Riaditeľka Disney: „Chcem, aby minimálne polovica všetkých postáv boli LGBTQIA!"

145
Kultúra smrti

Kauza okolo spoločnosti Disney napreduje míľovými krokmi. V polovici marca sme informovali,1 že zamestnanci jej filiálky – štúdia Pixar – podpísali vyhlásenie, v ktorom kritizujú spoločnosť Disney Company za údajné cenzurovanie homosexuálnej tematiky v kreslených filmoch pre deti.

Zároveň sa objavila kontrapetícia, ktorá hovorila, že konzervatívni zamestnanci Disney sú pre brutálny nátlak homo/trans loby v spoločnosti odsúvaní nabok. Aby sa spoločnosť „očistila“ od obvinení, natočila sériu interných videí, na ktorých zamestnanci odhaľujú, ako môžu slobodne vkladať do kreslených filmov akúkoľvek LGBT tematiku, aká sa im zapáči a tieto interné videá teraz unikli na internet.

LGBT aktivistka a výkonná producentka pre Disney Television Animation, Latoya Raveneauová, v oficiálnom rozhovore uviedla:

„(Pred prácou v Disney) som počúvala veci, že vám nebude dovolené ukazovať takéto niečo v programoch Disney. Ja som s tým bola o. k. Keď som však nastúpila, moja skúsenosť bola nepochopiteľne opačná oproti tomu, čo som počúvala… Producenti boli super otvorení.

Raveneauová pokračuje:

Meredith Robertsová a naše vedenie úplne uvítali moju vôbec neskrývanú homosexuálnu agendu. Tak som si myslela, že takto to tu muselo chodievať už v minulosti. Ale niečo sa muselo zmeniť. (Teraz) idú natvrdo… nemusím sa obávať mať tieto dve postavy bozkávajúce sa v pozadí. Skrátka, kam som mohla, tam som pridávala homosexualitu… Nikto by ma nezastavil. A nikto sa o to ani nepokúsil.

A ideme ďalej. Vivian Wareová, manažérka pre diverzitu a začlenenie spoločnosti Disney, v ďalšom oficiálnom rozhovore spoločnosti hovorí, že Disney odstránil slová „dámy“, „páni“, „chlapci“ a „dievčatá“ vo svojich zábavných parkoch, aby tak vytvoril „ten magický moment“ pre deti, ktoré sa nevedia identifikovať s tradičnými rodovými rolami.

Koordinátor produkcie Disney, Allen March, hovorí, že jeho tím je odhodlaný „skúmať príbehy homosexuálov“, aby sa ubezpečil, že vytvárajú dostatok „rodovo nekonformných postáv“, „normatívne trans postavy“ a „normatívne bisexuálne postavy“. Prezidentka spoločnosti Disney, Karen Burkeová, v paneli hovorí, že chce, aby minimálne polovica všetkých postáv v programoch Disney boli LGBTQIA a rasové menšiny.

Anonymný zamestnanec Disney k tejto najnovšej „aktivite“ spoločnosti napísal:

Za menej ako dva týždne sa spoločnosť posunula od zásadneutrality k otvorenej obhajobe (LGBT/trans). Táto nová aktivita, ktorej cieľom bolo upokojiť interných kritikov spoločnosti, namiesto toho urýchlila rozpad spoločnosti Disney.“