Aquila

Arcibiskup Aquila: Eucharistia dokáže zmeniť váš život

441
Milko Kostovič
AltKAT

"Všetci rozumieme, že musíte byť pastorálni pri riešení takýchto situácii a že je skutočne dôležité viesť dialóg s človekom, pre nás ako biskupov," povedal arcibiskup Aquila.

Denverský arcibiskup kritizoval mediálne informovanie, ktoré rámcuje diskusiu biskupov o Eucharistii ako debatu o tom, či prezident Biden môže alebo nemôže dostať prijímanie. 

Sekulárne média "sa z toho snažia spraviť boj", povedal arcibiskup Samuel Aquila počas každoročného jesenného stretnutia amerických biskupov v Baltimore. 

Arcibiskupove komentáre prišli pred stredajším dlho očakávaným hlasovaním Konferencie katolíckych biskupov Spojených štátov amerických (USCCB) o novom dokumente, ktorý približuje cirkevné učenie o Eucharistii a jej úlohu v živote Cirkvi. Ako však vysvetľuje webová stránka USCCB, "nebude existovať žiadna národná smernica o odopieraní prijímania pre politikov"

Namiesto toho, ako vysvetlil arcibiskup Aquila, cieľom je "predstaviť jasné pochopenie učenia Cirkvi, aby sa zvýšilo povedomie veriacich o tom, ako dokáže Eucharistia zmeniť vaše životy a priblížiť nás k nášmu Stvoriteľovi a životu, ktorý si pre náš želá"

Prezident Biden, druhý katolícky prezident v histórii USA, sa stavia do pozície "oddaného Katolíka", pričom podporuje rozširovanie potratov, ktoré Katolícka cirkev považuje za závažné zlo.

"Všetci rozumieme, že musíte byť pastorálni pri riešení takýchto situácii a že je skutočne dôležité viesť dialóg s človekom, pre nás ako biskupov. Viesť dialóg s tými, ktorí sú vo verejnom živote, bez ohľadu na to, kde sa vo verejnom živote nachádzajú. Že postoje, ktoré zaujímajú, ovplyvňujú ľudí v Katolíckej cirkvi a môžu byť skutočným škandálom pre tých veriacich, ktorí sa držia učenia Cirkvi a dôstojnosti ľudskej osoby."

Katechizmus Katolíckej cirkvi, ktorý zhŕňa učenie Cirkvi, uznáva prirodzenú dôstojnosť a hodnotu nenarodenej ľudskej osoby a považuje potrat za "zločin proti ľudskému životu"

"Ľudský život treba absolútne rešpektovať a chrániť už od chvíle počatia. Ľudskej bytosti už od prvej chvíle jej jestvovania treba priznať práva osoby, medzi ktorými je nedotknuteľné právo každej nevinnej bytosti na život," píše sa v Katechizme. 

Podľa arcibiskupa Aquilu má "potrat obrovský dopad". 

"Ako hovorí pápež František, je to vražda. Likvidujeme jedinečnú ľudskú bytosť. A musíme ľuďom pomôcť, aby to pochopili a videli, ako to podkopáva celú spoločnosť a tiež to mení chod dejín."

Arcibiskup položil otázku, aby demonštroval následky jedného potratu.

"Niekedy, aby som to objasnil, iba poviem človeku: 'Zamyslite sa nad tým, keby jeden z vašich starých rodičov, jeden z vašich štyroch starých rodičov bol potratený, neboli by ste tu, ale kto ďalší by tu tiež nebol?'"

"Ľudia o tom neuvažujú v tomto zmysle, nieto ešte o jedinečnosti a dôstojnosti ľudského života. Ale je to dar, ktorý máme zodpovednosť chrániť a musíme ho chrániť."

Arcibiskup Aquila s odvolaním sa na Druhý vatikánsky koncil zdôraznil, že Katolíci sú povolaní "byť Kristovým svetlom vo všetkom, čo robíme, bez ohľadu na to, aké povolanie vykonávame"

Podelil sa o jednu vec, ktorú si želal, aby každý Katolík vedel o Eucharistii.

"Že keď prijímame Eucharistiu, skutočne prijímame druhú osobu Najsvätejšej Trojice. Prijímame samotného Krista. A že sme s ním povolaní do dôverného vzťahu. A že každý z nás má jedinečný vzťah."

Arcibiskup odhalil posolstvo, ktoré zdieľa vo svojom kázaní o Eucharistii.

"Vždy prosím veriacich, keď sa vrátite do lavice po prijatí Eucharistie, aby ste sa nerozptyľovali tým, čo začujete, alebo aby ste nepremýšľali: ‘Musím urobiť toto, musím urobiť tamto‘. Naozaj si nájdite čas na to, aby ste chválili a uctievali Krista, rozprávajte sa s Kristom, aby ste mu priblížili svoje starosti a modlite sa za druhých a za seba s vedomím, že je tu ako váš priateľ a že je ten, kto vás pozná lepšie, ako sa vy poznáte samých seba."

Arcibiskup Aquila opísal toto stretnutie skrz Eucharistiu ako svätý zážitok. 

"Je to ten osobný, intímny vzťah, ktorý mali všetci svätí a všetci sme povolaní byť svätými, či už tomu veríme alebo nie. Musíme prestať počúvať hlas diabla, ktorý hovorí: ‘Nie, nie si povolaný byť svätým’ alebo ‘Nikdy nebudeš svätý‘."

Namiesto toho "otvorte svoje srdcia Pánovi". 

 

 

DISKUSIA k článku