Nová kniha Benedikta XVI. hovorí o gay kluboch v seminároch

24.01.2023VAT
918

(0:00:02)  Pánečky, nemôžem tomu uveriť, bombová správa, horúca novinka,
(0:00:06)  pápež Benedikt XVI., ktorý odišiel na večnosť 31. decembra 2022,
(0:00:16)  posmrtne vydáva novú knihu, ktorú žiadal vydať až po svojej smrti,
(0:00:24)  a niečo vám prezradím, ak dovolíte, listoval som v nej, a je to bomba,
(0:00:30)  a hoci v nej neodsudzuje pápeža Františka,
(0:00:32)  myslím si, že rozhodne na neho vrhá zlé svetlo.
(0:00:35)  Tiež som z nej zistil, ak ide o autentický text,
(0:00:39)  že uznáva Františka za pápeža, ale tou vzrušujúcou správou je,
(0:00:47)  že sa v nej Benedikt veľmi vecne vyjadruje k dvom témam.
(0:00:51)  Kniha je dostupná len v taliančine, niekto mi poslal anglickú verziu,
(0:00:57)  je to pomerne obstojná angličtina, netuším, či je to oficiálna anglická verzia,
(0:01:01)  alebo ide o automatický preklad, alebo preklad umelou inteligenciou,
(0:01:05)  ale je dosť dobrý.
(0:01:06)  Prečítam vám z nej z nej úryvok.
(0:01:08)  Benedikt sa kriticky vyjadruje k dvom témam,
(0:01:14)  o ktorých v podcaste Dr. Taylora Marshalla často, veľmi často, hovoríme.
(0:01:18)  Prvou je, ako sú západné semináre kompletne infiltrované.
(0:01:24)  Silní, mužní, pravoverní, zbožní chlapi sú v seminároch odmietaní,
(0:01:31)  a pápež Benedikt to tam rozoberá.
(0:01:35)  Prečítam vám citát z knihy, je to z mojej verzie zo strany 297.
(0:01:41)  Opakujem, že moja verzia nemusí byť oficiálnou, legitímnou,
(0:01:47)  ale je to tá, ktorú som dostal.
(0:01:48)  Vypočujte si tento citát pápež Benedikta XVI., z jeho novej knihy:
(0:01:52)  „Vo viacerých seminároch vznikli homosexuálne kluby,
(0:01:56)  ktoré pôsobili viac či menej otvorene, a ktoré jednoznačne zmenili
(0:02:00)  atmosféru v seminároch.
(0:02:02)  V jednom seminári v južnom Nemecku žili spolu kandidáti na kňazstvo,
(0:02:06)  a kandidáti na laický pastoračný kontakt.
(0:02:10)  Pri jedle sa seminaristi stretávali so ženatými pastoračnými zástupcami,
(0:02:16)  ktorých z časti sprevádzali ich manželky a deti,
(0:02:19)  v niektorých prípadoch aj ich priateľky.
(0:02:22)  Takáto atmosféra v seminári nemohla prospieť kňazskej formácii.
(0:02:27)  Svätá stolica o týchto problémoch vedela bez toho,
(0:02:30)  aby o nich bola podrobne informovaná.
(0:02:32)  Prvým krokom bolo zorganizovanie apoštolskej vizitácie seminárov v Spojených štátoch amerických.“
(0:02:41)  Pápež Benedikt hovorí o homosexuálnych kluboch v seminároch.
(0:02:46)  Nebolo to tajomstvom, nebolo to niečo, čo Taylor Marshall
(0:02:50)  po prvý raz zverejnil v knihe Infiltration.
(0:02:54)  Vedel o tom samotný pápež vo Vatikáne.
(0:03:00)  Spomína aj amerických biskupov.
(0:03:06)  Považujem za zaujímavé, že sa zameriava na 60-te roky.
(0:03:09)  Toto sa píše na 96 strane mojej verzie:
(0:03:11)  „Proces rozkladu kresťanskej koncepcie morálky,“ hovorí pápež Benedikt,
(0:03:16)  „ktorý sa dlhšiu dobu pripravoval,“ to tvrdím ja vo svojej knihe Infiltration,
(0:03:21)  zažíva v 60-tych rokoch, ako som sa snažil ukázať,
(0:03:24)  nevypočítateľnosť, aká sa dovtedy nikdy nevyskytla.
(0:03:30)  Rozpad cirkevnej doktrinálnej autority v otázkach morálky
(0:03:33)  sa nutne musel odraziť aj v rôznych oblastiach života Cirkvi.
(0:03:41)  V kontexte stretnutia predsedov biskupských konferencií
(0:03:47)  z celého sveta s pápežom Františkom,
(0:03:49)  je v centre pozornosti predovšetkým otázka kňazského života,
(0:03:53)  a tiež otázka seminárov v súvislosti s problémom
(0:03:57)  prípravy na kňazskú službu v seminároch.
(0:04:00)  Poznáme veľký kolaps v existujúcej forme prípravy.
(0:04:03)  Nejde len o kolaps, pápež Benedikt, ale aj o odstránenie,
(0:04:10)  ako som povedal, mužných, zbožných, zdravých mužov zo seminárov,
(0:04:17)  z kňazstva, a o uprednosťnovanie pederastov, priteplených fičúrikov, teplošov.
(0:04:30)  Prečo? Pretože títo muži sú manipulovaní, sú to pritakávači,
(0:04:39)  zbabelci, nemajú odvahu, nevylodia sa na pláži, kde sa strieľa.
(0:04:50)  Budú si sedieť so svojimi malými jablkovými martini,
(0:04:54)  v kresle s leopardím vzorom, a barokovým týmto a tamtým,
(0:04:58)  ale nie sú to Františkovia Xaverskí, alebo svätí Pavlovia, svätí Jánovia Zlatoústi,
(0:05:08)  odvážne hlásajúci vieru a idúci tam, kde treba hlásať evanjelium.
(0:05:13)  To je ten problém, že je to banda priteplených fičúrikov v seminároch,
(0:05:18)  a v Amerike sa stále dookola uvádza, že viac ako 51 percent kňazov sú homosexuáli.
(0:05:30)  Áno, ale Taylor, ty si len vymýšľaš, ako podvody a podobne.
(0:05:33)  Citujem ti pápeža Benedikta XVI.
(0:05:37)  Mám ti to ešte raz prečítať?
(0:05:39)  Pápež Benedikt XVI. hovorí: „Vo viacerých seminároch vznikli homosexuálne kluby,
(0:05:46)  ktoré pôsobili viac či menej otvorene, a ktoré jednoznačne zmenili
(0:05:50)  atmosféru v seminároch.“
(0:05:52)  To nie je konšpiračná teória, to je fakt.
(0:05:59)  Nie je to konšpiračná teória, je to fakt, a tak sa k tomu musíme postaviť,
(0:06:05)  musíme to akceptovať a ukončiť to.
(0:06:07)  Treba sa toho zbaviť. Budem sa tejto knihe ďalej venovať,
(0:06:15)  mám ju ešte len pár hodín, a odporúčam vám, aby ste sa prihlásili na odber.
(0:06:21)  Ak ste sa ešte neprihlásili na odber kanála, kliknite na odoberať,
(0:06:24)  kliknite pod videom na palec hore, a zdieľajte ho.
(0:06:26)  V najbližších dňoch sa zahĺbim do tejto knihy, ktorá je zatiaľ len v taliančine,
(0:06:32)  ja mám anglickú verziu, a budem vás informovať o tom,
(0:06:38)  čo povedal Benedikt XVI. v tejto novej, bombovej knihe. Je to dôležité.
(0:06:43)  Takže ďakujem za to, že ma sledujete,
(0:06:45)  a kým sa opäť neuvidíme, nezabudnite, že náš Pán Ježiš Kristus povedal:
(0:06:48)  „Vy ste svetlom sveta a soľou zeme.“ Takže choďte von a buďte slaní.
(0:06:55)  Boh vám žehnaj.
(0:06:56)  Okrem tohto mám ďalšie dva videa, ktoré by som bol rád, keby ste si ich vypočuli.
(0:07:01)  Prvé je ohľadom nedávno odtajneného vyhlásenia pápeža Benedikta XVI. o tom,
(0:07:07)  že žijeme v dobe Antikrista.
(0:07:10)  Chcel by som vás povzbudiť, aby ste si ho pozreli,
(0:07:11)  a druhé je o mojich myšlienkach po smrti pápeža Benedikta XVI.,
(0:07:16)  obzvlášť význam toho, že zomrel 31. decembra, takže sa máte na čo tešiť.
(0:07:20)  Pre www.lifenews.sk preložil Miroslav Čonka