Program zasvätenia Ruska a Ukrajiny v piatok 25. marca

286
AltKAT

Kajúca slávnosť zasvätenia začne v piatok 25. marca o 17:00 rímskeho, a teda aj nášho času. Prebiehať bude v Bazilike sv. Petra v Ríme, kde pápež František zasvätí Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie „nás, Cirkev a ľudstvo, zvlášť Rusko a Ukrajinu“. Samotný akt zasvätenia je však naplánovaný až na 18:30 hod.

Súbežne s pobožnosťou v Ríme budú biskupi sveta celebrovať vlastné kajúce slávnosti v spojení so Svätým Otcom a všetky by mali začať v stanovený čas – 17:00 rímskeho času. Aj na Slovensku sa očakáva, že sa biskupi k tomuto mimoriadne dôležitému aktu pridajú. Bratislavský metropolita a predseda Konferencie biskupov Slovenska, arcibiskup Stanislav Zvolenský, podľa TK KBS, „pozýva všetkých pripojiť sa k modlitbe pápeža Františka za mier a zasväteniu (zvereniu) Ruska a Ukrajiny Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie“.

Aj ďalší pastieri Slovenska vydali prehlásenia, podľa ktorých sa v ich biskupstvách bude konať v uvedenom čase zvláštna pobožnosť zasvätenia Ruska a Ukrajiny Panne Márii, ako napríklad košický arcibiskup mons. B. Bober, prešovský arcibiskup J. Babjak či spišský administrátor J. Kuboš. TK KBS ďalej uvádza:

V piatok 25. marca 2022 v Bazilike Narodenia Panny Márie v Rajeckej Lesnej sa pripoja k zasväteniu Ruska a Ukrajiny k Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie v Ríme a vo Fatime. Program sa začne o 17:15 hod modlitbou krížovej cesty a o 18:00 hod svätou omšou, ktorú bude v Bazilike celebrovať žilinský biskup Mons. Tomáš Galis, pozýva Žilinská diecéza. K modlitbe a zasväteniu sa pridajú vo svojich diecézach a katedrálach aj ďalší biskupi Slovenska.

Aj Trnavská diecéza na svojich stránkach informuje, že sa k úkonu pridáva. Na portáli diecézy sa uvádza:

TRNAVA 18. marca 2022 – V piatok 25. marca počas kajúcej liturgickej slávnosti, ktorej bude o 17:00 hod predsedať v Bazilike sv. Petra v Ríme, pápež František zasvätí Najsvätejšiemu Srdcu Panny Márie Rusko a Ukrajinu. Arcibiskup Mons. Ján Orosch dnes adresoval výzvu všetkým kňazom, rehoľným osobám a veriacim na území Trnavskej arcidiecézy, aby sa v ten istý deň a v tú istú hodinu k tomuto slávnostnému úkonu pripojili a spolu so Svätým Otcom Františkom ho vykonali vo všetkých kostoloch a kaplnkách rehoľných domov na území Trnavskej arcidiecézy.“

Arcibiskup Orosch vyzýva veriacich, aby uvedený deň, ktorý je tiež v Cirkvi sviatkom Zvestovania Pána, strávili na modlitbách, v pôste, činili dobré skutky a zasluhovali sa o jednotu Cirkvi. „Z histórie vieme,“ uvádza sa ďalej, „že vtedy prosby tých, ktorí sa utiekajú pod materinský plášť Božej Matky Panny Márie určite nezostanú bez láskavej odozvy. Boh vypočuje prosby prednášané tou, ktorá je Matkou jeho Syna.

Trnavský arcibiskup tiež vyzval svojich kňazov, aby povzbudili veriacich na čo najvyššiu účasť na bohoslužbách v tento historický deň uvádzajúc: „Veď ide o každého jedného z nás a celý svet, aby sme tak za pomoci účinnej zbrane (modlitba a pôst) v pokore prispeli k ukončeniu besnenia Zlého ducha po celom svete.

Biskupi po celom svete – od Austrálie a Ázie, cez Afriku a Európu až po južnú a severnú Ameriku – sa pre miestne médiá vyjadrujú, že sa k zasväteniu pridajú a že k návšteve kostola, zvláštnym modlitbám a pôstu vyzývajú aj svojich kňazov a veriacich.

Priamy prenos z Vatikánu si veriaci budú môcť pozrieť, či už skrze platformy Vatican News (rádio, internet, YouTube, facebook), na ewtn.com, alebo aj prostredníctvom TV Lux.