arch. Gadecki

Poľský arcibiskup odkazuje europarlamentu: Pri práve na život sa nevyjednáva

412
Milko Kostovič
Kultúra života

Katolícky arcibiskup vystúpil po tom, čo Európsky parlament prijal uznesenie odsudzujúce poľské pro-life zákony.

Arcibiskup Stanisław Gądecki, predseda Konferencie biskupov Poľska, vo vyhlásení z 2. decembra uviedol, že v otázke práva na život nie sú možné kompromisy:

"Právo na život je základným ľudským právom. Vždy má prednosť pred právom voľby, pretože žiadna osoba nemôže autoritatívne pripustiť možnosť zabitia inej osoby."

Arcibiskup reagoval na rezolúciu prijatú Európskym parlamentom 26. novembra, ktorá odsúdila poľský "de facto zákaz potratových práv"

Európsky parlament, zákonodarný orgán Európskej únie, prijal rezolúciu pomerom hlasov 455 proti 145. Toto hlasovanie nasledovalo po tom, čo poľský ústavný súd 22. októbra rozhodol, že zákon povoľujúci interrupciu z dôvodu abnormalít plodu je protiústavný.

Gądecki, podpredseda Rady biskupských konferencií Európy (CCEE), poznamenal, že rezolúcia sa opakovane odvoláva na Chartu základných práv EÚ, pričom Gądecki poukazuje na to, že charta deklaruje, že "Každý má právo na život"

"Európska únia preto uznáva, že neodňateľná dôstojnosť ľudskej osoby a rešpektovanie práva na život sú základnými kritériami demokracie a právneho štátu," povedal. 

Arcibiskup Poznane argumentoval, že samotný názov rezolúcie je zavádzajúci, keďže neexistuje žiadne "právo na potrat" z etického hľadiska ani z medzinárodného práva.

"V žiadnom demokratickom právnom poriadku nemôže existovať právo na zabitie nevinného človeka," povedal. 

Gądecki tiež spochybnil zmienku rezolúcie o "potratovom kompromise" v Poľsku. Táto fráza sa vzťahuje na zákony prijaté po páde komunizmu, ktoré obmedzovali potraty, ale stále ich povoľovali za obmedzených okolností.

"Hovoriť o takzvanom právnom kompromise o ochrane života je sfalšovaním reality, pretože opomína najdôležitejšiu tretiu stranu v spore, teda nenarodené deti a ich neodňateľné právo na život."

"Akýkoľvek kompromis v tejto otázke sa rovná odňatiu základného práva na život niektorým deťom a brutálnemu uvaleniu trestu smrti, čo, si pripomeňme, zakazuje aj Charta základných práv. Preto v tomto ohľade kompromis nie je možný."

Gądecki vo svojom vyhlásení niekoľkokrát citoval pápeža Františka, vrátane pápežovho listu z 22. novembra, ktorý adresoval argentínskym ženám. Pápež v liste uviedol, že potrat je skôr etickou ako náboženskou otázkou. "Je správne eliminovať ľudský život, aby sa vyriešil problém?" napísal po tom, čo argentínsky prezident Alberto Fernández predstavil návrh zákona na legalizáciu potratov. "Je spravodlivé najať nájomného vraha, aby vyriešil problém?"

Gądecki tiež poznamenal, že pápež František vyjadril podporu pro-liferom v Poľsku po masových demonštráciách proti rozhodnutiu ústavného súdu. 

Demonštranti narúšali omše, zatiaľ čo držali transparenty podporujúce potraty, zanechali grafity na cirkevnom majetku, poškodili sochy svätého Jána Pavla II. a skandovali heslá smerom k duchovným. 

Arcibiskup poďakoval tým, ktorí boli svedčili o hodnote ľudského života napriek tomu, že sa "často stretávali s agresiou a pohŕdaním"

Ocenil aj komunity v Poľsku, ktoré sa snažili brániť nenarodený život.

"Oni sú hlasom zdravého rozumu, ktorý dôsledne, v rozpore s ideologickým konformizmom a oportunizmom, bráni ľudský život v každej fáze jeho vývoja."

"Sú hlasom stoviek miliónov ľudí na celom svete, ktorí objavili krásu každého života."

"Bohužiaľ, tento statočný a spravodlivý hlas sa často stretáva s agresiou a násilím zo strany priaznivcov civilizácie smrti."

Arcibiskup ocenil ľudí, ktorí sa zasadili nielen o plnú právnu ochranu nenarodeného života, ale ponúkli aj pomoc a podporu nastávajúcim mamičkám.

"Zo srdca žehnám všetkým ľuďom dobrej vôle a modlím sa za milosť obrátenia pre tých, ktorí doposiaľ neobjavili úžasnú krásu každého života," napísal. 

"Odporúčam pred Bohom aj všetkých, ktorí si v Európe zachovávajú povedomie o svojom duchovnom, náboženskom a morálnom dedičstve."