Our Lady

Panna Mária prisľubuje 16 mocných milostí všetkým, čo si uctievajú Jej 7 bolestí

4,675
Zuzana Smatanová
AltKAT

Zbožná úcta k 7 bolestiam Panny Márie, resp. k Panne Márii Sedembolestnej, je veľmi mocná a účinná!

Minimálne dvom vizionárom poskytla Panna Mária detaily o siedmich bolestiach Jej Nepoškvrneného Srdca. Panna Mária dáva tým, čo budú zbožne rozjímať nad týmito Jej bolesťami, 7 prísľubov. Náš Pán dáva 4 prísľuby tým, čo si budú Jeho Matku uctievať týmto spôsobom. Existujú dva spôsoby dosiahnutia týchto milostí - veriaci sa môžu k úcte 7 bolestí Panny Márie modliť denne jeden Zdravas´ Mária za každú bolesť (čiže 7 Zdravasov denne), alebo sa môžu denne modliť Sedembolestný ruženec (5 prísľubov). 

 

Najprv si 7 bolestí Panny Márie pripomeňme. Nájdete ich aj v tomto článku ChurchPOP.

1) Simeonovo proroctvo (Lk 2, 34-35)

2) Útek do Egypta (Mt 2, 13-21)

3) Strata a hľadanie 12-ročného Ježiša (Lk 2, 41-50)

4) Stretnutie Ježiša s Matkou na Krížovej ceste (Jn 19, 17)

5) Ukrižovanie, smrť, prebodnutie kopijou (Jn 19, 18-30)

6) Snímanie z Kríža a položenie mŕtveho Tela Pána do náručia Matky (Jn 19, 39-40)

7) Položenie Ježiša do hrobu; Máriine slzy a Jej opustenosť (Jn 19, 39-42)

 

Kto si pripomína umučenie Kristovo, musí spomínať aj na utrpenie Jeho Matky. Matka Božia sľúbila sv. Brigite Švédskej (1303 - 1373) že tí, čo sa denne modlia 7 Zdravas´ Mária  a pritom nazerajú na jej slzy a bolesti, uctievajú ich a podľa možnosti rozširujú túto pobožnosť, dostanú nasledujúce milosti:

1) “Zaistím pokoj ich rodinám.”

2) “Získajú osvietenie v Božích tajomstvách.”

3) “Budem im útechou v ich bolestiach a budem sprevádzať každé ich dielo.”

4) “Splním ich prosby, nakoľko zodpovedajú Božej vôli a osožia spáse ich duše.”

5) “Ochránim ich v ich duchovnom boji s odvekým nepriateľom spásy a budem ich chrániť v každej chvíli ich života.”

6) “Viditeľne im pomôžem v okamihu ich smrti - uvidia tvár svojej Matky."

7) “Od svojho Božského Syna som obdržala milosť, že tí, ktorí vykonávajú a šíria túto úctu k mojim slzám a bolestiam, pôjdu priamo z pozemského života do večnej slávy, pretože všetky ich hriechy budú odpustené a sám môj Syn im bude večnou útechou a radosťou."

 

Sv. Alfonz de Liguori povedal, že náš Pán dáva 4 prísľuby tým, čo si budú uctievať Bolestné Srdce Panny Márie. Vymenúva ich vo svojej knihe The Glories of Mary (Zvelebovanie Márie).

1) “Tým, ktorí si budú uctievať bolesti Božej Matky sa pred smrťou dostane milosti pravého pokánia za všetky ich hriechy."

2) “Pán ich všetkých ochráni v ich trápeniach a skúškach, najmä v hodine smrti."

3) “Vštepí im do pamäti svoje Umučenie, za čo dostanú odmenu v nebi.”

4) “Zverí týchto oddaných služobníkov do rúk Márie, aby ich ´použila na svoje ciele´ a získala pre nich všetky milosti podľa svojho priania."

 

Počiatky modlitby Sedembolestného ruženca síce spadajú až do stredoveku, no Panna Mária z Kibeho ho opätovne stavia do pozornosti v 80-tych rokoch 20. st. prostredníctvom vizionárky Marie-Claire Mukangango v Kibeho, vo Rwande. K vyššieuvedeným 11 prísľubom Panna Mária pridáva ešte ďalších 5 tým, čo sa budú modliť Sedembolestný ruženec:

1) Modlitbou tohto ruženca sa zmenia aj tie najzatvrdlivejšie srdcia. Môžete sa modliť za seba alebo aj za iných.

2) Modlitbou tohto ruženca sa oslobodíte od rôznych obsesií a závislostí.

3) Naozaj úprimná modlitba tohto ruženca prináša pravé pokánie za hriechy a oslobodenie duše od pocitu viny a výčitiek.

4) Tí, ktorí sa ho modlia často, najmä v utorky a piatky ako odporúčala Panna Mária vizionárke Marie-Claire, jasne pochopia svoje slabosti a nedostatky, ktoré ich privádzajú k hriechom, ako aj skutočnosti o svojom charaktere, ktoré sa im veľmi nepáčia a zmenia ich." 

5) Ak sa modlíte tento ruženec naozaj úprimne a zo srdca, dostanete čokoľvek, o čo v ňom prosíte.

 

Modlitba Sedembolestného ruženca:


Po prežehnaní sa znakom svätého Kríža nasleduje:
Verím v Boha…,
Sláva Otcu…,
Otče náš…,


3 x Zdravas Mária…
a) …Ježiš, ktorý nech v nás rozmnožuje úctu k Sedembolestnej Matke…,
b) …Ježiš, ktorý nech v nás rozmnožuje dôveru k Sedembolestnej Matke…,
c) …Ježiš, ktorý nech v nás rozmnožuje lásku k Sedembolestnej Matke…,
Sláva Otcu…,


Otče náš…,
7 x Zdravas Mária
…Ježiš, ktorého utrpenie ti bolo od Simeona zvestované…,
Sláva Otcu…,
Svätá Matka Krista rany, ktorými bol doráňaný, hlboko mi v srdce vtlač.


Otče náš…,
7 x Zdravas Mária…Ježiš, s ktorým si do Egypta utekala…,
Sláva Otcu…,
Svätá Matka Krista rany, ktorými bol doráňaný, hlboko mi v srdce vtlač.


atď:
7 x Zdravas Mária…Ježiš, ktorého si s bolesťou tri dni hľadala…,
7 x Zdravas Mária…Ježiš, s ktorým si sa stretla na krížovej ceste…,
7 x Zdravas Mária…Ježiš, ktorého si videla na kríži zomierať…,
7 x Zdravas Mária…Ježiš, ktorého mŕtve telo si držala vo svojom náručí…,
7 x Zdravas Mária…Ježiš, ktorého mŕtve telo si s bolesťou do hrobu uložila…,


3 x Zdravas Mária…Ježiš, ktorého si s bolesťou oplakávala…,


Oroduj za nás Matka Sedembolestná.
Aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.


Modlime sa: Prosíme Ťa, Božský Spasiteľ, dožič nám, aby sme sa stali účastnými zásluh Tvojho utrpenia, keď úctivo rozjímame o bolestiach Tvojej panenskej Matky, ktoré prebodli jej nevinnú dušu, ako jej to predpovedal svätý starec Simeon. Amen.


Na koniec sa opäť prežehnáme znakom svätého Kríža.

 

Najmilostivejšia Matka, ustavične nám pripomínaj utrpenie Tvojho Syna Ježiša!