Vortex - Nemastní-neslaní mäkkýši

07.09.2022
554

(0:00:05) Zdravím a vítam všetkých vo Vortexe, kde sú lži a podvody chytené a odhalené.
(0:00:09) Som Michael Voris.
(0:00:10) V súčasnosti sú azda najväčšou hrozbou v politike, ale najmä v Cirkvi,
(0:00:15) nemastné-neslané vyjadrenia ich lídrov.
(0:00:18) Je to slabošský pokus čeliť útokom diabla založený na sentimentalizme,
(0:00:25) ktorý žalostne kríva na obe nohy pri poskytnutí akejkoľvek primeranej obrany úrovni ohrozenia.
(0:00:32) V politike, ako ináč, sme to do haleluja videli,
(0:00:35) keď sa vedenie republikánskej strany vyjadrovalo k voľbám v roku 2020.
(0:00:39) V Cirkvi sa však „nemastné-neslané“ vedenie chopilo moci,
(0:00:43) a teraz svojim jedom doslova otravuje každý aspekt katolíckeho života.
(0:00:47) Zoženštený sentimentalizmus počnúc seminármi, cez nedeľné kázne, až po bláboly biskupov,
(0:00:54) kompletne nahradil akékoľvek pozostatky statnej mužskej viery.
(0:00:59) Tento nemastný-neslaný katolicizmus nie je ničím iným ako prihriatym protestantizmom -
(0:01:05) čo je heréza, nezabúdajte na to - pokrytým tenkou vrstvou katolicizmu.
(0:01:08) Pravda je taká, že na ňom nie je ani štipka pravého katolicizmu.
(0:01:12) Napríklad nemá žiadnu intelektuálnu palebnú silu.
(0:01:16) Vymieňa hlboký, bohatý život najväčších mysliteľov Cirkvi, vlastne ľudstva,
(0:01:22) za povrchné, a úprimne povedané nechutné tvrdenie,
(0:01:25) že to či ono mi „povedal Duch Svätý.“
(0:01:29) Dostaňme konečne rozum. Prestaňte tárať o nejakom súkromnom zjavení,
(0:01:32) že vám Duch Svätý povedal to alebo ono.
(0:01:34) Je to len katolícka verzia starého protestantského nezmyslu,
(0:01:37) že „Pán mi to vložil do srdca.“ Podľa čoho to viete?
(0:01:40) Žiadne z týchto tvrdení sa nikdy nespochybňuje, neskúma,
(0:01:44) a nepristupuje sa k nemu s intelektuálnou prísnosťou.
(0:01:47) Pravdou je, že následkom toho, či už zámerne alebo nie,
(0:01:51) sa akékoľvek námietky zamietajú, pretože sa spájajú s Treťou Osobou,
(0:01:56) takže prejavenie čo i len najmenšej pochybnosti, že to Duch Svätý povedal,
(0:02:00) vám vyslúži nálepku „popierača Ducha Svätého“, a to tu tolerovať nebudeme.
(0:02:05) Politickým ekvivalentom toho je obvinenie z rasizmu len preto,
(0:02:08) že ste mali výhrady voči nejakej Obamovej politike.
(0:02:10) Dnešný katolicizmus sa z väčšej časti zredukoval na ufňukanca.
(0:02:15) Na slabošskú, zoženštenú marketingovú schému pomýleného súcitu
(0:02:18) typu „nikdy neuraz“ a „Ježiš jedol s mýtnikmi“,
(0:02:21) kde sa tí, ktorí ju presadzujú, nazdávajú, že okrem ďalších poserov,
(0:02:25) dokáže nejakým zázrakom očariť aj iných.
(0:02:28) Príčinou toho sú jeho vodcovia, ktorí sú mäkkýši.
(0:02:32) Každá organizácia si osvojuje „povahu“ svojho vedenia.
(0:02:36) Slabosi vytvárajú slabú organizáciu, slabých nasledovníkov a slabých pracovníkov.
(0:02:41) Keď sa nejaký rozumne uvažujúci katolík pozrie na kultúrne inštitúcie
(0:02:46) bojujúce proti Cirkvi, môže z nich usúdiť, že ich vedú „dengľaví“ vodcovia?
(0:02:52) So všetkými svojimi bludmi a zle, sú sily, ktorým pravda čelí,
(0:02:57) psychicky pevné ako zo železa.
(0:03:01) Sú zanietené, horlivé, prísne a ostražité.
(0:03:04) Nikdy nepremeškajú príležitosť presadiť si svoje, hoci je to diabolské, ale o to tu nejde.
(0:03:12) Zatiaľ čo na našej strane vidíte skupinu mäkkýšov,
(0:03:16) slabých zoženštených mužov, pobehujúcich sem a tam,
(0:03:19) ktorí hovoria ako teploši, a odvolávajú sa na svoj vnútorný hlas spôsobom,
(0:03:23) že im to vnukol Duch Svätý.
(0:03:25) Dokonca aj v seminároch ich vedú k tomu, aby boli slabochmi.
(0:03:29) Tak sa tam dostanú, tak im schvália vysviacku, a sú vysvätení,
(0:03:34) a tí najväčší sraľovia z nich sa nakoniec stanú biskupmi.
(0:03:38) Existuje seriózna psychologická príčina,
(0:03:41) prečo dnes do kostola chodí viac žien než mužov.
(0:03:46) Muži, praví muži, nemajú chuť tam chodiť a počúvať otca Teploša,
(0:03:51) ktorý ostatným vnucuje svoju vymiškovanú verziu katolicizmu.
(0:03:54) Každého pravého chlapa to odpudzuje.
(0:03:58) Ale mne veriť nemusíte, obzrite sa okolo seba a sami sa presvedčte.
(0:04:02) Ak sa nakrátko vrátime k politickej paralele,
(0:04:05) tak práve preto sú všetci praví chlapi vo vedení republikánskej strany ultra-MAGA.
(0:04:11) Republikánstvo je už desaťročia politicky „nevýrazné“,
(0:04:15) a vyzdvihuje zženštilý, slabošký prístup „nikoho neuraz“,
(0:04:20) ako liek na rozpadajúcu sa civilizáciu. Zaberá to?
(0:04:24) A predsa sa v Cirkvi stále stretávame s rovnakým prístupom:
(0:04:27) nikdy neútoč na zlo.
(0:04:31) Sadni si a vyjednávaj s ním, dajte si šálku čaju, ponúkni mu jablkový likér,
(0:04:36) rozumne s ním diskutuj, a „stretni sa s ním tam, kde je.“
(0:04:40) Mimochodom, ak sa táto stupídna hláška nedostane do análov svetových dejín
(0:04:44) medzi tie najstupídnejšie hlášky, tak nemáme potuchy,
(0:04:48) aké kritéria musí spĺňať.
(0:04:50) Kde inde by ste sa s niekým stretli, než „tam, kde je“?
(0:04:53) Prezraďte mi ako sa s niekým stretnete inde, než „tam kde je“?
(0:04:57) Treba pochopiť, že táto hláška nenaznačuje len začať dialóg,
(0:05:02) ale v skutočnosti súhlasiť s ich hriechom.
(0:05:05) Neodporujte im, ale pomaly si ich získavajte.
(0:05:09) A čo ak medzičasom zomrú a skončia v pekle?
(0:05:12) Ale realita je taká, že nikdy sa nedostanú do bodu privedenia ich na správnu cestu,
(0:05:16) pretože v určitom okamihu, skôr či neskôr,
(0:05:19) musíte človeka konfrontovať s jeho večným osudom,
(0:05:24) a to „nemastní-neslaní“ katolíci v živote nespravia, nikdy nenastane správny čas.
(0:05:31) Nikto nenaučil kňazov, ktorí dnes vychádzajú zo seminárov,
(0:05:34) uvažovať v týchto pojmoch, hoci možno, vravíme možno,
(0:05:38) v súkromí v týchto pojmoch uvažujú,
(0:05:40) v súkromí vyznávajú vieru, ale vymývanie mozgov,
(0:05:43) ktorým si prešli počas formácie, ktorá v skutočnosti nebola ničím iným,
(0:05:47) než psychickou deformáciou, tento typ uvažovania vylučuje a bráni konfrontácii.
(0:05:54) Ach áno, na statný katolicizmus budú útočiť kde sa dá,
(0:05:58) pretože ohrozuje ich svetonázor, ale keď príde na konfrontáciu,
(0:06:03) teda na odsúdenie hriechu, nazvime to tak, ako to je,
(0:06:07) neznesiteľne sa trasú ako osika, ktorou sú.
(0:06:11) Existuje dôvod, prečo Cirkev na západe zaradila spiatočku,
(0:06:15) a biskupi všade „riadia úpadok“ a vymýšľajú absurdné marketingové schémy
(0:06:22) ako „Rodiny farností“, aby tých pár ľudí, čo im ešte chodí do kostola,
(0:06:27) počítalo s tým, že ich bude ešte menej.
(0:06:30) To nie je to, čo im náš Pán prikázal.
(0:06:32) Rozumne uvažujúci človek si kladie neľahkú otázku:
(0:06:35) „Prečo sú tieto programy vôbec potrebné?“
(0:06:38) „Prečo je taký nedostatok kňazov, že biskupi sú prinútení
(0:06:42) ignorovať a porušovať kánonické právo,
(0:06:45) aby vytvorili neoprávnenú farskú štruktúru?“
(0:06:48) Napríklad v našej detroitskej arcidiecéze pred šiestimi rokmi
(0:06:51) arcibiskup Allen Vigneron zvolal synodu,
(0:06:54) a na čestné pionierske prisahal, že tak urobil na „podnet Ducha Svätého"
(0:07:00) s cieľom obnoviť miestnu cirkev.
(0:07:02) V minulom roku sa nekonala žiadna vysviacka.
(0:07:07) Keď približne o 14 mesiacov podá demisiu,
(0:07:10) zostane po ňom len zopár farností oproti tým,
(0:07:14) ktoré zdedil v roku 2009, keď prevzal kormidlo.
(0:07:18) Tu je malý test. V duchu si spomeňte na veľkých biskupov Cirkvi:
(0:07:23) Jána Zlatoústeho, Bazila, Gregora, Mikuláša - ktoréhokoľvek z nich.
(0:07:27) Z Východu alebo zo Západu, z ktoréhokoľvek obdobia.
(0:07:29) A teraz mi povedzte meno aspoň jedného biskupa v súčasnosti,
(0:07:36) ktorý by niektorému z nich siahal aspoň po členky.
(0:07:41) Neviete, lebo žiaden taký neexistuje.
(0:07:44) Títo biskupi z minulosti boli silní chlapi, ktorí sa nebáli pomenovať zlo a odsúdiť hriech.
(0:07:52) Podobali sa na svätého Jána Krstiteľa.
(0:07:55) Dnešní biskupi sa podobajú viac na Lady Gaga,
(0:07:58) a ospravedlňujem sa Lady Gaga.
(0:08:01) Nedávno kardinál Robert Sarah povedal nasledovné slová,
(0:08:04) nad ktorými sa oplatí zamyslieť:
(0:08:06) „Čoskoro ma povolá večný Sudca. Ak vám nepoviem pravdu,
(0:08:11) ktorá mi bola zverená, čo vám poviem?
(0:08:14) Nám biskupom by mal behať mráz po chrbte pri pomyslení
(0:08:18) na naše mlčanie o vine, naše mlčanie spoluvinníkov,
(0:08:22) naše blahosklonné mlčanie so svetom.“
(0:08:26) To je presne to, čo vám Church Militant vraví o týchto trasorítkach
(0:08:32) s ich nechutnou ženskou elegantnosťou,
(0:08:35) ktoré sa roky vydávali za „radostných misionárskych učeníkov“.
(0:08:40) Táto elegantnosť vyprodukovala nemastný-neslaný katolicizmus,
(0:08:44) a potom ho rúhavo ospravedlňujú odvolávaním sa na „Duch Svätý mi to povedal“.
(0:08:50) Dobre, duch vám povedal, že treba oslabiť vieru,
(0:08:54) nikdy sa nepostaviť zlu na odpor, nikdy neodsúdiť hriech,
(0:08:58) a nikdy neuraziť, ale nebol to Duch Svätý.
(0:09:02) Boh ťa miluje. Som Michael Voris.
(0:09:05) Pre Lifenews Slovakia preložil Miroslav Čonka