Arcibiskup Cordileone zakázal kráľovnej Molocha pristupovať k eucharistii

21.05.2022USA
905

(0:00:04)  Konečne zvíťazil zdravý rozum.
(0:00:06)  Arcibiskup Cordileone zo San Francisca vydal neskoro večer v piatok vyhlásenie,
(0:00:12)  ktoré meškalo najmenej 40 rokov.
(0:00:15)  Kráľovnej Nancy zakázal prijímať eucharistiu,
(0:00:18)  kým sa nebude verejne kajať za svoju obranu a prácu pre Molocha.
(0:00:22)  Prečo s tým až doteraz otáľal, si každý domyslí sám.
(0:00:26)  Napriek tomu je to vítaný krok, ktorý mali urobiť už jeho predchodcovia.
(0:00:30)  Vec sa má tak, že to má svoje dôsledky,
(0:00:34)  veci, na ktoré sa skutočne musíme pozrieť,
(0:00:37)  a preto sa zahrúžime do článku na National Catholic Register, ktorý sa tomu venuje,
(0:00:41)  pretože sa snaží nie až tak hrať na obe strany,
(0:00:44)  ale rozhodne k tomu zaujíma odlišný postoj,
(0:00:47)  takže pustime sa do tohto článku, ktorý je dôležitý,
(0:00:50)  a ďakujem, že ste sa rozhodli pozrieť si bonusové sobotňajšie video.
(0:00:56)  Takže áno, včera večer, presne v piatok, sa objavila veľká správa,
(0:00:58)  ktorá zapríčinila, že som toto bonusové sobotňajšie video
(0:01:00)  pre vás točil v skorých ranných hodinách.
(0:01:03)  Nepochybne je zvláštne, že arcibiskup Cordileone vydal svoj list v piatok,
(0:01:07)  pretože správy, ktoré sa objavia v takom čase,
(0:01:11)  zvyčajne nie sú určené na to, aby vzbudili pozornosť verejnosti.
(0:01:14)  Je to deň, v ktorý svetské osobnosti vydávajú správy,
(0:01:15)  ktorými nechcú vyvolať rozruch, pretože vedia,
(0:01:18)  že väčšina ľudí im vtedy nevenuje pozornosť,
(0:01:20)  čím nechcem povedať, že o to arcibiskupovi išlo, to určite nie,
(0:01:23)  len si želám, aby to zverejnil vo štvrtok,
(0:01:25)  ale bola to veľká správa, takže pustime sa do toho.
(0:01:30)  Citujem z National Catholic Register:
(0:01:33)  Arcibiskup Salvatore Cordileone zo San Francisca
(0:01:36)  (kráľovnej Nancy) formálne zakázal chodiť na sväté prijímanie dovtedy,
(0:01:39)  kým sa verejne nezriekne propagácie legitímnosti
(0:01:45)  (Molochového rituálu), nevyspovedá sa a nedostane rozhrešenie
(0:01:48)  z tohto ťažkého hriechu vo sviatosti pokánia.
(0:01:50)  Jeho rozhodnutie bolo oznámené (kráľovnej Nancy)
(0:01:54)  nielen prostredníctvom doporučeného listu,
(0:01:56)  ktorá býva v jeho arcidiecéze, ale aj v samostatnej korešpondencii
(0:02:00)  kňazom a laikom v San Franciscu.
(0:02:02)  Tu je niekoľko podstatných výňatkov z rozhodnutia,
(0:02:04)  a dôvodov, ktoré ho k nemu viedli.
(0:02:06)  Na tomto mieste krátko pripomeniem,
(0:02:09)  že toto sa už malo riešiť pred rokmi, pred desiatkami rokov.
(0:02:13)  Tento krok dáva zmysel, ale je tu určitý postup,
(0:02:16)  a teraz vás do tohto postupu zasvätím.
(0:02:18)  Prečo existuje v tom postup?
(0:02:20)  Pretože Cirkev je natoľko pohltená svetským myslením,
(0:02:23)  že dokonca aj také bizarné veci ako je administratívny proces a spravodlivosť,
(0:02:26)  boli do Cirkvi začlenené.
(0:02:28)  Takže dokonca aj lepší biskupi, ako je napríklad dobrý arcibiskup zo San Francisca,
(0:02:31)  aby som sa vyjadril jasnejšie, keď sa chcú vyjadriť k zlu,
(0:02:35)  musia sa teraz riadiť základným postupom,
(0:02:38)  čo je také zvláštne, pretože v minulosti by to vyriešili raz-dva
(0:02:44)  bez toho, aby riešili nejakú byrokraciu.
(0:02:48)  Tu je prvý výňatok: „V liste (kráľovnej Nancy),
(0:02:52)  ale aj v jeho korešpondencii kňazom a veriacim laikom arcidiecézy,
(0:02:55)  arcibiskup Cordileone dopodrobna opisuje svoj pastoračný prístup,
(0:03:00)  ktorý nakoniec vyústil do dnes prijatého opatrenia.
(0:03:03)  Konštatuje, že hoci mu v priebehu rokov prišlo veľa listov,
(0:03:07)  ktoré ho vyzývali na nejakú formu verejného pokarhania
(0:03:10)  molocha podporujúcich katolíckych politikov,
(0:03:12)  ako je napríklad (kráľovná Nancy),
(0:03:13)  vždy zastával názor, že „obrátenie je vždy lepšie ako vylúčenie,
(0:03:17)  a skôr, ako sa takéto opatrenie prijme,
(0:03:19)  musí mu predchádzať úprimné a svedomité úsilie o dialóg a presviedčanie.“
(0:03:23)  Čo sa týka kráľovnej, tak toto úsilie bolo očividne vynaložené.
(0:03:27)  Obaja už predtým hovorili o nesúlade medzi jej verejnou podporou
(0:03:30)  molochovského rituálu a jej katolíckou vierou,
(0:03:32)  k čomu sa arcibiskup Cordileone priznáva,
(0:03:35)  a v liste za to ďakuje svojmu hovorcovi.
(0:03:39)  Arcibiskup spomína, že sa od septembra 2021, keď oznámila,
(0:03:44)  že bude presadzovať návrh zákona, ktorý má do federálneho zákona
(0:03:46)  zakotviť extrémne opatrenia týkajúce sa molochovských rituálov,
(0:03:50)  pokúšal s rezidentkou arcidiecézy hovoriť o jej verejnom obhajovaní
(0:03:53)  prístupu k molochovským rituálom pri piatich rôznych príležitostiach,
(0:03:56)  naposledy 4. mája. Ani raz nedostal žiadnu odpoveď.
(0:04:01)  Arcibiskup Cordileone preto dospel k záveru,
(0:04:03)  že „v tejto chvíli sa už nedá urobiť nič viac,
(0:04:07)  čo by jej pomohlo pochopiť závažnosť zla,
(0:04:09)  ktoré svojou obhajobou Molocha pácha,
(0:04:11)  a škandál, ktorý tým vyvoláva.“
(0:04:13)  Arcibiskup uvádza, že „nenachádza žiadne potešenie
(0:04:16)  v plnení svojej pastoračnej povinnosti,“
(0:04:18)  a dodáva, že sa riadil tromi pastoračnými motívmi,
(0:04:22)  na ktoré sa odvolával pápež František v nedávnej revízii kánonického práva:
(0:04:25)  odpovedať na požiadavky spravodlivosti,
(0:04:27)  pohnúť previnilca k obráteniu, a napraveniu škandálu, ktorý spôsobil.“
(0:04:30)  Myslím si, že väčšina ľudí si uvedomovala,
(0:04:34)  že už pred rokmi prekročila túto hranicu.
(0:04:36)  Cordileoneho predchodcovia sa s tým mali už dávno vysporiadať,
(0:04:40)  ale rozhodli sa to neriešiť, a zatiaľ čo my vieme,
(0:04:42)  že pokiaľ bude vo Washingtone, tak bude naďalej prijímať Eucharistiu od kardinála Gregoryho.
(0:04:46)  Tento počin vyvolal šok dokonca v sekulárnych médiách,
(0:04:49)  ktoré o tom informovali do tej miery,
(0:04:50)  že mi o tom uprostred noci chodili od Googlu upozornenia typu push.
(0:04:54)  Nežartujem, sekulárne mocnosti sveta chcú, aby ste o tom vedeli,
(0:04:57)  alebo im ide skôr o to, aby sa o tom dozvedeli ich usilovní pešiaci
(0:05:00)  ako je Jane Group, ktorá sľubuje pomstu náboženstvu.
(0:05:04)  Ale tu je druhý bod od biskupa:
(0:05:06)  „Je to v súlade s pápežom Františkom.
(0:05:09)  Tí, ktorí nesúhlasia s rozhodnutím arcibiskupa Cordileoneho,
(0:05:12)  budú pravdepodobne hovoriť o tom,
(0:05:15)  že sa odchyľuje od pastoračného príkladu,
(0:05:17)  ktorý nedávno uviedol pápež František v súvislosti
(0:05:20)  promolochovskými katolíckymi politikmi.
(0:05:22)  Napríklad v najbližších dňoch pravdepodobne budeme počuť veľa o tom,
(0:05:25)  ako Svätý Otec hovorí, že nikdy vedome neodoprel prijímanie
(0:05:28)  promolochovskému politikovi, alebo ako zrejme povedal
(0:05:31)  promolochovskej hlave Ameriky, že je „dobrý katolík“,
(0:05:34)  a naďalej by mal chodiť na prijímanie.“
(0:05:38)  Toľko National Catholic Register, ktorý hrá na obe strany tak,
(0:05:40)  ako len môže na obe strany hrať, pretože očividne v tomto ona nemá pravdu.
(0:05:46)  František spolupracoval s niektorými z najzavrhnutiahodnejších postáv na svete,
(0:05:49)  ktorí obhajujú doslova všetko, čo kráľovná Nancy robí, a ešte viac,
(0:05:52)  takže jeho pekné slová na túto tému sú úprimne prázdne,
(0:05:55)  ale tretí bod: „Je to „náprava spôsobeného škandálu“.
(0:06:00)  Jedným z pastoračných motívov uvádzaných v Pascite Gregem Dei,
(0:06:04)  ktorým sa arcibiskup Cordileone riadil pri svojom rozhodnutí,
(0:06:07)  je „náprava spôsobeného škandálu“.
(0:06:09)  A vo svojich rôznych listoch dáva jasne najavo,
(0:06:12)  že vážnym problémom veľmi verejnej propágacie molochovského rituálu
(0:06:16)  zo strany kráľovnej Nancy nie je len to, že propaguje takúto zlú praktiku,
(0:06:19)  ale aj to, že zasieva zmätok medzi veriacimi a širokou verejnosťou v tom,
(0:06:22)  čo Cirkev o tejto otázke učí.
(0:06:24)  Arcibiskupovi v skutočnosti veľmi prekáža nielen to,
(0:06:27)  že sa z nej stala taká silná obhajkyňa molochovského rituálu,
(0:06:30)  ale aj to, že sa opakovane odvolávala na svoju katolícku vieru,
(0:06:33)  ktorou svoje konanie ospravedlňovala.
(0:06:35)  Napríklad vo svojich komentároch pre The Hill zo 4. mája
(0:06:38)  nielenže svoju podporu Molochovi zdôvodnila svojim statusom „zbožnej katolíčky“,
(0:06:43)  ale tiež označila učenie pápeža Františka a Cirkvi proti Molochovi
(0:06:46)  za „hrozný“ zásah do problému „osobnej povahy“.“
(0:06:51)  To je dosť podstatný dôvod, prečo jeho predchodca,
(0:06:54)  alebo Benedikt XVI., alebo Ján Pavol II. sa už mali pred rokmi postarať o vyriešenie tohto problému.
(0:06:58)  Arcibiskup jej povedal, aby sa prestala na verejnosti nazývať dobrou katolíčkou.
(0:07:01)  Pochybujem, že to dodrží, keď urobí nejaké verejné vyhlásenie.
(0:07:05)  A vyjasnime si to, niektorí o tom hovoria v tom zmysle, že bola exkomunikovaná.
(0:07:09)  Nebola exkomunikovaná.
(0:07:10)  Myslím, že to, či sa to stane, je v tejto chvíli úplne na tom, ako sa zachová,
(0:07:16)  pretože jej nasledujúce činy k tomu pravdepodobne povedú,
(0:07:21)  ak sa bude správať tak, ako to každý od nej očakáva.
(0:07:23)  Vo štvrtom bode spomína, že toto je duchovný boj.
(0:07:26)  Arcibiskup vie, že spoločenská atmosféra v sekulárnom svete
(0:07:28)  nie je práve priateľsky naklonená Cirkvi,
(0:07:30)  čo katolíkom ešte viac sťažuje situáciu.
(0:07:33)  Aj v tomto má pravdu: „Arcibiskup Cordileone tiež na svojich kňazov nalieha,
(0:07:38)  aby podporovali zasvätenie arcidiecézy
(0:07:41)  Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie,
(0:07:42)  ako aj ďalšie duchovné praktiky, ako je každodenná modlitba sv. ruženca,
(0:07:45)  piatkový pôst a hodina týždenne strávená pri adorácii.
(0:07:48)  „To, čomu čelíme v tomto konkrétnom historickom okamihu,
(0:07:51)  je pre nás silným mementom toho, že kňazstvo nie je pre zbabelcov,“
(0:07:55)  uzatvára svoj list kňazom.
(0:07:57)  „Samozrejme, nikdy to tak nebolo, ale dlhý čas,
(0:07:59)  až donedávna, sme žili v spoločnosti, ktorá nám umožňovala blúzniť o tom,
(0:08:03)  že to tak je. Prestaňme sa už ďalej klamať.“
(0:08:06)  Považujem to za ten najlepší bod, ktorý tam uvádza.
(0:08:09)  Toto sú metódy, ktorými môžeme kultivovať pôdu,
(0:08:12)  a umožniť zmenu kultúry: modlitba, pôst, čas strávený pred Najsvätejšou sviatosťou,
(0:08:17)  a časté pristupovanie k sviatostiam sú naše základné metódy
(0:08:21)  podporujúce akékoľvek budúce úsilie o evanjelizáciu kultúry,
(0:08:24)  a prekonanie súčasnej búrky.
(0:08:25)  Posledným bodom je, že nepoznáme širšie dôsledky,
(0:08:29)  a bolo by pekné, keby to viedlo k domino efektu medzi biskupmi,
(0:08:32)  pričom tí najhorší z biskupov vydávajú podobné vyhlásenia
(0:08:35)  pre svojich padlých katolíkov ako v New Yorku a inde v Kalifornii,
(0:08:39)  alebo dokonca medzi lepšími v Oregone,
(0:08:41)  aj keď je to len pre tlak verejnosti.
(0:08:45)  Úprimne, prečo arcibiskup Sample, ktorý patrí k tým lepším,
(0:08:48)  nespravil to isté v Portlande?
(0:08:49)  Ak ste z Portlandu, pošlite mu úctivo formulovaný e-mail,
(0:08:52)  alebo mu úctivo zavolajte, a požiadajte ho,
(0:08:55)  aby vykonal svoju pastoračnú povinnosť,
(0:08:57)  a nasledoval príklad arcibiskupa Cordileoneho,
(0:08:59)  že rovnako naloží s tamojšimi miestnymi molochovskými politikmi.
(0:09:01)  Spomínam ho preto, lebo som žil v Portlande,
(0:09:03)  a arcibiskupa Sampla si veľmi vážim.
(0:09:06)  Ale takto v podobných záležitostiach dosiahnete domino efekt.
(0:09:10)  Rozlúčim sa s vami s týmto príspevkom na Twitteri.
(0:09:13)  Otec Dave Nix dal najavo svoju frustráciu nad radosťou niektorých katolíkov z vyhlásenia,
(0:09:16)  ktoré bolo vydané.
(0:09:18)  Situáciu opísal v tom zmysle, že moderní katolíci natoľko lačnia po katolíckej pravovernosti,
(0:09:23)  že dokonca aj niečo natoľko triviálne,
(0:09:25)  ako povedanie čosi tak samozrejmého ohľadom toho, že je to zlé,
(0:09:27)  a podniknúť kroky, ktoré mali byť urobené už pred desiatkami rokov,
(0:09:30)  vzbudzuje u katolíkov obdiv.
(0:09:32)  Obviňuje nás to viac, než čokoľvek iné,
(0:09:34)  a podľa mňa má v mnohom pravdu.
(0:09:36)  Otec Dave Nix má reláciu na kanáli Padre Peregrino,
(0:09:40)  kde sa väčšinou venuje tradičnej katechéze
(0:09:43)  a diskusii o problémoch v Cirkvi,
(0:09:45)  na ktoré si posväcuje katechetickým svetlom.
(0:09:47)  Vypočujte si jeho šou, je dobrá, a myslím si, že má pravdu.
(0:09:50)  Mali by sme sa tešiť z toho, že arcibiskup konečne konal,
(0:09:52)  ale tiež si treba položiť základnú otázku,
(0:09:54)  prečo sa tak nestalo už roky dozadu?
(0:09:57)  Takže, čo si o tom myslíte? Radujete sa?
(0:10:00)  Alebo si kladiete tie isté otázky, ktoré si kladieme my?
(0:10:03)  Sme príliš drsní alebo odmietaví, keď nie sme nadšení?
(0:10:07)  Alebo len príliš cynickí?
(0:10:08)  Budú ho ostatní biskupi nasledovať a riadiť sa jeho príkladom?
(0:10:13)  Nuž, možno to bude tento problém, ktorý spôsobí,
(0:10:15)  že sa konečne naplní proroctvo Panny Márie z Akity o tom,
(0:10:17)  kde biskupi budú oponovať biskupom, a kardináli kardinálom.
(0:10:20)  Napíšte mi prosím do komentárov, čo si o tom myslíte,
(0:10:23)  a ďakujem patrónom tohto kanála za podporu mojej práce,
(0:10:27)  vďaka ktorým môžem okamžite tvoriť videá ako je toto,
(0:10:31)  takže im za to ďakujem, a zdieľajte, lajkujte a odoberajte ak môžete,
(0:10:37)  skutočne tým kanálu pomôžete.
(0:10:40)  Youtube sa opäť nedávno pohral s algoritmom,
(0:10:42)  aby to bolo tak, že sa o týchto videách dozvie niekto iný jedine vtedy,
(0:10:46)  ak ich budete zdieľať ďalej. Fakt úžasné.
(0:10:49)  Ako vždy, modlite sa za Cirkev.
(0:10:51)  Som Anthony Stine. Ave Maria.
(0:10:53)  Pre www.lifenews.sk preložil Miroslav Čonka