Odkaz na záver 1. časť - Ako nariadenia skončia

16.10.2021USA
0 0

(0:00:11)  15. október 2021 je dátum, ktorý bol zvolený za začiatok novej železnej opony.
(0:00:17)  Politické, korporátne a náboženské elity na celom svete
(0:00:21)  začali pod zámienkou ochrany verejného zdravia
(0:00:24)  synchronizovane presadzovať pracovné požiadavky a zdravotné pasy.
(0:00:27)  Bolo im jedno, že oficiálne dôvody pre tieto opatrenia boli riadne vyvrátené.
(0:00:31)  Bolo im jedno, že zhodnotenie rizík a prínosu u detí nedávalo žiaden zmysel.
(0:00:36)  Bolo im jedno, že silneli protesty a štrajky proti nariadeniam,
(0:00:38)  pričom vychádzali najavo trhliny v systéme.
(0:00:42)  Elity ich naďalej pretláčali, pretože to niekomu dĺžili,
(0:00:45)  a znamenalo by to ich koniec.
(0:00:48)  Tento dátum si nezvolili náhodne.
(0:00:52)  Tento symbolický akt je možné pochopiť do hĺbky
(0:00:55)  jedine v kontexte starorímskej tradície októbrového koňa.
(0:01:00)  Neskôr sa budeme tomu venovať.
(0:01:02)  Ale jednu vec si na rovinu vyjasnime, tí, čo to celé naplánovali, sú zlí.
(0:01:09)  Väčšina ľudí si stále neuvedomuje, ako veľmi sú zlí,
(0:01:12)  ale rozhodne im čosi nedá spávať.
(0:01:15)  Zdvojnásobiť očkovanie, ale keď sa pozeráme na štáty ako je Izrael,
(0:01:19)  v ktorých prípady narastajú napriek vysokej zaočkovanosti,
(0:01:22)  nakoľko je teda dôležitá revakcinácia aby bol tento plán bez lockdownov udržateľný,
(0:01:27)  a ako často bude potrebné sa znovu očkovať,
(0:01:29)  aby sme si zachovali slobody, ktoré ste nám sľúbili?
(0:01:31)  Musíme si zvyknúť na to, že v budúcnosti budeme pravidelne očkovaní proti covidu.
(0:01:37)  Covid tu s nami bude už navždy.
(0:01:42)  Možno v budúcnosti budeme mať ešte lepšie vakcíny a zaočkovanosť na celom svete,
(0:01:48)  aby sme to dosiahli.
(0:01:49)  Chcem povedať, že mojou túžbou, ako lekárky vo verejnom zdravotníctve,
(0:01:52)  bude vždy čo najviac eliminovať choroby,
(0:01:56)  ale niečo také je v blízkej budúcnosti stále v nedohľadne,
(0:01:58)  takže revakcinácia, opakované očkovanie, bude patriť k tomu.
(0:02:02)  Viete, budú vydané rôzne odporúčania pre rôzne harmonogramy,
(0:02:05)  ktorou dávkou sa kedy zaočkovať, ale momentálne musí byť našou prioritou
(0:02:09)  zaočkovať ľudí prvou a druhou dávkou,
(0:02:11)  a v budúcnosti budú vydávané odporúčania ohľadom revakcinácie,
(0:02:16)  a môžem vás ubezpečiť o tom, že vláda Commonwealthu nakúpila pre rok 2022
(0:02:25)  obrovské množstvo vakcín, a ľudia sa v pravidelnom cykle budú preočkovávať,
(0:02:29)  na základe zistení o klesajúcej imunite.
(0:02:33)  Budeme skúmať, ako bude prebiehať sledovanie kontaktov
(0:02:37)  v novom svetovom poriadku.
(0:02:39)  V NOVOM SVETOVOM PORIADKU.
(0:02:46)  Vedeli ste, že politici sú skorumpovaní,
(0:02:47)  vedeli ste, že otočné dvere medzi korporáciami a vládou
(0:02:50)  narušili právny štát, ale keď ľudstvo uvidí,
(0:02:54)  s čím títo klauni vyrukujú ako ďalším, rozum mu postojí.
(0:02:59)  Pre niekoho to bude iskrou duchovného prebudenia.
(0:03:02)  V časoch veľkého utrpenia sa závoj stenčuje.
(0:03:06)  Pre iných to bude znamenať začiatok davovej psychózy strachu zo smrti,
(0:03:11)  bude to pre nich tvrdá lekcia a niektorých stihne ešte horší osud.
(0:03:15)  Brutálne opíšeme, ako sa to celé skončí.
(0:03:19)  Nebudeme vám tlačiť do hláv hlúposti, a nechystáme sa to nijako prikrášliť,
(0:03:24)  aby to bolo pre davy stráviteľnejšie.
(0:03:25)  Toto posolstvo nie je určené pre poddajných,
(0:03:27)  pre ovce, ktoré v poslednej hodine ochotne pôjdu na popravu.
(0:03:30)  To nie sú tí, ktorí rozhodnú o konečnom výsledku,
(0:03:33)  ich sklon uveriť sebaklamu spečatí ich osud skôr, než sa stihnú nazdať,
(0:03:37)  ale pre tých, ktorí majú odvahu čeliť tejto nočnej more,
(0:03:41)  a napriek všetkému s ňou bojovať, to bude posolstvom nádeje.
(0:03:45)  Mocnosti sa prepočítali, zle si to načasovali,
(0:03:50)  ale čo je dôležitejšie, podcenili opozíciu.
(0:03:53)  Toto sa neskončí ani v najmenšom pre nich dobre.
(0:03:57)  Nerozhodní by to mohli považovať za varovanie,
(0:04:00)  komplici to budú pravdepodobne považovať za vyhrážku,
(0:04:04)  ale pravda je taká, že nič z toho to nie je,
(0:04:07)  čas varovaní dávno uplynul.
(0:04:10)  Na konci príbehu to vyriešia levy.
(0:04:14)  Vy viete, že ste to vy, aj keď vaše okolie o tom nemá ani potuchy.
(0:04:19)  V tomto krátkom období, ktoré nazývame novou železnou oponou,
(0:04:23)  budu tí, ktorí sa odmietnu vzdať svojej telesnej autonómie,
(0:04:25)  vylúčení zo spoločnosti, vyhodení z práce, a neschopní kamkoľvek cestovať.
(0:04:30)  Zdravotným apartheidom sa to začína, ale neskončí to pri ňom.
(0:04:34)  Mnohým hrôzam, ktoré budú po ňom nasledovať, by sa dalo vyhnúť,
(0:04:39)  ale je takmer zaručené, že k nim dôjde a to z jednoduchého dôvodu,
(0:04:42)  pretože bežný človek neverí tomu, že zločín takýchto rozmerov
(0:04:45)  je v modernej dobe možný.
(0:04:47)  Neuvedomujú si, že akceptovaním postupného porušovania
(0:04:51)  Norimberského kódexu vytvárajú presne tie podmienky,
(0:04:54)  ktoré viedli k vzniku tohto tribunálu,
(0:04:57)  a podobne podieľanie sa na tom ich robí spoluvinníkmi.
Dialogue: 0,0:05:01.46,0:05:04.96,14,,0,0,0,,Napríklad som svojim priateľom právnikom odporučila
Dialogue: 0,0:05:04.96,0:05:08.61,14,,0,0,0,,pozrieť si rozsudky odsúdených sudcov a právnikov v Norimberských procesoch,
Dialogue: 0,0:05:08.61,0:05:12.16,14,,0,0,0,,pretože sudcovia a právnici boli rovnako braní na zodpovednosť,
Dialogue: 0,0:05:12.16,0:05:17.34,14,,0,0,0,,ako boli aj pracovníci médií, bankári, neboli to len vojaci,
Dialogue: 0,0:05:17.34,0:05:19.28,14,,0,0,0,,ktorí boli braní na zodpovednosť.
Dialogue: 0,0:05:19.28,0:05:21.87,14,,0,0,0,,Ktokoľvek v spoločnosti s postavením,
Dialogue: 0,0:05:21.87,0:05:25.41,14,,0,0,0,,v ktorom mohol uplatniť svoju moc a svoju povinnosť zastaviť to,
Dialogue: 0,0:05:25.41,0:05:28.92,14,,0,0,0,,čo sa dialo, bol braný na zodpovednosť,
Dialogue: 0,0:05:28.92,0:05:33.38,14,,0,0,0,,ale viete, sudcovia argumentovali tým, že netušili, čo sa deje,
Dialogue: 0,0:05:33.38,0:05:36.84,14,,0,0,0,,takto sa hájili, povedali, že dôvod, prečo mlčali bol ten,
Dialogue: 0,0:05:36.84,0:05:38.62,14,,0,0,0,,že v skutočnosti netušili, čo sa deje.
Dialogue: 0,0:05:38.62,0:05:43.39,14,,0,0,0,,A tribunál im na to povedal, že predsa mali tranzistorové rádio a klebety na ulici.
Dialogue: 0,0:05:43.39,0:05:49.07,14,,0,0,0,,Nuž a my dnes máme internet, aj tranzistorové rádio, a klebety na ulici.
Dialogue: 0,0:05:49.07,0:05:50.90,14,,0,0,0,,Takže ktokoľvek, kto by sa chcel hájiť tým,
Dialogue: 0,0:05:50.90,0:05:56.45,14,,0,0,0,,že netušil, čo sa deje, tak v súlade s rozsudkom medzinárodnej judikatúry
Dialogue: 0,0:05:56.45,0:06:00.08,14,,0,0,0,,vojenského tribunálu ho to neospravedlňuje,
Dialogue: 0,0:06:00.08,0:06:02.42,14,,0,0,0,,pretože všetky tieto výhovorky už poznajú.
Dialogue: 0,0:06:02.42,0:06:04.84,14,,0,0,0,,Potom teda sudcovia povedali, že vedeli, čo sa deje,
Dialogue: 0,0:06:04.84,0:06:08.69,14,,0,0,0,,ale sa rozhodli, že by mali zostať na svojich rozhodovacích postoch,
Dialogue: 0,0:06:08.69,0:06:12.47,14,,0,0,0,,lebo v opačnom prípade, by tam boli dosadení ešte horší ľudia.
Dialogue: 0,0:06:12.47,0:06:15.48,14,,0,0,0,,Na čo im tribunál odpovedal, že podľa verejnosti,
Dialogue: 0,0:06:15.48,0:06:17.26,14,,0,0,0,,ste zostali na svojich postoch a mlčali ste,
Dialogue: 0,0:06:17.26,0:06:19.49,14,,0,0,0,,takže ste boli spolupáchateľmi.
Dialogue: 0,0:06:19.49,0:06:22.30,14,,0,0,0,,A to isté by som im odkázala aj ja teraz,
Dialogue: 0,0:06:22.30,0:06:26.48,14,,0,0,0,,že ktokoľvek, kto vie, čo sa deje, nech by pracoval kdekoľvek,
Dialogue: 0,0:06:26.48,0:06:31.52,14,,0,0,0,,a tíško mlčí, tak je mi ľúto, ale medzinárodná judikatúra vojenského tribunálu
Dialogue: 0,0:06:31.52,0:06:32.72,14,,0,0,0,,ide proti vám.
Dialogue: 0,0:06:32.72,0:06:36.67,14,,0,0,0,,Takže je potrebné, aby si ich prečítali, pozreli sa na to, čo robia,
Dialogue: 0,0:06:36.67,0:06:40.21,14,,0,0,0,,a s čím súhlasia, a rozhodli sa, na ktorú stranu zákona sa postavia,
Dialogue: 0,0:06:40.21,0:06:43.49,14,,0,0,0,,pretože už v minulosti naši predkovia, Boh ich žehnaj,
Dialogue: 0,0:06:43.49,0:06:48.46,14,,0,0,0,,vypracovali analýzu tohto právneho stavu, a zákon na to už existuje,
Dialogue: 0,0:06:48.46,0:06:51.03,14,,0,0,0,,takže každý, kto sa proti tomu nepostaví,
Dialogue: 0,0:06:51.03,0:06:57.15,14,,0,0,0,,viete, kto nebráni, aby nám všetkým ubližovali, koná protizákonne.
Dialogue: 0,0:06:57.15,0:07:00.47,14,,0,0,0,,Takže dá sa povedať, že smerujeme k druhému Norimberskému procesu?
Dialogue: 0,0:07:00.47,0:07:02.26,14,,0,0,0,,Áno, v podstate áno.
(0:07:02)  Ako sa dostaneme k Norimbergu 2.0?
(0:07:07)  Ako sa dostaneme z bodu A Zdravotný apartheid a nútené experimentovanie
(0:07:12)  do bodu B ozubenej justícii?
(0:07:15)  Stručnou odpoveďou je vojna.
(0:07:18)  Elity ju vyhlásili vlastnému obyvateľstvu,
(0:07:21)  a zvolili si k tomu symbolický dátum 15. október,
(0:07:25)  na obetovanie októbrového koňa.
(0:07:27)  V období Rímskej ríše šlo o obetu Marsovi, bohu vojny.
(0:07:32)  V tomto kontexte to v našej reči jednoducho znamená,
(0:07:35)  že túto vojnu rozpútali zámerne, a mienia ju využiť vo svoj prospech,
(0:07:41)  ale vo svojej arogancii urobili veľa závažných chýb.
(0:07:44)  Ich uctievanie je skorumpované a profánne,
(0:07:48)  porušili zvykové právo, medzinárodné právo a duchovné zákony.
(0:07:53)  Sily, ktoré priviedli k životu, nemôžu ľubovoľne ohýbať.
(0:07:57)  Z uctievania červeného koňa nebudú mať žiaden úžitok,
(0:08:00)  ani čierny kôň im nepobeží po vytýčenej ceste, ktorú si naplánovali.
(0:08:04)  Misky váh sa nenaklonili v ich prospech.
(0:08:07)  Budú mať vojnu, skutočnú vojnu, so všetkými jej hrôzami,
(0:08:12)  a tiež dostanú svoj hladomor, ktorý bude sprevádzať ich epidémiu.
(0:08:15)  Dokonca si užijú krátku chvíľu, keď to bude vyzerať tak, že vyhrali,
(0:08:19)  ale čo príde potom, sa im nebude páčiť.
(0:08:22)  Aj keď položia posledné karty na vrch svojej veže,
(0:08:26)  vietor ich už začal rozfúkavať, omyly sa začali kopiť,
(0:08:31)  časová os bola čoraz menej realistická,
(0:08:34)  a dokonca aj ich eso v rukáve by skončilo katastrofálne.
(0:08:38)  Namiesto získania moci, prídu o všetko.
(0:08:42)  Budú utekať, ale nebudú sa mať kde schovať.
(0:08:45)  Tribunály budú rázne, popravy verejné a brutálne,
(0:08:50)  ich mená a zločiny budú nechválne známe po celé generácie.
(0:08:55)  Budete počuť o občianskych vojnách, ktoré nevídaným spôsobom preklenú hranice.
(0:09:00)  Budete počuť o zvrhnutých a spálených pamiatkach a pevnostiach.
(0:09:03)  Dokonca ani zlo, ktoré sa ukrýva v Cirkvi, nebude ničoho ušetrené.
(0:09:07)  Takto sa ich príbeh končí a nová éra sa začína.
(0:09:12)  Pre www.lifenews.sk preložil Miroslav Čonka