Marshall - Dôvod, prečo pápež Benedikt XVI. odstúpil. Vatikánska banka, Vigano a homoloby objasnené.

28.08.2018VAT
3662

 

Dr. Marshall z jednotlivých úlomkov informácii poskladal dokopy súvislosti, prečo pápež Benedikt XVI. v skutočnosti odstúpil.

 

(0:00:00)  Dôvod, prečo sa pápež Benedikt XVI. 28. februára 2013
(0:00:05)  vzdal pápežského úradu, bol pre väčšinu z nás veľkou záhadou,
(0:00:10)  ale teraz máme vďaka svedectvu arcibiskupa Vigana
(0:00:14)  dostupných oveľa viac indícií o jeho odstúpení.
(0:00:20)  Vigano bol v epicentre diania, keď v rokoch 2010/2011 vypukol škandál
(0:00:25)  s Vatikánskou bankou, ktorý viedol k škandálu s Vatileaks,
(0:00:30)  a ďalším škandálom, výsledkom ktorých bol 300-stranový spis,
(0:00:34)  ktorý bol predložený pápežovi Benediktovi XVI.
(0:00:37)  len pár mesiacov pred jeho odstúpením,
(0:00:40)  a Vigano vo svojej nedávnej výpovedi začal skutočne o tom hovoriť,
(0:00:44)  o svojej úlohe, nehovorí tam nič nové, v skutočnosti spomína na čas
(0:00:48)  strávený s Benediktom XVI. v roku 2010, keď došlo k škandálu
(0:00:53)  vo Vatikánskej banke.
(0:00:55)  Vysvetlime si, čo je to Vatikánska banka.
(0:00:58)  Oficiálny názov vatikánskej banky je IOR,
(0:01:03)  Inštitút pre náboženské diela, IOR je skratka pre latinsky názov
(0:01:07)  Institutum pro Operibus Religionis, čo je Inštitút pre náboženské diela.
(0:01:13)  Noviny a televízia väčšinou používajú názov vatikánska banka,
(0:01:17)  ja budem používať výraz vatikánska banka a IOR,
(0:01:19)  ide o ten istý inštitút.
(0:01:22)  IOR bol založený v roku 1942 pápežom Piom XII.,
(0:01:27)  takže ide o nový inštitút, vznikol nedávno, v poslednom storočí,
(0:01:33)  a zaujímavé na ňom je to, že ho nevlastní Svätá stolica,
(0:01:37)  nespadá pod jurisdikciu Prefektúry pre hospodárske záležitosti Svätej stolice,
(0:01:44)  vďaka čomu je nezávislý, a preto veľa ľudí konšpiruje o tom,
(0:01:49)  čo to je a ako to funguje.
(0:01:51)  Na čele IOR stojí komisia piatich kardinálov a laická dozorná rada.
(0:01:59)  A teraz sa pozrime na škandál IOR, vatikánskej banky,
(0:02:02)  siahajúci do roku 2009.
(0:02:06)  V roku 2009 arcibiskup Carlo Maria Vigano,
(0:02:12)  ten istý Vigano, ktorý zverejnil 11-stránkový dokument
(0:02:15)  obviňujúci kardinálov, a áno, dokonca aj samotného pápeža Františka,
(0:02:18)  bol vymenovaný pápežom Benediktom na generálneho sekretára
(0:02:23)  guvernéra mesta Vatikán.
(0:02:26)  Vigano bol takto povýšený na druhého najvyššieho správcu
(0:02:31)  po pápežovi Benediktovi XVI.
(0:02:34)  Druhého po štátnom tajomníkovi.
(0:02:36)  A teraz od roku 2009 do roku 2010 sa pod vedením Vigana
(0:02:41)  mesto Vatikán dostalo z deficitu 10 a pol milióna,
(0:02:46)  do zisku 44 miliónov, pod Viganovým dohľadom.
(0:02:54)  Ako je to možné?
(0:02:55)  Darilo sa Viganovi tak dobre na akciovej burze?
(0:02:58)  Nie. Zdá sa, že za tento obrat 54 miliónov dolárov do plusu,
(0:03:03)  v skutočnosti nevďačí dobrým investíciám,
(0:03:07)  ale konsolidácii utajených fondov.
(0:03:11)  V celom Vatikáne sa využívali tajné fondy, na ktoré nikto nedohliadal,
(0:03:15)  neboli vedené v účtovných knihách, neboli predmetom auditu,
(0:03:18)  neúčtovali sa.
(0:03:20)  Zdá sa, že Vigano so svojimi spoločníkmi,
(0:03:23)  skonsolidovali všetky tieto účty, a previedli ich na jeden viditeľný účet,
(0:03:27)  a tak z ničoho nič sa mestský štát Vatikán dostal z deficitu 10 a pol milióna
(0:03:32)  do zisku až 44 miliónov dolárov.
(0:03:36)  54 miliónov dolárov, keď to prevedieme na americké doláre,
(0:03:39)  sa zrazu objavili na bežnom účte Vatikánu.
(0:03:44)  A teraz už nikoho neprekvapí, že v septembri 2010,
(0:03:47)  toho istého roku, talianska vláda zabavila vatikánskej banke, IOR,
(0:03:52)  23 miliónov eur, a obvinila IOR zo sprisahania s praním špinavých peňazí.
(0:04:02)  Malo dôjsť k porušeniu talianskych zákonov proti praniu špinavých peňazí.
(0:04:05)  Približne šesť mesiacov od zabavenia peňazí,
(0:04:08)  27. marca 2011, arcibiskup Vigano napísal list pápežovi Benediktovi XVI.,
(0:04:17)  v ktorom mu popísal finančnú korupciu vo vatikánskej banke, IOR.
(0:04:23)  Následne, o pár mesiacov neskôr, 8. mája 2011,
(0:04:27)  napísal arcibiskup Vigano druhý list, ktorý tentoraz adresoval
(0:04:31)  kardinálovi štátnemu sekretárovi, v ktorom opäť popisoval
(0:04:35)  finančnú korupciu vo vatikánskej banke.
(0:04:37)  A teraz, len o niekoľko týždňov na to, rímsky generálny prokurátor
(0:04:42)  uvoľnil tieto aktíva vo výške 23 miliónov eur spät do vatikánskej banky,
(0:04:48)  takže obvinenia z prania špinavých peňazí boli zamietnuté,
(0:04:53)  alebo sa to nejakým spôsobom vyriešilo.
(0:04:55)  O pár mesiacov neskôr, 13. augusta 2011,
(0:05:01)  pápež Benedikt XVI. odvolal Vigana z funkcie štátneho tajomníka,
(0:05:06)  a vymenoval ho za pápežského nuncia pre Spojené štáty Americké,
(0:05:12)  a poslal ho do Washingtonu D.C. ku kardinálom McCarrickovi a Wuerlovi.
(0:05:19)  Agentúra Reuters písala, že Vigano odmietal túto úlohu,
(0:05:23)  ale Benedikt XVI. na tom trval, a tak Vigano súhlasil.
(0:05:29)  Prečo to teda pápež Benedikt urobil?
(0:05:32)  Zdá sa, že pápež Benedikt vedel, že mu môže dôverovať,
(0:05:35)  a keď ho tam pošle, tak poctivo vyšetrí údajnú korupciu
(0:05:39)  neslávne známeho kardinála McCarricka.
(0:05:42)  Vieme to vďaka 11-stranovému svedectvu, ktoré Vigano zverejnil.
(0:05:49)  Opakujem, že teraz s týmto novým dokumentom, ak je to pravda,
(0:05:52)  nám to začína celé dávať zmysel.
(0:05:56)  Po odchode arcibiskupa Vigana do Washingtonu D.C.
(0:06:01)  sa niektorí cirkevní hodnostári vo Vatikáne na neho takto sťažovali:
(0:06:08)  „Neoprávnené zverejnenie dvoch listov
(0:06:12)  arcibiskupa Carla Mariu Vigana, z ktorého prvý bol adresovaný Svätému Otcovi
(0:06:17)  27. marca 2011, a druhý kardinálovi štátnemu sekretárovi 8. mája,
(0:06:23)  je pre guvernorát mesta Vatikán zdrojom veľkej horkosti...
(0:06:27)  Obvinenia v nich uvedené môžu jedine budiť dojem,
(0:06:31)  že guvernorát mesta Vatikán je namiesto nástroja zodpovednej vlády,
(0:06:35)  nespoľahlivou entitou, vydanou na milosť a nemilosť temným silám.
(0:06:40)  Po dôkladnom preskúmaní obsahu týchto dvoch listov,
(0:06:43)  považuje prezident guvernorátu za svoju povinnosť verejne vyhlásiť,
(0:06:48)  že tieto tvrdenia sú výsledkom chybných hodnotení,
(0:06:52)  alebo obáv vyplyvajúcich z nepodložených dôkazov,
(0:06:55)  ktoré dokonca otvorene protirečia hlavným aktérom,
(0:06:58)  ktorých sa dovoláva ako svedkov.“
(0:07:01)  Takže títo kardináli a sekretári štátu Vatikán,
(0:07:05)  vydali vyhlásenie namierené priamo proti Viganovi,
(0:07:08)  a nazvali ho v ňom klamárom.
(0:07:11)  Klamal teda Vigano? Došlo ku korupcii v IOR, vatikánskej banke, alebo nie?
(0:07:19)  Nuž, len pár mesiacov potom, ako sa to stalo,
(0:07:22)  vyšla v máji 2012 kniha od novinára Gianluigiho Nuzziho
(0:07:26)  s názvom Jeho Svätosť, tajné dokumenty pápeža Benedikta XVI.
(0:07:32)  A toto je už spor známy ako Vatileaks, je to ako Wikileaks,
(0:07:37)  len sa to týka Vatikánu, takže škandál Vatileaks.
(0:07:40)  A v tejto knihe sú uvedené listy, od nikoho iného, ako arcibiskupa Vigana.
(0:07:47)  Len o niekoľko dní neskôr, 23. mája 2012,
(0:07:52)  zatkla vatikánska polícia, nie talianska polícia,
(0:07:56)  ale samotný policajný zbor mesta Vatikán,
(0:07:58)  pápežského komorníka Paola Gabriela, ktorý bol na druhý deň obvinený.
(0:08:04)  Hneď na druhý deň, 24. mája 2012, vykopli šéfa vatikánskej banky.
(0:08:09)  Takže zatkli komorníka, a na druhý deň vyhodili šéfa vatikánskej banky.
(0:08:16)  Vtedajším šéfom vatikánskej banky bol Ettore Gotti Tedeschi,
(0:08:20)  a dôvod jeho prepustenia bol:„neschopnosť akýmkoľvek spôsobom vysvetliť
(0:08:25)  odcudzenie dokumentov, ktoré naposledy boli v prezidentovom vlastníctve.
(0:08:33)  Pár mesiacov na to, 13. augusta 2012, bol komorník pápeža Benedikta,
(0:08:38)  Paolo Gabriele, vatikánskymi sudcami obžalovaný
(0:08:41)  z krádeže s priťažujúcimi okolnosťami.
(0:08:44)  6. októbra bol komorník Paolo Gabriele uznaný vinným z krádeže a odsúdený,
(0:08:51)  trest mu však zmiernili na 18 mesiacov väzenia vo Vatikáne,
(0:08:54)  pričom tieto tresty sa zvyčajne neodpykávajú vo vatikánskom žalári,
(0:08:58)  ale sú v domácom väzení.
(0:09:01)  Je zaujímavé, že 22. decembra pápež Benedikt XVI.
(0:09:07)  omilostil svojho komorníka Paola Gabrielliho.
(0:09:11)  Takže komorník Paolo dostal pápežskú milosť.
(0:09:16)  A počas toho všetkého, Vatileaks,
(0:09:19)  je pápež Benedikt XVI. znepokojený, a nariaďuje vyšetrovanie.
(0:09:25)  Vyberie troch svojich najdôveryhodnejších kardinálov,
(0:09:28)  aby vyšetrili nezrovnalosti vo vatikánskej banke a zistili,
(0:09:33)  kto za tým stojí.
(0:09:34)  A boli to títo traja kardináli: kardinál Herranz,
(0:09:37)  je to španielsky kardinál, ktorý je členom Opus Dei,
(0:09:40)  a bol predsedom vyšetrovacieho výboru.
(0:09:44)  Ďalej je to kardinál Jozef Tomko, ktorý je Slovák,
(0:09:47)  a je dvojobradný, slúži omšu v rímskom obrade a východnom,
(0:09:52)  zdá sa mi, že v Byzantskej jurisdikcii, ale nie som si tým celkom istý,
(0:09:56)  a napokon kardinál Salvatore De Giorgi, ktorý je Talian.
(0:10:01)  Títo traja muži vykonali tajné vyšetrovanie
(0:10:04)  pre pápeža Benedikta XVI., a zostavili 300-stránkový spis
(0:10:10)  zviazaný do červeného obalu, a predložili ho pápežovi Benediktovi XVI.
(0:10:16)  17. decembra 2012.
(0:10:19)  V tomto 300-stranovom červenom zväzku bola zdokumentovaná
(0:10:24)  finančná korupcia, ale aj závažná morálna korupcia.
(0:10:29)  Údajne má opisovať vatikánskych cirkevných hodnostárov a kardinálov
(0:10:33)  oblečených do ženských šiat s oplzlými podrobnosťami,
(0:10:36)  ktoré o nich poskytli rímski prostitúti.
(0:10:40)  Takže v tomto momente pápežovi Benediktovi došlo,
(0:10:43)  že finančné nezrovnalosti tiež súvisia s morálnou skazenosťou
(0:10:49)  v oblasti homosexuality za múrmi Vatikánu.
(0:10:56)  Mimochodom 17. december, keď dostal tento červený spis,
(0:11:01)  a prečítal si ho, je údajne dňom, keď si pápež Benedikt XVI. uvedomí,
(0:11:07)  že na toto fakt nemá, a radšej odstúpi.
(0:11:10)  Len aby som uviedol súvislosti, tak spis dostal 17. decembra 2012,
(0:11:16)  a 22. decembra, o päť dní neskôr pápež Benedikt omilostil
(0:11:21)  svojho komorníka Paola.
(0:11:23)  To niektorých ľudí, vrátane mňa, viedlo k domnienke,
(0:11:25)  že ten únik bol možno úmyselný.
(0:11:29)  Prečo by to všetko komorník urobil,
(0:11:31)  keď je veľmi blízkym Ratzingerovým - Benediktovým priateľom,
(0:11:35)  a následne znášal celý súdny proces,
(0:11:37)  len aby bol pár dní potom, ako sa Benediktovi dostal spis do rúk, omilostený?
(0:11:43)  Je to trochu nejasné, ale aj za tým čosi bolo.
(0:11:46)  A teraz len pár týždňov po tom, čo dostal tento spis,
(0:11:49)  a údajne sa rozhodol rezignovať, zatlačili na neho.
(0:11:55)  1. januára 2013 bankomaty vo Vatikáne,
(0:12:00)  sú to automaty, ktoré používajú zamestnanci Vatikánu na výber hotovosti,
(0:12:05)  prestali fungovať, a všetky vatikánske bankové účty boli údajne uzavreté,
(0:12:11)  a to až tak, že Sixtínska kaplnka a Vatikánske múzeá
(0:12:13)  mohli prijímať len hotovosť, lebo systém bol mimo prevádzky.
(0:12:19)  11. februára, teda o mesiac a 11 dní neskôr,
(0:12:23)  pápež Benedikt XVI. verejne oznámil svoje odstúpenie,
(0:12:28)  a hneď na druhý deň, 12. februára 2013,
(0:12:32)  švajčiarska firma Aduno Group preberá prevádzku vatikánskych bankomatov,
(0:12:41)  čím obchádza regulačné tlaky Talianska a EÚ.
(0:12:49)  28. februára sa pápež Benedikt XVI. oficiálne vzdáva úradu pápeža,
(0:12:55)  a začína sa obdobie medzivládia.
(0:12:57)  13. marca 2013 je kolégiom kardinálov za pápeža zvolený František.
(0:13:03)  Zaujímavé na tom je, že len pár mesiacov od jeho zvolenia,
(0:13:06)  je v júni 2013 prípad prania špinavých peňazí
(0:13:11)  proti bývalému šéfovi vatikánskej banky, Gottimu Tedeschimu, stiahnutý,
(0:13:19)  a približne v rovnakom čase pápež František vymenováva
(0:13:23)  monsignora Battistu Mariu Salvatoreho Ricu za dočasného šéfa
(0:13:28)  vatikánskej banky.
(0:13:32)  Takže prečo pápež Benedikt XVI. odstúpil?
(0:13:35)  Vráťme sa do rokov 2009-2010,
(0:13:37)  keď sa to vo Svätej stolici otriasa vatikánskou bankou,
(0:13:42)  a kto je priamo v centre diania? Vigano.
(0:13:46)  Vigano bol tým človekom, kto zamiešal karty,
(0:13:48)  a skončilo to sekulárnym zásahom a obvinením z prania špinavých peňazí.
(0:13:53)  Šéf vatikánskej banky bol prepustený,
(0:13:55)  a Vigano bol odvolaný z postu štátneho sekretára,
(0:13:59)  a poslaný do Spojených štátov amerických,
(0:14:01)  ale 54 miliónov dolárov bolo naliatych do vatikánskej banky,
(0:14:06)  pričom je veľa otázok, ktoré Vatileaks nastoľujú,
(0:14:09)  čo zasa vedie k tomu, že Benedikt objaví morálnu skazenosť
(0:14:15)  sexuálnej deviácie za vatikánskymi múrmi,
(0:14:20)  čo možno mohol tušiť alebo nie,
(0:14:22)  ale bolo mu to jasné, keď mu títo traja kardináli
(0:14:24)  položili na stôl tento 300-stránkový spis.
(0:14:28)  Takže v skutočnosti to bol knokaut štyrmi údermi.
(0:14:36)  Prvý úder: Vigano upozorní na údajné pranie špinavých peňazí.
(0:14:43)  Druhý úder: Obvinenie z prania špinavých peňazí vedie ku škandálu s Vatileaks.
(0:14:49)  Tretí úder: Škandál s Vatileaks vedie Benedikta k povereniu troch kardinálov
(0:14:54)  začať tajné vyšetrovanie.
(0:14:56)  A potom štvrtý úder: Títo kardináli odhalia morálnu skazenosť
(0:15:00)  sexuálnej deviácie, ktorá ide ruka v ruke s touto finančnou nezrovnalosťou,
(0:15:05)  a to je to, čo následne pápeža vedie k rezignácii,
(0:15:08)  a aby si boli istí, že je na neho vyvíjaný dostatočný tlak,
(0:15:10)  aby skutočne odstúpil, a aby to urobil čo najrýchlejšie,
(0:15:13)  od 1. januára 2013 sa deje s vatikánskou bankou čosi zvláštne.
(0:15:20)  Zdá sa, že vplyvní kardináli a mocní cirkevní hodnostári vo Vatikáne chceli,
(0:15:26)  aby čo najrýchlejšie odstúpil, pretože si neželali,
(0:15:28)  aby sa obsah tohto 300-stránkového spisu dostal na verejnosť,
(0:15:33)  lebo by to bol morálny škandál.
(0:15:38)  Tento spis zdedil Benediktov nástupca,
(0:15:41)  ktorým je pápež František, ale nič sa neudialo,
(0:15:44)  a ako sme v ďalších rokoch videli, tak protivníci Benedikta XVI.,
(0:15:50)  teologickí, ale aj administratívni, sa opäť vrátili, boli opäť dosadení do pozícií, a povýšení.
(0:15:59)  Vigano tvrdí, že Benedikt XVI. uvalil na kardinála McCarricka
(0:16:04)  vo Washingtone D.C. sankcie, ktoré pápež František zrušil.
(0:16:08)  Takto to celé je.
(0:16:09)  Vidíme, že za múrmi Vatikánu nielen kardináli tajne ťahajú za nitky,
(0:16:14)  ale aj samotný pápež František podkopáva výsledky vyšetrovania,
(0:16:20)  ktoré podnietil Vigano už v roku 2010.
(0:16:27)  Takže na čom teda sme?
(0:16:28)  Máme tento 11-stranový dokument, ktorý Vigano zverejnil,
(0:16:33)  a z morálnej stránky nám spája súvislosti.
(0:16:36)  Nezaoberá sa v ňom veľmi finančnou stránkou,
(0:16:38)  veľa vecí je už verejne dostupných, hoci o tom nikto nevie,
(0:16:40)  ale ak sa vrátime späť k Vatileaks, nájdeme Viganove odtlačky na všetkom.
(0:16:45)  Mohol by Vigano klamať? Mohlo by to tak byť, a ak to tak je,
(0:16:49)  všetko sa rozpadne.
(0:16:50)  Je možné, že od samého začiatku len vyrábal problémy,
(0:16:53)  ale ak hovorí pravdu, a ostatní vatikánski hodnostári a kardináli vystúpia,
(0:16:58)  a potvrdia to, čo nám Vigano povedal,
(0:17:02)  potom je tento pontifikát pápeža Františka vo veľkých problémoch.
(0:17:08)  Takže tu to máte, arcibiskup Vigano a rezignácia pápeža Benedikta XVI.
(0:17:17)  Ak som vám pomohol záležitosti trochu objasniť,
(0:17:18)  alebo pospájať si súvislosti, budem rád, ak toto video budete zdieľať,
(0:17:21)  prihlásite sa na odber kanálu, ale čo je najdôležitejšie,
(0:17:23)  modlite sa ruženec, choďte na spoveď, primknite sa
(0:17:29)  k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu, a nestrácajte vieru,
(0:17:32)  nestrácajte lásku, nepoddávajte sa nenávisti,
(0:17:35)  využite tento čas ako čas veľkej obety,
(0:17:39)  lebo ak toto všetko je pravda,
(0:17:41)  tak sa nachádzame vo veľmi ťažkej epoche dejín Katolíckej Cirkvi.
(0:17:46)  Ešte raz vám ďakujem za pozeranie, Boh vás žehnaj,
(0:17:49)  a vidíme sa pri ďalšom videu.
(0:17:50)  Pre www.lifenews.sk preložil Miroslav Čonka