Mic'd Up Report - Sankt Gallenská mafia

31.10.2021VAT
1327

(0:00:06)  Kardinál Godfrey Danneels, belgický prelát,
(0:00:08)  bol od roku 1979 až do roku 2010 mechelensko-bruselským arcibiskupom,
(0:00:14)  a kľúčový člen tzv. Sankt Gallenskej mafie, o ktorej sa zmienil v roku 2015.
(0:00:19)  Ide o skupinu vplyvných cirkevných hodnostárov,
(0:00:21)  ktorí v roku 2013 tajne pracovali na tom, aby bol zvolený pápež František.
(0:00:26)  Mesto Sankt Gallen leží na severovýchode Švajčiarska.
(0:00:30)  Sv. Gall bol írsky mních, ktorý šíril kresťanstvo po celom Švajčiarsku,
(0:00:34)  a je známy ako zakladateľ a patrón mesta Sankt Gallen.
(0:00:39)  Väčšina Švajčiarov dnes vieru nepraktizuje.
(0:00:44)  Vyplýva to z prieskumu Pew Research z roku 2020
(0:00:47)  o tzv. „manželstvách rovnakého pohlavia“,
(0:00:49)  v ktorom až 76% švajčiarských katolíkov uviedlo, že s nimi súhlasí,
(0:00:55)  čím odmieta neomylné učenie Cirkvi,
(0:00:57)  že manželstvo je medzi jedným mužom a jednou ženou.
(0:01:01)  Švajčiarsko je tak so svojimi 76 percentami rovnako na tom,
(0:01:04)  ako jeho pro-gay susedia.
(0:01:06)  Prieskum tiež odhalil, že top deväť krajín,
(0:01:09)  v ktorých boli katolíci priaznivo naklonení manželstvám gayov,
(0:01:11)  boli všetky európske.
(0:01:13)  Holandsko, Belgicko, Veľká Británia, Španielsko, Francúzsko,
(0:01:18)  Rakúsko, Nemecko a Írsko.
(0:01:21)  Nie je prekvapením, že všetky tieto európske štáty prijímajú homosexuálne „manželstvá“.
(0:01:28)  Neobjavilo sa to tu z ničoho nič.
(0:01:29)  Pred 2. vatikánskym koncilom bola napríklad v Holandsku
(0:01:31)  80% účasť na omšiach, potom začala klesať,
(0:01:36)  a potom v roku 1966 vyšiel holandský katechizmus.
(0:01:40)  Do roku 1978 klesla účasť na omši v Holandsku na len zhruba 27%.
(0:01:45)  Viera bola dočista napadnutá.
(0:01:46)  Hlavní autori holandského katechizmu boli dominikán Edward Schillebeeckx,
(0:01:50)  a jezuita Piet Schoonenberg.
(0:01:53)  Katolícku vieru skreslili v mnohých veciach, dokopy asi v päťnástich,
(0:01:58)  vrátane Eucharistie, panenstva Panny Márie,
(0:02:01)  a Vatikán v skutočnosti zostavil radu kardinálov,
(0:02:04)  existovala rada kardinálov, ktorá ho mala preskúmať,
(0:02:06)  ktorí im povedali nie, musíte ho zrevidovať.
(0:02:08)  Po zrevidovaní bol ešte horší, než ten pôvodný,
(0:02:10)  ale v tom čase bolo už predaných pol milióna, alebo milión výtlačkov.
(0:02:15)  Takže holandský katechizmus bol v tom čase preložený
(0:02:16)  do francúzštiny a taliančiny,
(0:02:18)  a dokonca sa na niektorých teologických fakultách používal na vyučovanie teológie.
(0:02:21)  Takže, ako môžete vidieť, bludy v holandskom katechizme už stihli napáchať škody.
(0:02:26)  V podstate hovoríme o modernizme, ktorý sa znovu objavil,
(0:02:31)  a opätovne prenikol svojimi chápadlami do Cirkvi,
(0:02:35)  vďaka čomu nie je ťažké si predstaviť, že existuje Sankt Gallenská mafia.
(0:02:39)  Disidentský holandský katechizmus šiel ruka v ruke
(0:02:42)  s notoricky známou Sankt Gallenskou mafiou.
(0:02:44)  Táto mafia alebo kruh priateľov, ako ju v roku 2015 nazval
(0:02:48)  vtedajší biskup zo Sankt Gallen, Ivo Fürer,
(0:02:51)  ktorý od roku 1996, keď sa skupina prvý krát zišla,
(0:02:54)  organizoval jej stretnutia.
(0:02:56)  Zakladateľom a bosom tejto mafie bol kardinál Carlo Maria Martini.
(0:03:00)  Ďalší kľúčoví hráči boli kardinál Godfrey Danneels,
(0:03:03)  kardinál Walter Kasper, kardinál Cormac Murphy-O’Connor,
(0:03:07)  a kardinál Achille Silvestrini.
(0:03:10)  Podľa historika Henryho Sireho bolo ich cieľom
(0:03:13)  „zhromaždiť mocných, podobne zmýšľajúcich prelátov,
(0:03:16)  aby využili svoju rozsiahlu sieť kontaktov na dosiahnutie  „zmeny režimu“,
(0:03:21)  ako by to nazvali politickí analytici.
(0:03:24)  Mafia sa schádzala v benediktínskom kláštore „Fischingen“,
(0:03:28)  kde skupina vysokopostavených prelátov vyvíjala stratégiu
(0:03:32)  pre svoju „zmenu režimu“ pokusom nasmerovať učenie Cirkvi
(0:03:35)  liberálnejším smerom, a to zrušením kňazského celibátu,
(0:03:38)  svätým prijímaním pre rozvedených a civilne znovu sobášených katolíkov,
(0:03:43)  volením propotratových politikov, svätením žien,
(0:03:47)  a normalizáciou homosexuality.
(0:03:50)  Tieto ciele riadili agendu mafie.
(0:03:52)  Jeden člen Sankt Gallenskej mafie bol kamarát Karla Rahnera,
(0:03:56)  a Karl Rahner bol peritus, teologický expert na 2. vatikánskom koncile,
(0:04:02)  ktorý mal vo zvyku sa všade ukazovať s kravatou, bol to jezuita,
(0:04:04)  ale bol to heretik ako vyšitý, tento chlap mal problém s Eucharistiou,
(0:04:09)  chcel zrušiť kňazský celibát, nie je teda žiadnym prekvapením,
(0:04:13)  že Pius XII., zdá sa mi, že okolo roku 1958, ho vyšetroval ako heretika,
(0:04:17)  vyšetroval Rahnera ako heretika, ale zomrel skôr, než s ním stihol niečo urobiť.
(0:04:20)  A potom ho Ján XXIII. zavolal ako paritusa na 2. vatikánsky koncil.
(0:04:23)  Takže opäť môžete vidieť, že títo heretici, títo modernisti,
(0:04:26)  boli v Cirkvi hojne rozšírení.
(0:04:28)  Niekde som čítal, že Piovi X. niekto povedal, myslím si, že to bol jeden z kardinálov:
(0:04:33)  „Vaša Svätosť, odviedli ste skvelú prácu, viete, s tým,
(0:04:36)  že ste sa zbavili modernizmu.“
(0:04:37)  A on mu na to povedal: „Nič takého som neurobil, len som ho jednoducho potlačil.“
(0:04:40)  A dodal k tomu: „Ale ak vy nebudete na stráži, nebudete ostražití,
(0:04:44)  opäť povstane a pomstí sa.“
(0:04:47)  V tomto svete zlo nebude nikdy celkom odstránené,
(0:04:49)  to sa stane, až keď príde Pán súdiť živých i mŕtvych,
(0:04:52)  a oddelí ovce od capov.
(0:04:54)  Dovtedy je to najlepšie, čo môžeme urobiť, potláčať ho,
(0:04:56)  a to je jedna z hlavných úloh Cirkvi, potláčať zlo.
(0:05:00)  Z kľúčových členov Sankt Gallenskej mafie je nažive už len jeden,
(0:05:05)  a to kardinál Kasper.
(0:05:06)  Hoci takmer o storočie neskôr, títo muži, a skupina ako celok,
(0:05:10)  sú tým, čo pápež sv. Pius X. identifikoval vo svojej encyklike Pascendi
(0:05:15)  z roku 1907 O náuke modernistov.
(0:05:18)  Keď hovoríme o modernistoch z radu klerikov,
(0:05:22)  je možné, že samých seba presvedčili o tom,
(0:05:25)  že tým všetkým skutočne slúžia Bohu a Cirkvi,
(0:05:28)  pričom v skutočnosti oboch tým urážajú.
(0:05:32)  Bosom tejto mafie bol kardinál Martini, taliansky jezuita.
(0:05:36)  Od roku 1980 do roku 2004 bol milánskym arcibiskupom,
(0:05:41)  a za pontifikátu Jána Pavla II., už od roku 1993,
(0:05:45)  Martiniho označovali za ďalšieho pápeža.
(0:05:48)  S touto myšlienkou pôvodne prišli noviny London Sunday Times,
(0:05:52)  a v článku sa ho pýtali aj na to, aký má názor na kňažky:
(0:05:57)  „Keď sa ma na to ľudia pýtajú, a zvyčajne sú to Američania,
(0:06:01)  či v 21. storočí majú nádej sa stať ženy kňažkami,
(0:06:05)  odpovedám im, že v tomto tisícročí to nebude.“
(0:06:08)  Dokonca o antikoncepcii ďalej povedal, že Cirkvi to myslí veľmi pomaly.
(0:06:13)  Kardinál Danneels bol s Františkom na lodžii v noc jeho zvolenia za pápeža.
(0:06:18)  Pred desiatimi rokmi belgický kardinál schvaľoval kondómy,
(0:06:22)  a v katolíckej televízii povedal, že ak HIV pozitívna osoba trvá na sexe,
(0:06:28)  musí použiť kondóm, inak hreší.
(0:06:33)  Danneels taktiež zdobil titulky v roku 2015,
(0:06:36)  keď sa priznal, že je členom Sankt Gallenskej mafie.
(0:06:45)  Kardinál Kasper, Danneelsov dobrý priateľ,
(0:06:47)  sa teší tiež veľkej obľube u pápeža Františka,
(0:06:50)  ktorý o Kasperovi povedal, že je talenovaný teológ, dobrý teológ.
(0:06:55)  Nemecký kardinál Kasper bol v rokoch 2001 až 2010
(0:06:59)  predsedom Pápežskej rady na podporu jednoty kresťanov.
(0:07:03)  Tento teologický spriaznenec pápeža Františka
(0:07:06)  predostrel homosexuálne zväzky ako ústrednú tému,
(0:07:10)  pričom o týchto neusporiadaných vzťahoch hovorí,
(0:07:13)  že ak väčšina ľudí túži po registrovaných partnerstvách,
(0:07:17)  potom je povinnosťou štátu uznať takéto práva.
(0:07:20)  Britský kardinál Murphy-O'Connor bol v rokoch 2000 až 2009 arcibiskupom Westminsteru,
(0:07:28)  a tiež predsedom Konferencie katolíckych biskupov Anglicka a Walesu.
(0:07:33)  Murphy-O'Connor bol tiež Františkovým dobrým priateľom predtým,
(0:07:37)  ako sa stal v roku 2013 pápežom, s ktorým sa dokonca toho roku v marci
(0:07:41)  stretol na večeri v Ríme.
(0:07:43)  Taliansky kardinál Silvestrini bol od roku 1991 do roku 2000
(0:07:48)  prefektom Kongregácie pre východné cirkvi.
(0:07:52)  Silvestrini bol do určitej miery Martiniho náhradníkom v Sankt Gallenskej mafii potom,
(0:07:58)  čo Martinimu, bývalému bosovi, diagnostikovali Parkinsonovu chorobu,
(0:08:03)  ktorou trpel aj pápež sv. Ján Pavol II., a na ktorú napokon v roku 2005 zomrel.
(0:08:09)  Nemecký novinár a spisovateľ Paul Badde v rozhovore pre National Catholic Register uviedol:
(0:08:16)  „Na pozvanie kardinála Silvestriniho sa Sankt Gallenská skupina
(0:08:20)  stretla vo Villa Nazareth (vysokoškolskom internáte v Ríme)
(0:08:22)  s cieľom zabrániť zvoleniu Josepha Ratzingera.
(0:08:26)  Toto stretnutie, ktoré Silvestrini zvolal, sa podľa Baddeho,
(0:08:30)  malo uskutočniť len tri dni po smrti Karola Wojtylu alebo Jána Pavla II.
(0:08:36)  Vo Vatikáne dnes vo veku 84 rokov zomrel pápež Ján Pavol II.
(0:08:43)  Sankt Gallenská mafia počas konkláve v roku 2005 neuspela,
(0:08:47)  keďže zvolili Ratzingera, ale v roku 2013 to bol už iný príbeh.
(0:08:53)  Od Ária k albigéncom, od sabelianizmu po Schillebeeckxa,
(0:08:58)  a od racionalizmu k Rahnerovi, Cirkev čelila vždy útokom heretikov, heréz,
(0:09:02)  a diabolských lží z jamy pekelnej, ale Ježiš sľúbil,
(0:09:06)  že brány pekelné Cirkev nepremôžu, takže toto konkrétne obdobie zmätku,
(0:09:12)  v ktorom sa nachádzame, pominie, a zo Sankt Gallenskej mafie
(0:09:16)  sa čoskoro stane len poznámka pod čiarou v niektorej knihe o cirkevných dejinách.
(0:09:20)  Pre www.lifenews.sk preložil Miroslav Čonka