Proroctvo: Rusko zvalcuje celú Európu

02.03.2022USA
2123

(0:00:00)  Pochválený buď Ježiš Kristus!
(0:00:01)  S nedávnou inváziou Ruska na Ukrajinu veľa katolíkov spomína rehoľníčku,
(0:00:07)  ktorá zomrela v roku 1961 a bola blahorečená v roku 2011.
(0:00:11)  Reč je o blahoslavenej Elene Aiello.
(0:00:14)  Je to talianska sestra, ktorá založila komunitu sestier starajúcich sa
(0:00:18)  o osirelé dievčatá, ale bola tiež mystičkou a obetnou dušou, mala stigmy,
(0:00:25)  a mala tiež proroctvá o ruskej invázii.
(0:00:29)  Chcem sa s vami dnes o tieto proroctvá podeliť,
(0:00:31)  ale tiež zdôrazniť, že by bola škoda zúžiť jej život len na niekoľko proroctiev.
(0:00:37)  Opakujem, že ako obetná duša nám ukázala veľkú lásku Pána,
(0:00:42)  najmä v jeho umučení za nás,
(0:00:44)  a tak nechcem brať na ľahkú váhu toto krásne tajomstvo jej života,
(0:00:51)  ale mala proroctvá o ruskej invázii, takže vám ich dnes prečítam.
(0:00:57)  Katolícka cirkev nám hovorí, že prorokov máme brať vážne,
(0:01:03)  najmä ak boli povýšení na oltár, a obzvlášť vtedy, keď boli obetnými dušami,
(0:01:07)  ktoré mali podiel na Kristovom utrpení.
(0:01:09)  Takže ich proroctvá berieme vážne,
(0:01:11)  ale neberieme ich príliš vážne.
(0:01:15)  Niekedy sa môžu mýliť, aj keď sú svätí,
(0:01:17)  a pokiaľ ide o proroctvá, ak si pamätáte na proroka Jonáša,
(0:01:21)  ktorý varoval, že Ninive bude zničené, ale ľudia sa kajali,
(0:01:25)  a tak k tomu nedošlo, takže len preto, že niečo bolo predpovedané,
(0:01:30)  ešte neznamená, že to naše modlitby nemôžu zmeniť.
(0:01:34)  A teraz, keď som to povedal, prejdem k tomu,
(0:01:37)  čo Panna Mária mala údajne zjaviť blahoslavenej Elene.
(0:01:43)  Hovorí: „Ľudia už nehovoria podľa ducha pravdy evanjelia,
(0:01:52)  nemravnosť čias dosiahla vrchol, ale ľudia nepočúvajú moje materinské napomenutia,
(0:02:02)  takže svet sa musí čoskoro očistiť.
(0:02:06)  Keď sa nebudeme modliť, Rusko bude pochodovať celou Európou.
(0:02:17)  Na svet číhajú obrovské pohromy,
(0:02:22)  a rôzne národy zasiahnu epidémie, hladomory, obrovské zemetrasenia,
(0:02:31)  strašné hurikány, keď rieky a moria zaplavia pevninu,
(0:02:37)  ktoré so sebou prinesú skazu a smrť.
(0:02:39)  Ak ľudia v týchto prírodných pohromách nerozpoznajú
(0:02:45)  výstrahy Božieho Milosrdenstva,
(0:02:47)  a neobrátia sa k Bohu tým, že budú skutočne viesť kresťanský život,
(0:02:53)  Západ postihne ďalšia hrozná vojna z východu.
(0:02:59)  Rusko so svojimi tajnými armádami bude bojovať proti Amerike, a dobyje Európu.
(0:03:07)  Rieku Rýn, to je jedna z riek v Nemecku, zaplnia mŕtvoly a krv.
(0:03:17)  Pasáž z Písma: „Pán hovorí Ezechielovi: „Teba som dal za strážcu Izraelovho domu.
(0:03:27)  Keď počuješ slovo z mojich úst, varuj ich z mojej strany!“
(0:03:34)  Viva Cristo Rey!
(0:03:35)  Pre www.lifenews.sk preložil Miroslav Čonka