikáne pre LGBT aktivistov o dekriminalizácii homosexuality. V pozývacom liste, ktorého kópiu získala stránka LifeSite, sa uvádza, že “po slovách profesora Zaffaroniho’bude nasledovať historický prejav Jeho Svätosti, ktorý sa týka tejto témy.”

Udalosť odhalil Dr. Frédéric Martel, otvorený homosexuál a autor knihy, v ktorej tvrdí, že vo Vatikáne je rozšírená homosexualita medzi duchovnými. Martel označil Zaffaroniho za “priateľa pápeža Františka.” 

Na podporu tohto tvrdenia slúži dobre zdokumentovaný fakt, že pápež František, keď bol ešte arcibiskupom Buenos Aires, pozval v roku 2010 Zaffaroniho, aby sa zúčastnil ako rečník na diecéznom podujatí o deťoch a mládeži, čo spôsobilo rozhorčenie medzi vtedajšími katolíkmi. List napísaný vtedajšiemu kardinálovi Bergogliovi vtedy opisoval Zaffaroniho ako človeka, ktorý

verejne obhajuje právo na potrat (v čase, keď sa naša krajina stala obeťou bezohľadnej kampane za vraždenie nevinných) a jasne a dôrazne sa vyjadril v prospech homosexuálov “manželstvám” (ktoré zahŕňajú skazenie našich detí kvôli zákonom uznanej možnosti adopcie), tiež v prospech dekriminalizácie drog a nespočetných hriechov, pred ktorými musí Cirkev – ako Matka a Učiteľka– a jej pastieri chrániť svoje deti.

Zaffaroni sa netají tým, že je dlhodobým podporovateľom dekriminalizácie homosexuálnych vzťahov spolu s odporom voči kriminalizácii potratov. 

Zaffaroni a František: Zaujímavou paralelou medzi argentínskym pápežom a argentínskym sudcom je ich obhajoba ekológie zameranej na Zem, vrátane podpory Pachamamy

. Pápež František bol nezabudnuteľným účastníkom podujatia vo Vatikáne v roku 2019, pri ktorom sa vo vatikánskych záhradách uctievali sochy Pachamama. Sochy inkskej bohyne plodnosti boli potom umiestnené v kostole len niekoľko metrov od Vatikánu a potom ich katolícky aktivista Alexander Tschugguel hodil do rieky. František sa ospravedlnil amazonským domorodým vodcom za to, že sochy’ boli hodené do rieky. 

Zaffaroni je sám tiež zástancom modloslužby Pachamamy. V roku 2017 článku, ktorý napísal priateľ pápeža Františka’ — zneuznaný bývalý františkánsky kňaz a teológ oslobodenia Leonardo Boff—, pochválil Zaffaroniho knihu s názvom Pachamama a človek. Boff tvrdil, že text sa nesie v rovnakom duchu ako Františkova encyklika Laudato Si’ z roku 2015 a dôrazne obhajuje práva zvierat proti stáročiam “ľudskej krutosti.” 

Kniha sa tiež zhoduje s Františkovým’ textom Fratelli Tutti z roku 2020 v tom, že ako odpoveď na krízy ľudstva navrhuje koncept bratstva oddelený od náboženstva. “Len nahradením poznania dominus za frater môžeme znovu získať ľudskú dôstojnosť,” napísal Zaffaroni.

Zaffaroni a argentínska prostitúcia

Ale ďalšie kontroverzie už dlho obklopujú argentínskeho sudcu. V roku 2011 vyšetrovanie, ktoré viedol Perfil, zistilo, že početné byty, ktoré vlastnil v Buenos Aires, sa využívali na lukratívny biznis s prostitúciou.

Zaffaroni poprel, že by bol do tohto biznisu zapojený, argumentoval, že správu nehnuteľností zabezpečovala realitná spoločnosť a že sa stal obeťou mediálnej kampane. Následne sa objavili výzvy na Zaffaroniho’impeachment vzhľadom na to, že v tom čase pôsobil ako sudca najvyššieho súdu krajiny. 

V roku 2013 potom Zaffaroniho’advokát Ricardo Montivero na súde vypovedal, že to bol on, kto riadil obchod s prostitúciou, a nie Zaffaroni. Montivero zaplatil pokutu za riadenie verejného domu. Montivero’pokuta bola údajne minimálnym trestom za priestupok a neviedla k záznamu v registri trestov.

Vyšetrovanie sužovali ďalšie zvláštnosti. Ako Perfil informoval, Marcia González, ktorá prevádzkovala niektoré z verejných domov v bytoch prenajatých od Zaffaroniho, zomrela v roku 2012 pri dopravnej nehode. Pri autonehode ju sprevádzali ďalší štyria pasažieri: Angélica Duarte, ktorá prenajímala ďalšie dva Zaffaroniho’byty ako bordel, a Juan Josécantero, bývalý komisár federálnej polície, ktorý bol manželom Duarteho a ktorý v čase nehody šoféroval auto.

González sa podieľal na vyšetrovaní Zaffaroni’ových bytov v čase jej smrti.

Tento 83-ročný pro-potratový sudca bude teraz vo svojej novej funkcii užšie spolupracovať s pápežom Františkom a Vatikánom.