Biskup Strickland sa pripája ku kard. Pellovi a Müllerovi a odmieta bludy prelátov

411
Kultúra života

Texaský biskup Joseph Strickland sa vo svojom pravidelnom programe The Bishop Strickland Show pripojil ku kardinálom Pellovi a Müllerovi, ktorí tento mesiac verejne kritizovali bludné vyjadrenia kardinála Hollericha a nemeckých biskupov ohľadom cirkevného učenia o morálke, viere a sviatostiach.

Biskup Strickland označil ich vyjadrenia za „ostentatívne a explicitné odmietnutie učenia katolíckej Cirkvi o sexuálnej etike“. Zároveň vyjadril plnú podporu kritikom týchto prelátov.

Tlieskam kardinálovi Pellovi, pretože my všetci sme pastieri. Všetci sme vysvätení a dali sme rovnaký sľub, že budeme strážiť poklad viery.“

Biskup z Tyleru v Texase uviedol, že najlepším spôsobom, ako čeliť chybnému, nebezpečným bludom kardinála Hollericha a biskupa Bätzinga, je zachovať jednoduchosť a „obrátiť sa k Božiemu slovu, ku katechizmu, k učiteľskému učeniu Cirkvi.“

Prostredníctvom sexuálneho aktu sa môžu ľudské bytosti „podieľať na Božom stvoriteľskom diele vo svete“, dodal biskup Strickland. Kardinál Pell poukázal jasne na to, že pravdy o sexualite sa nikdy nemenia.

Chceme meniť všetko. Buď zmeniť našu osobu, alebo zmeniť svet, v ktorom žijeme, a formovať ho podľa nášho obrazu. Musíme sa však prebudiť a rozpoznať…, že všetko stvorenie je na obraz Boží, my sme na Jeho obraz a podobu,“ povedal biskup Strickland.

Mali by sme to osláviť. Mali by sme sa radovať z tohto tajomstva a robiť všetko, čo je v našich silách, aby sme žili ako stvorení na Boží obraz a podobu a vnímali celé stvorenie ako odraz Božej pravdy, krásy a dobroty.“