Vortex - Pápež František II.

21.04.2023
669

(0:00:05)  Zdravím a vítam všetkých vo Vortexe, kde sú lži a podvody chytené a odhalené.
(0:00:09)  Som Michael Voris.
(0:00:10)  V politike sa často hovorí, že odkazom prezidenta nie sú zákony,
(0:00:15)  ktoré schváli svojim podpisom, ale sudcovia,
(0:00:17)  ktorých dosadí na Najvyšší súd USA.
(0:00:20)  Ešte dávno po jeho odchode z úradu budú prežívať stopy,
(0:00:24)  ktoré možno zanechal na Najvyššom súde.
(0:00:27)  ,Ak sa presuniete za Atlantik a pristanete v Ríme,
(0:00:30)  ,zistíte, že niečo podobné sa deje v súvislosti s Pápežom Františkom
(0:00:33)  ,a jeho menovaním kardinálov.
(0:00:35)  ,V súvislosti s jeho zdanlivo oveľa dlhším pobytom v nemocnici minulý mesiac,
(0:00:39)  ,ktorého príčina sa tiež javila byť oveľa vážnejšia, až po možný srdcový infarkt,
(0:00:45)  ,(ku ktorému pokojne mohlo dôjsť), sa začalo hovoriť o jeho možnej smrti a umieraní,
(0:00:51)  ,a následne, samozrejme aj o tom, kto bude ďalším pápežom.
(0:00:53)  ,V súčasnosti môže voliť 123 kardinálov, čo je o troch viac ako zvyčajne
(0:00:59)  ,(ktorí teda majú menej ako 80 rokov).
(0:01:02)  ,Len kardináli mladší ako 80 rokov sú oprávnení zúčastniť sa konkláve a voliť.
(0:01:07)  ,Pápež František menoval 81 z nich, čo je len o vlások menej od 66%,
(0:01:14)  ,teda dvoch tretín, na úrovni 65,8%, čo je takmer zámok, ktorý by títo kardináli potrebovali.
(0:01:21)  ,To je dôležité, pretože v súčasnosti sú potrebné dve tretiny,
(0:01:25)  ,teda 66% hlasov, aby ste boli zvolený ostatnými kardinálmi.
(0:01:30)  ,Samozrejme za predpokladu, že ak ste jedným z tých 81 kardinálov
(0:01:33)  ,vymenovaných Františkom, tak budete voliť seba samých.
(0:01:36)  ,Do konca tohto roka však deväť z týchto kardinálov dovrší vek 80 rokov,
(0:01:42)  ,a preto už nebudú môcť voliť.
(0:01:45)  ,Tým počet voliteľov klesne zo súčasných 123 na 114,
(0:01:51)  ,čo znamená, že sa zmení aj aritmetika.
(0:01:55)  ,Potom bude 114 kardinálov voličov, čo znamená,
(0:01:58)  ,že František vymenoval viac ako 68% z nich, teda viac ako dve tretiny,
(0:02:05)  ,čím dosiahne to magické číslo väčšiny, ktoré potrebuje.
(0:02:08)  ,Nech je to akokoľvek, v Ríme v týchto dňoch kolujú reči o možnom konzistóriu,
(0:02:14)  ,teda o tom, kedy budú ďalší muži menovaní na kardinálov.
(0:02:18)  ,Rímske klebety hovoria o tom, že by sa tak mohlo stať ešte pred koncom tohto roka,
(0:02:22)  ,pričom na kardinálov budú vymenovaní najmenej dvaja,
(0:02:24)  ,pravdepodobne však viacerí členovia kúrie.
(0:02:27)  ,To skutočne nakloní misky váh v prospech nástupcu pápeža Františka.
(0:02:31)  ,V závislosti od počtu menovaných, ak sa to konzistórium uskutoční,
(0:02:35)  ,pápež František upevní svoje postavenie v kolégiu kardinálov,
(0:02:38)  ,pričom sa priblíži tak ku trom zo štyroch, ktorí budú voliť budúceho pápeža.
(0:02:44)  ,To by prakticky zaručilo (nakoľko sa to v Ríme len dá takto zaručiť),
(0:02:49)  ,že ďalší muž v bielom, ktorý vyjde na lodžiu
(0:02:53)  ,počas vychádzajúceho bieleho dymu zo Sixtínskej kaplnky,
(0:02:57)  ,bude pápež František II.
(0:03:00)  ,Skrátka, keď sa takpovediac namiešajú karty,
(0:03:02)  ,očakávanými kuriálnymi reformami a určitým doladením pravidiel voľby pápeža,
(0:03:09)  ,a to pápež František robí, František môže ešte nejaký čas vrhať svoj tieň na Cirkev.
(0:03:16)  ,Nepochybne pre niektorých katolíkov to bude zlá správa,
(0:03:19)  ,možno dokonca veľmi znepokojujúca,
(0:03:21)  ,ale bez ohľadu na to, čo si o tom kto myslí,
(0:03:23)  ,tak pápež František II. je najpravdepodobnejším výsledkom,
(0:03:28)  ,keď raz tento František predstúpi pred Boží súd.
(0:03:30)  ,V Ríme sa však v týchto dňoch veľa hovorí aj o faktore „únavy“,
(0:03:35)  ,o tom, že kúria a ostatní už majú plné zuby všetkých tých intríg,
(0:03:38)  ,drám a zlého PR okolo tohto pontifikátu, dokonca aj liberáli to už nevedia zniesť.
(0:03:43)  ,Mnohí totiž túžia po návrate do pokojnejších čias -
(0:03:47)  ,čohokoľvek, čo sa klasifikuje ako pokojné v Cirkvi za posledných približne 50 rokov.
(0:03:51)  ,Niet pochýb o tom, že budúci pápež by dokázal do Vatikánu priniesť viac rozruchu,
(0:03:56)  ,ako to dokázal tento.
(0:03:59)  ,Zdá sa, že v skutočnosti po ňom vznikli celé odvetvia,
(0:04:02)  ,pričom komentátori a internetové osobnosti si získavajú veľký počet divákov už len tým,
(0:04:07)  ,že o ňom diskutujú.
(0:04:10)  ,Zdá sa však, že sa začína prejavovať „únava z Františka“,
(0:04:14)  ,čo spôsobuje, že senzáciechtiví ľudia na internete vymýšľajú
(0:04:17)  ,ešte viac na kliknutie lákavých titulkov,
(0:04:20)  ,čo samozrejme celý cyklus len udržiava pri živote.
(0:04:22)  ,Viac titulkov, viac únavy. Viac únavy, viac titulkov a tak to dookola pokračuje.
(0:04:29)  ,Ťažko uveriť, že toto všetko nebude minimálne dôležitým,
(0:04:33)  ,ak nie významným, faktorom, keď sa kardináli zídu na ďalšom konkláve,
(0:04:36)  ,a začnú medzi sebou diskutovať.
(0:04:37)  ,Dokonca aj medzi menej pravovernými kardinálmi,
(0:04:40)  ,ako aj členmi kúrie, počujeme, že majú toho všetkého plné zuby,
(0:04:44)  ,pohromy za pohromou a ďalšou pohromou.
(0:04:46)  ,Ďalším faktorom, ktorý rozhodne o budúcom pápežovi, je toto:
(0:04:49)  ,Podiel kardinálov pôvodom z Európy je v súčasnosti na historickom minime, len 41%.
(0:04:59)  ,A po prvýkrát v histórii ich prevýšili kardináli z globálneho juhu, ktorých je 45%.
(0:05:06)  ,Globálny juh tvoria časti Ázie, Afriky a Latinskej Ameriky.
(0:05:10)  ,A zdá sa, že je to primerané, keď si uvedomíte, že odtiaľ pochádza najväčší počet katolíkov,
(0:05:15)  ,ruku na srdce, je ich viac ako napríklad z priemyselných krajín prvého sveta.
(0:05:20)  ,Tiež to znamená, že po dlhom čase je väčšia šanca,
(0:05:23)  ,že budúci pápež nemusí byť beloch, určite nie Talian alebo dokonca Európan.
(0:05:30)  ,Môžete si byť však istí, že vzíde z kádra Františkových kardinálov,
(0:05:34)  a akú kombináciu to môže pre Cirkev znmenať, to si každý môže domyslieť.
(0:05:40)  Nie je žiadnym tajomstvom, že mnohí zbožní katolíci by nemali problém s tým,
(0:05:44)  ak by bol budúcim pápežom napríklad kardinál Robert Sarah,
(0:05:47)  ktorý však v júni tohto roku dovŕši vek 79 rokov.
(0:05:52)  Nejde o farbu pleti, ide o pravovernosť.
(0:05:55)  Čo však vieme, je toto: Nasledujúce konkláve môže byť po dlhom čase
(0:06:00)  najviac rozoberané a špekulované.
(0:06:04)  Boh vás miluje. Som Michael Voris.
(0:06:07)  www.lifenews.sk